ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Освітні компоненти на 2022-2023 н.р.

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Завантажити
Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2022-2023 н.р Завантажити

Силабуси освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 01 (2022) Українська мова за професійним спрямуванням Завантажити Динікова Л.Ш. Завантажити
ЗО 02 (2022) Історія науки і техніки Завантажити Чолій С.В. Завантажити
ЗО 03 (2022) Основи здорового способу життя Завантажити Єфременко В.М. Завантажити
ЗО 04-1 (2022) Практичний курс іноземної мови. Частина 1 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 04-2 (2021) Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови-2 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 05 (2020) Охорона праці та цивільний захист Завантажити Третякова Л.Д. Завантажити
ЗО 06 (2020) Правознавство Завантажити Тараненко М.М. Завантажити
ЗО 07 (2021) Вступ до філософії Завантажити Анацька Н.В. Завантажити
ЗО 07 (2019) Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування-2 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 08 (2021) Промислова екологія Завантажити Троценко Є.О. Завантажити
ЗО 09 (2020) Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування-1 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 10-1 (2022) Вища математика. Частина 1 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 10-2 (2022) Вища математика. Частина 2 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 11-1 (2022) Загальна фізика. Частина 1 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 11-2 (2022) Загальна фізика. Частина 2 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 12-1 (2022) Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 12-2 (2022) Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 13 (2022) Інженерна графіка Завантажити Гнітецька Т.В. Завантажити
ЗО 14 (2022) Технічна механіка Завантажити Хорошев К.Г. Завантажити
ЗО 15 (2022) Електротехнічні матеріали Завантажити Кириленко К.В. Завантажити
ЗО 16 (2021) Основи метрології та електричних вимірювань Завантажити Лавренова Д.Л. Завантажити
ЗО 17-1 (2022) Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1 Завантажити Спинул Л.Ю. Завантажити
ЗО 17-2 (2021) Теоретичнi основи електротехнiки-2 Завантажити Спинул Л.Ю. Завантажити
ЗО 18 (2021) Електричні машини Завантажити Гайденко Ю.А. Завантажити
ЗО 19 (2020) Електрична частина станцій та підстанцій Завантажити Остапчук О.В. Завантажити
ЗО 20 (2020) Електропривод Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ЗО 20 (2019) Релейний захист та автоматизація енергосистем Завантажити Дмитренко О.О. Завантажити
ЗО 21 (2020) Електричні мережі та системи Завантажити Богомолова О.С. Завантажити

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 01 (2021) Теорія автоматичного керування Завантажити Толочко О.І.
Приймак Б.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 02 (2021) Синтез логічних схем Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 03 (2021) Математичні методи в електромеханіці Завантажити Толочко О.І. Завантажити
ПО 04 (2021) Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування Завантажити Приймак Б.І. Завантажити
ПО 05-1 (2021) Системи автоматизації-1 Завантажити Бур’ян С.О.
Волянський Р.С.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 05-2 (2020) Системи автоматизації-2 Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 06 (2020) Основи мікропроцесорної техніки Завантажити Стаценко О.В. Завантажити
ПО 06 (2019) Керування електроприводами Завантажити Пересада С.М.
Ніконенко Є.О.
Желінський М.М.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 07 (2020) Автоматизований електропривод Завантажити Красношапка Н.Д.
Теряєв В.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 07 (2019) Електромеханічні системи типових технологічних застосувань Завантажити Печеник М.В.
Землянухіна Г.Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 08 (2019) Керування перетворенням енергії в відновлюваних джерелах та електромобілях Завантажити Пушкар М.В. Завантажити
ПО 11 (2021) Курсова робота з теорії автоматичного керування Завантажити Толочко О.І. Завантажити
ПО 12 (2021) Курсова робота з систем автоматизації Завантажити Бур’ян С.О. Завантажити
ПО 13 (2020) Курсова робота з основ мікропроцесорної техніки Завантажити Стаценко О.В. Завантажити
ПО 13 (2019) Курсовий проект з керування електроприводами Завантажити Ніконенко Є.О. Завантажити
ПО 14 (2020) Курсова робота з автоматизованого електроприводу Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ПО 14 (2019) Курсова робота з електромеханічних систем типових технологічних застосувань Завантажити Печеник М.В. Завантажити
ПО 15 (2019) Переддипломна практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 16 (2019) Дипломне проектування Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Назва освітнього компонента Силабус
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 1 Перейти до перегляду
Загальноуніверситетська дисципліна за вибором студента 2 Перейти до перегляду

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна форма)

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Елементи операційного числення та теорії поля Завантажити Завантажити
Промислова електроніка Завантажити Завантажити
Теорія нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрами Завантажити Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Силові перетворювачі електроприводів Завантажити Завантажити
Моделювання систем автоматичного керування Завантажити Завантажити
Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів Завантажити Завантажити
Проєктування електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Основи мехатроніки Завантажити Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 4-му курсі (денна форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Економіка та організація виробництва в енергетиці Завантажити Завантажити
Моделювання електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Електромобільність Завантажити Завантажити
Промислові електроприводи та електромеханічні системи Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи і автоматизація технологічних комплексів Завантажити Завантажити
Робототехніка та мехатроніка Завантажити Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки (денна прискорена форма)

Освітні компоненти для вивчення на 2-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Елементи операційного числення та теорії поля Завантажити Завантажити
Промислова електроніка Завантажити Завантажити
Теорія нелінійних кіл і кіл з розподіленими параметрами Завантажити Завантажити
Силові перетворювачі електроприводів Завантажити Завантажити
Моделювання систем автоматичного керування Завантажити Завантажити
Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів Завантажити Завантажити

Освітні компоненти для вивчення на 3-му курсі (денна прискорена форма)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Проєктування електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Основи мехатроніки Завантажити Завантажити
Економіка та організація виробництва в енергетиці Завантажити Завантажити
Моделювання електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Електромобільність Завантажити Завантажити
Промислові електроприводи та електромеханічні системи Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи і автоматизація технологічних комплексів Завантажити Завантажити
Робототехніка та мехатроніка Завантажити Завантажити

Неформальна освіта у 2022/2023 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті Завантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти Завантажити

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования