ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Силабуси освітніх компонентів на 2023-2024 навчальний рік

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Завантажити
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2023-2024 н.р Завантажити
Запис консультацій для здобувачів щодо обрання вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний рік Перейти
Огляд вибіркового освітнього компонента “Практикум з автоматизації технологічних процесів” Перейти
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2024-2025 н.р (прискорена форма) Завантажити
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2024-2025 н.р (денна форма) Завантаження

Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 01 (2022) Українська мова за професійним спрямуванням Завантажити Динікова Л.Ш. Завантажити
ЗО 02 (2022) Історія науки і техніки Завантажити Чолій С.В. Завантажити
ЗО 03 (2022) Основи здорового способу життя Завантажити Єфременко В.М. Завантажити
ЗО 04-1 (2022) Практичний курс іноземної мови. Частина 1 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 04-2 (2022) Практичний курс іноземної мови. Частина 2 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 05 (2021) Охорона праці та цивільний захист Завантажити Третякова Л.Д. Завантажити
ЗО 06 (2021) Правознавство Завантажити Тараненко М.М. Завантажити
ЗО 07 (2022) Вступ до філософії Завантажити Анацька Н.В. Завантажити
ЗО 08 (2022) Промислова екологія Завантажити Троценко Є.О. Завантажити
ЗО 09-1 (2021) Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 09-2 (2020) Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 10-1 (2022) Вища математика. Частина 1 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 10-2 (2022) Вища математика. Частина 2 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 11-1 (2022) Загальна фізика. Частина 1 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 11-2 (2022) Загальна фізика. Частина 2 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 12-1 (2022) Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 12-2 (2022) Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 13 (2022) Інженерна графіка Завантажити Гнітецька Т.В. Завантажити
ЗО 14 (2022) Технічна механіка Завантажити Хорошев К.Г. Завантажити
ЗО 15 (2022) Електротехнічні матеріали Завантажити Кириленко К.В. Завантажити
ЗО 16 (2022) Основи метрології та електричних вимірювань Завантажити Лавренова Д.Л. Завантажити
ЗО 17-1 (2022) Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1 Завантажити Спінул Л.Ю. Завантажити
ЗО 17-2 (2022) Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2 Завантажити Спінул Л.Ю. Завантажити
ЗО 18 (2022) Електричні машини Завантажити Гайденко Ю.А. Завантажити
ЗО 19 (2021) Електрична частина станцій та підстанцій Завантажити Остапчук О.В. Завантажити
ЗО 20 (2021) Електропривод Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ЗО 21 (2021) Електричні мережі та системи Завантажити Богомолова О.С. Завантажити
ЗО 22 (2020) Релейний захист та автоматизація енергосистем Завантажити Дмитренко О.О. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 01 (2022) Теорія автоматичного керування Завантажити Толочко О.І.
Приймак Б.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 02 (2022) Синтез логічних схем Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 03 (2022) Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування Завантажити Приймак Б.І. Завантажити
ПО 04-1 (2022) Системи автоматизації. Частина 1 Завантажити Бур’ян С.О.
Волянський Р.С.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 05-2 (2022) Системи автоматизації. Частина 2 Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 06 (2021) Основи мікропроцесорної техніки Завантажити Стаценко О.В. Завантажити
ПО 07 (2022) Автоматизований електропривод Завантажити Красношапка Н.Д.
Теряєв В.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 08 (2022) Керування електроприводами Завантажити Пересада С.М.
Ніконенко Є.О.
Желінський М.М.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 09 (2022) Електромеханічні системи типових технологічних застосувань Завантажити Печеник М.В.
Землянухіна Г.Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 10 (2022) Керування перетворенням енергії в відновлюваних джерелах та електромобілях Завантажити Пушкар М.В. Завантажити
ПО 11 (2022) Теорія автоматичного керування. Курсова робота Завантажити Толочко О.І. Завантажити
ПО 13 (2021) Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки Завантажити Стаценко О.В. Завантажити
ПО 14 (2021) Курсова робота з автоматизованого електроприводу Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ПО 15 (2020) Курсовий проект з керування електроприводами Завантажити Ніконенко Є.О. Завантажити
ПО 16 (2020) Курсова робота з електромеханічних систем типових технологічних застосувань Завантажити Печеник М.В. Завантажити
ПО 17 (2020) Переддипломна практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 18 (2020) Дипломне проектування Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна форма)

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Елементи операційного числення та теорії поля Завантажити Завантажити
Елементи теорії функцій комплексної змінної Завантажити Завантажити
Спеціальні розділи вищої математики Завантажити Завантажити
Промислова електроніка Завантажити Завантажити
Основи електроніки в електроенергетиці Завантажити Завантажити
Електроніка в електроустановках Завантажити Завантажити
Фізичні основи електротехніки Завантажити Завантажити
Основи теорії електромагнітного поля Завантажити Завантажити
Теорія нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрами Завантажити Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Основи мікропроцесорної техніки Завантажити Завантажити
Моделювання систем автоматичного керування Завантажити Завантажити
Цифрове керування електромеханічними системами Завантажити Завантажити
Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів Завантажити Завантажити
Програмна реалізація задач автоматичного керування Завантажити Завантажити
Надійність електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Практикум з автоматизації технологічних процесів Завантажити Завантажити
Проєктування електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Цифрова обробка сигналів в електромеханічних системах Завантажити Завантажити
Основи мехатроніки Завантажити Завантажити
Програмні пакети САПР електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Інформаційні технології в автоматизації Завантажити Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Моделювання електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Моделювання типових технологічних об’єктів та процесів керування Завантажити Завантажити
Електромобільність Завантажити Завантажити
Міждисциплінарні дослідження електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Експлуатація та налаштування електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Економіка та організація виробництва в енергетиці Завантажити Завантажити
Організація виробництва Завантажити Завантажити
Організація діяльності підприємства Завантажити Завантажити
Промислові електроприводи та електромеханічні системи Завантажити Завантажити
Керування процесами Завантажити Завантажити
Робототехніка та мехатроніка Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи та автоматизація технологічних комплексів Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи автоматизації в металообробці Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи неперервного транспорту Завантажити Завантажити
Оптимальне керування в електромеханічних системах Завантажити Завантажити

 

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования