ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

Проект освітньої програми розроблено на основі аналіза побажань стейкхолдерів та академічної спільноти щодо покращення освітньо-професійної програми “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, яка введена в дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сикорського від 15.02.2022 № НОН/75/2022.

Порівнянно з попередньої освітньо-професійною програмою у проект, який пропонується до громадського обговорення,  внесено наступні зміни:

  1. Уточнено текст фахових компетентностей ФК11 та ФК13;
  2. Виключено компетентність ФК15;
  3. Уточнено текст програмних результатів навчання РН16 та РН19;
  4. Змінено назви обов’язкових компонент програми циклу професійної підготовки.

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Опитування тривало до 21 листопада 2022 р. та  усі бажаючи мали можливість надати свої пропозиції та зауваження скориставшись відповідною гугл-формою.

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2019 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2018 p. (оновленo у 2020 р.)
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2020 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2021 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2022 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2023 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2023 р. Завантажити

Робочі навчальні плани

2018-2019 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2019-2020 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2020-2021 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2021-2022 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2022-2023 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Витяги з протоколів засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования