факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Толочко Ольга Іванівна

Толочко Ольга Іванівна

tolochkoВчене звання – Професор, 2006

Науковий ступінь – Д.т.н., 2005

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА Професор

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ), м. Красноармійськ
Провідний науковий співробітник, керівник держ.теми

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

 Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в Publons (Web of Science)

 Сторінка в ORCID

Викладає дисципліни:

Толочко Ольга Іванівна. Наукова діяльність:

Виконання НДР
1. Исследование, разработка и внедрение мероприятий, улучшающих работу электроприводов блюминга 1100 ЕМЗ (№ гос. регистрации 76058391).
2. Разработка и освоение комбинированных систем управления электроприводами обжимного стана 950/900 (№ гос. регистрации 01823025591).
3. Разработка и исследование цифровых систем позиционного электропривода с комбинированным управлением и выдача инженерной методики их наладки (№ гос. регистрации 01828007172).
4. Разработка и внедрение оптимальных микропроцессорных систем автоматического управления нажимными винтами обжимных прокатных станов (№ гос. регистрации 01860003014).
5. Разработка и внедрение методики наладки вентильных приводов с улучшенными динамическими свойствами и программ для цифрового моделирования типовых приводов по обобщенной структуре (№ гос. регистрации 77064593).
6. Исследование современных систем управления металлургическими электроприводами постоянного тока и разработка методики их наладки (№ гос. регистрации 81101326).
7. Н4-99 “Сучасні методи аналізу та синтезу електромеханічних систем”
8. Д10-01 «Розвиток теорії аналізу та синтезу систем автоматичного керування зі спостерігачами стану» (№ гос. регистрации 0101U001193).
9. Д04-04 «Розвиток теорії поліноміального синтезу на прикладі систем автоматичного керування електромеханічними об‘єктами» (2004-2006р.р., № гос. регистрации 01040002390).
10. Д4-07 «Оптимізація функціонування електромеханічних систем із цифровим регулюванням» (2007-2009рр., № д/р 0107U003033).
11. Д2-10 «Оптимальне цифрове керування системами позиційного електроприводу» (з 2010-2012р.р., № д/р 0110U001052)
12. Н4-10 «Дослідження сучасних систем комплектного електроприводу» (2010-2014 р.р.)
13. Д15-05 «Розробка систем керування крановими механізмами, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів» (2015-2016р.р.)

Основні публікації викладача

255. Богута О.С., Толочко О.І. Розробка структурної математичної моделі електроприводу підйомного пристрою крана-маніпулятора // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – 5с.

254. Мірошниченко М.О., Толочко О.І. Вибір конструкції та типу двигунів для верстатів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – 4с.

253. Толочко О.І., Носихін М.М. Порівняльний аналіз їздових випробувальних циклів для оцінки споживання електроенергії // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2019. – С. 460-463 (5с.).

252. O.Tolochko, O. Burmelov, D. Danylov. Observer-based Sensorless Control of PMSM, IEEE Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, September 23-25, 2019, p.p. 408-413 (4c).

251.  О.І. Толочко, О.О. Бурмельов, Д.А. Данилов. Cинтез спостерігача для бездатчикової системи керування неявнополюсним синхронним двигуном  з постійними магнітами // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія та практика,  ПАЕП ХПІ, 2019,№9. – C. 43-47.

250. O.Tolochko, D. Kaluhin, D. Danylov. Speed Vector Control of Induction Motor with Copper and Iron Losses Minimization, 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UkrCon, Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019, p.p. 408-413. doi: 10.1109/UKRCON.2019.8879994. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp? tp=&arnumber=8879994&isnumber=8879768

249. O.Tolochko, O. Burmelov, D. Kaluhin. Comparison of SPMSM Rotor Speed EstimationTechniques Based on the Flux Linkage Evaluation, IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), doi: 10.1109/ESS.2019.8764212, Kyiv, Ukraine, 17-19 April 2019, p.p. 307-312

248. G. Pugach, A. Pitti, O. Tolochko and Ph. Gaussier. Brain-Inspired Coding of Robot Body Schema Through Visuo-Motor Integration of Touched Events // Frontiers in Neurorobotics., 07 March 2019 | https://doi.org/10.3389/fnbot.2019.00005, ORIGINAL RESEARCH ARTICLE (h-index 2.606)

247. O.Tolochko. Energy Efficient Speed Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor //: Chapter in the free-open book “Applied Modern Control”, ISBN 978-1-78984-827-4, DOI: 10.5772/intechopen.80424, Published: February 13th 2019, (Submitted: March 10th 2018 Reviewed: July 20th 2018)

246. Толочко О.І. Навчальний посібник з дисципліни «Моделювання та аналіз електромеханічних систем в MATLAB». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського (електронне мережне навчальне видання), 2019. – 298 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №5 від 24.01.19 р.) за поданням Вченої ради Факультету електроенрготехніки та автоматики (протокол №5 від 27.12.2018 р.)

245. Крупенко О.Ф., Толочко О.І. Дослідження системи керування безколекторним двигуном постійного струму для приводу колес електровелосипеду // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2018. – С. 460-463.

244. Носихін, Толочко О.І. Тенденції розвитку електроприводів с ЧПУ для фрезерних верстатів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2018. – С. 460-463.

243. Богачов Г.О., Толочко О.І. Сучасні вимоги до систем електроприводу та автоматизації пасажирських ліфтів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2018. – С. 460-463.

242. Калугін Д.В., Толочко О.І. Мінімізація сумарних втрат в асинхронному двигуні // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2018. – С. 460-463.

241. Бурмельов О.О., Толочко О.І. Проблеми бездавачевого керування швидкістю синхронних двигунів з постійними магнітами // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2018. – С. 460-463.

240. Tolochko O., Rozkariaka P. Asymmetric reference trajectories for position energy efficiency electric drives // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3-6, 2018.  – pp. 132-137 (Scopus)

239. Tolochko O., Bazhutin D. Anti-sway full order state-feedback control of the overhead crane with variable rope length using Luenberger observer // X International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS’ 2018) Novocherkassk, October 3-6, 2018. – pp.159-163 (Scopus)

238. Эль Хамдауи Муад, Толочко О.И. Сравнительный анализ процессов прямого и плавного пуска асинхронного двигателя // Тези ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів „Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень”(АКУ-2018), 22-23 травня 2018 р., м. Покровськ, Донецька область 3 с.

237. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Бурмельов О.О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №5. – С. 61-64. (Scopus). Current and voltage stator limitation in three-zone speed control system of motor with permanent magnets using optimal control strategies Tekhnichna Elektrodynamika 2018-08-16 | journal-article DOI: 10.15407/techned2018.05.061

236. Толочко О.І., Рижков О.М. Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму // ПСЕ Технічна електродинаміка, 2018, №4. – С. 131-134 (Scopus). Synthesis and analysis of modal control system for crane mechanism motion taking into account the work of lifting mechanism Tekhnichna Elektrodynamika 2018-05-21 | journal-article DOI: 10.15407/techned2018.04.131

235. Толочко О.И., Бовкунович В.С., Бурмелев А.О.  Система трехзонного регулирования скорости явнополюсного синхронного двигателя с постоянными магнитами // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №8 (170). – С. 18-26. (НБ, зар.)

234. Толочко О.И. Улучшение качества переходных процессов в системах векторного управления скорости синхронного двигателя со встроенными в ротор постоянными магнитами при использовании оптимальной стратегии управления «Максимальный момент на ампер» // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №5 (168). – С. 10-17. (НБ, зар.)

233. Толочко О.И., Бурмелев А.А. Упрощенный алгоритм оптимальной стратегии «максимальный момент на ампер» для управления синхронным двигателем с постоянными магнитами // «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», 2018, №4 (167). – С. 70-77. (НБ, зар.)

232. Калугін Д.В., Толочко О.І. Огляд сучасних методів мінімізації електричних втрат в асинхронному двигуні // «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 456-460. (Студ. конф.)

231. Толочко О.І., Теребійчук С.В. Дослідження астатичних за навантаженням систем регулювання швидкості // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 509-514.

230. Березюк Є.Ю., Толочко О.І. Параметричний синтез системи підпорядкованого регулювання положення та студентів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 460-463.

229. Толочко О.І., Бурмельов О.О. Порівняльний аналіз сучасних способів керування синхронним двигуном з постійними магнітами // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 464-467.

228. Эль Хамдауи Муад, Толочко О. И. Анализ статических характеристик асинхронного двигателя при питании его от устройства плавного пуска швидкості // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2017. – С. 468-473. (Студ. конф.)

227. O. Tolochko, V. Bovkunovych, D. Kalugin. Structural Realization of the Maximum Torque per Ampere Strategy for the vector speed control system of induction motors // Наукові праці Донецького національного технічного університету (м. Покровськ). Серія: електротехніка і енергетика. 2017, №1 (18). – Стор. 23-30. (Фах)

226. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Сопіга М.В. Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2017, №5. – С. 101-107 (8 с.). ISSN 1997-9266.

225. Толочко О.І., Бовкунович В.С., Сопіга М.В. Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // IV міжнародна науково-технічна конференція ОКЕУ 2017, тези доповіді, 1 с. (Тези)

224. Толочко О.І., Стяжкін В.П., Рижков О.П. Дослідження процесів руху механізмів мостового крану при їх одночасній роботі методом математичного моделювання з використанням віртуальних механічних блоків бібліотеки Simmechanics пакету Matlab // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.48-52 (НБ).

223. Рижков О.М., Кондратенко І.П., Толочко О.І., Стяжкін В.П. Шляхи побудови системи автоматичного керування краном-маніпулятором // Автоматика-2017: XXIV міжнародна конференція з автоматичного управління, м. Київ, Україна, 13-15 вересня 2017 р.: тези конференції. – С.104-105.

222. Tolochko O. Analysis of observer-based control systems with unmeasured disturbance // 2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering (UkrCon). – p.p. 1006-1010   (Scopus, англ.) 978-1-5090-3006-4/17/$31.00 ©2017 IEEE

221. Tolochko O., Sopiha M. Heat Loss Minimization Field Control of Motionless Induction Motors in Pause of Intermittent Duty // 2017 IEEE First Ukraine Conference on electrical and computer engineering (UkrCon). – p.p. 442-447 (Scopus, англ.) 978-1-5090-3006-4/17/$31.00 ©2017 IEEE

220. Романчук А.О., Толочко О.І. Розробка віртуальної моделі механізмів мостового крану // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11–12 квітня 2017 р. – Кременчук, КрНУ, 2017. – С. 203-204.

219. Сопіга М.В., Толочко О.І. Аналітичний огляд автономних джерел живлення, що застосовуються у тяговому електроприводі електромобілів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2016. – С. 297-301.

218. Романчук А.О., Теребійчук С.С., Толочко О.І. Особливості віртуального фізичного моделювання механічних об’єктів з використанням блоків бібліотеки SimMechanics // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2016. – С. 276-282 .

217. Pugach G., Melnyk A., Tolochko O., Pitti A., Gaussier Ph. Admittance Learning of a Robot Arm using Artificial Skin // The 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2016) will be held in Daejeon, South Korea, October 9-14, 2016. The venue for IROS 2016 is the Daejeon Convention Center (DCC), close by “Daedeok Innopolis». – pp.3374-3380 (7P) (Scopus, англ.).

216. Толочко О.И., Бажутин Д.В. Гашение колебаний перемещаемых мостовыми кранами грузов при переменной длине каната // Завалишинские чтения’16. – СПб.: ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения), 2016. – С. 250-255. (НМ, заруб.)

215. Толочко О.І., Бугровий А.А. Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування // Технічна електродинаміка, 2016, №5. – С. 35-37 (Scopus). DOI: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.035

214. Толочко О.І., Бугровий А.А. Модифікація систем керування синхронними двигунами з постійними магнітами із забезпеченням максимуму відношення моменту до струму. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016(34) – С. 10-17 (ВІНІТІ РАН, а також міжнародні наукометричні бази даних «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services»)

213. Толочко О.І., Бугровий А.А. Синтез систем квазіоптимального керування синхронними двигунами з постійними магнітами за стратегією максимальний момент на ампер // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVІІ Міжнародної науково-технічної конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С. 23-25. (НМ)

212. Толочко О.І. Моделювання електромеханічних систем. Математичне моделювання систем асинхронного електроприводу: Навчальний посібник. – Київ: НТУ «КПІ» (електронне видання), 2016. – 150 с.

211. Чорний О.П., Толочко О.І., Титюк В.К. Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами: монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2016. – 299 с. Рекомендовано до видання вченою радою Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (протокол №1 від 25.10.13 р.)

210. Сташук Є.С., Толочко О.І. Порівняння способів гасіння коливань вантажу при переміщенні його крановими механізмами за рахунок релейної зміни моменту або прискорення // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2015. – 336-340 с.

209. Толочко О.І., Мельник А.В. Мінімізація теплових втрат при розмагнічуванні векторно-керованого асинхронного двигуна // Наукові праці ДонНТУ. Серія: електротехніка і енергетика. Всеукраїнський науковий збірник. – Красноармійськ, 2015, №1(17). –С.144-149. (фах)

208. Мельник А.В., Толочко О.І. Уточнення закону оптимального керування процесом розмагнічування асинхронного двигуна в системі векторного керування // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2015. – С. 302-306.

207. Толочко О.І., Бугровий А.А. Квазіоптимальне керування синхронним двигуном з постійними магнітами при використанні стратегії «Максимальний момент на ампер» // Наукові праці ДонНТУ. Серія: електротехніка і енергетика. Всеукраїнський науковий збірник. – Красноармійськ, 2015, №1(17). –С. 42-48 (фах).

206. Бугровий А.А., Толочко О.І. Розробка спрощеного алгоритму керування синхронним двигуном з постійними магнітами за критерієм ММА // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів  та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 2015. – С. 258-262.

205. Толочко О.І. Розробка моделей складних електромеханічних систем в середовищі пакета MATLAB з використанням блоків додатку віртуального фізичного моделювання SIMSCAPE // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода.  – Харків: НТУ «ХПІ», 2015, 12 (1121). – С.118-123 (НБ).

204. O. Tolochko, D. Bazhutin. Synthesis of a state-feedback controller to suppress structural vibrations of an overhead crane // Scientific and technical journal «Electrotechnic and computer systems», 2015. – No. 15(91). – P.14-22 (НБ). DOI (Digital Identifier of an Object) http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.17

203. Толочко О.І., Скоробогатова І.В. Розробка SPS-моделі системи «механічний вал» // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – Красноармійськ, 2015.–  №1(28)) – С. 47-53 (НБ).

202. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Журов И.О. Моделирование асинхронного двигателя при обрыве фазы статора // Электротехнические и компьютерные системы. №15 (91) – Киев: «Техника», 2014 – С. 262-266.

201. Левшов А.В., Толочко О.И., Коротков А.В. Опыт сотрудничества ДонНТУ с компанией «Шнейдер Электрик Украина» // Збірник праць V науково-методичній конференції ДонНТУ «Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ»: 20 лютого 2013 р., м. Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – 5 с.

200. F. Palis,  O. Tolochko, D. Bazhutin, S. Palis. Modellbildung eines Turmdrehkranes unter Berücksichtigung elastischer Strukturschwingungen in horizontaler Ebene // 11. Magdeburger Maschinenbau Tage, 25-26 Sept. 2013, ISBN: 978-3-940961-90-7. -– 6 S.

199. O. Tolochko, D. Bazhutin. Suppression of horizontal structural vibration of overhead crane in transversal direction given fixed trolley position // Научно-технический журнал «Электротехнические и компьютерные системы». – Киев: «Техника». – №12 (88). –2013. – С. 14-22. http://dx.doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.17

198. Лютая А.В., Толочко О.И. Адаптивная система управления приводом перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи // Металлургическая и горнорудная промышленность – Днепропетровск: ООО «Укрметаллургинформ «НТА». – 2013. – Вып. 1. – С. 98-101 (Scopus).

197. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Розкаряка П.І., Журов І.О. Спрощені спостерігачі для відновлення статичної та динамічної складових електромагнітного моменту асинхронного двигуна в системах частотно-регульованого електропривода // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009) – С. 75-79.

196. Палис Ф., Толочко О.И., Бажутин Д.В. Анализ поперечных колебаний мостового крана при изменении положения тележки // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009) – С. 36-39.

195. Borysenko V., Henaff P., Alayli Y., Monacelli E., Khomenko V., Melnik A., Grebchenko M., Levshov O., Tolochko O. Cooperation pedagogique et scientifique entre les universitetes francaises de Cergy-pontoise et de Versailles et de l’universite nationale technique de Donetsk  // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2013. – Вип. 2(15) – С. 33-41.

194. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Журов І.О. Адаптивний спостерігач стану для поточної ідентифікації вектора потокозчеплення ротора і активних опорів обмоток асинхронного двигуна // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2013. – Вип. 2(15). – С. 248-253.

193. Толочко О.И., Чекавский Г.С., Розкаряка П.И. Формирование вектора напряжения статора асинхронного двигателя в системе скалярного частотного управления для улучшения динамических характеристик // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013.- вип. 1(14) – С. 271-277.

192. Palis F., Tolochko O., Bazhutin D. Simulation of overhead crane dynamics subjected to framework elasticity // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2013.– вип. 1(14). – С. 206-210.

191. О.І. Толочко, В.В. Божко. Енергоефективне керування синхронним двигуном з постійними магнітами // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали VI науково-практичної конференції, м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2012. С. 351-354.

190. О.І. Толочко, Д.В. Бажутін. Дослідження еластичних коливань конструкції мостового крану у пакеті COMSOL MULTIPHYSICS // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали VI науково-практичної конференції, м. Донецьк, 24-26 квітня 2012 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2012. – С. 346-350.

189. Журов І.О., Толочко О.І. Дослідження двомасової пружно-в’язкої електромеханічної системи з урахуванням зазору в кінематичній передачі//Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012.- вип. 1(12)-2(13) – стор. 89-94.

188. Толочко О.І., Божко В.В. Особливості векторного керування синхронними двигунами з постійними магнітами при врахуванні втрат у сталі // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КНУ. – 2012. – Випуск 3/2012 (19). – С. 45-47.

187. Толочко О.І., Божко В.В. Ідентифікація індуктивностей синхронного двигуна з постійними магнітами рекурентним методом найменших квадратів// Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2012. –  Вип. 1(12)-2(13) – С. 234-238.

186. Толочко О.И., Бажутин Д.В., Палис Ф. Гашение горизонтальных упругих колебаний конструкций мостового крана // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КНУ. – 2012. – Випуск 3/2012 (19). – С. 336 – 339.

185. Толочко О.И., Чекавский Г.С., Розкаряка П.И. Скалярное частотное управление асинхронным электроприводом с улучшенными динамическими характеристиками // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КНУ. – 2012. – Випуск 3/2012 (19). – C. 309 – 312.

184. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Синтез регулятора швидкості для електропривода візка мостового крану // Оптимальне керування електроустановками. Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2011, №6 (99). – С. 142-145.

183. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Синтез регулятора швидкості для електропривода візка мостового крану // Оптимальне керування електроустановками. І міжнародна науково-технічна конференція: тези доповідей. – 2011. – 1 С.

182. Borysenko V.P., Henaff P., Alayli Y., Monacelli E., Khomenko V.M., Melnyk A.A., LevshovO.V., GrebchenkoN.V., TolochkoO.I. Developpement de la cooperation scientifique et technique entre le department electrotechnique de l`universite nationale technique de Donetsk et les establissements d`enseignement superieur de la France // Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». –  2011.- Вип. 10(180). – C.18-22.

181. Толочко О.І., Вареник Є.О., Божко В.В. Визначення допустимої області застосування оптимальних алгоритмів керування синхронними двигунами з постійними магнітами // Науково-технічний журнал «Електротехнічні та комп’ютерні системи». Київ: Техніка. – 2011. – №03(79). – С.72-74.

180. Толочко О.И. Розкаряка П.И., Чекавский Г.С., Трандафилов В.Н. Оптимизация энергопотребления позиционным электроприводом при учете энергии потерь от поддержания магнитного поля двигателя // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Київ: Техніка. – 2011. – №03(79). – С. 381-384.

179. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Чекавский Г.С., Кужель А.К. Управление процессами намагничивания и размагничивания асинхронного двигателя в системах векторного управления // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КНУ. – 2011. – Вип. 3/2011 (15). C. 79-82.

178. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Чекавский Г.С., Кужель А.К. Управление процессами намагничивания и размагничивания асинхронного двигателя в системах векторного управления // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ. – 2011. №1/2011(1). – С. 40-41.

177. O. Tolochko // Proceedings of Donetsk National Technical University. – 2011. – №2. – P.p. 81-89.

176. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Чекавский Г.С. Оптимизация энергопотребления позиционного электропривода с векторным управлением асинхронным двигателем // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №11 (186). – С. 396-400.

175. Толочко О.І., Божко В.В. Уніфікований алгоритм керування синхронними двигунами без електричного збудження // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №11 (186). – С. 392-395.

174. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Розробка моделей мостового крану із урахуванням зміни довжини канату // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №11 (186). – С. 388-391.

173. Трандафилов В.Н., Божко В.В., Толочко О.И. Идентификация момента инерции электропривода ненормированным градиентным методом // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №10 (180). – С. 194-199.

172. Толочко О.И. Розкаряка П.И., Горобец Н.М. К вопросу об изменении типовых структур цифровых систем управления комплектными электроприводами // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №10 (183). – С. 188-193.

171. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Алгоритм розрахунку багатоетапного закону керування для електропривода візка мостового крану // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №10 (180). – С. 183-187.

170. Старостстін С.С., Толочко О.І. Дискретна математична модель контуру моментоутворюючого струму для синтезу цифрових систем регулювання електромеханічних об‘єктів // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ». – 2011. – №10 (180). – С. 177-182.

169. Толочко О.И., Аль-Емраят А. Моделирование сложных механических систем в пакете DYMOLA // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових праць ХI науково-технічної конференції аспірантів та студентів в м. Донецьку 17-20 травня 2011 р. – Донецьк, ДонНТУ, 2011. – стр. 80-82.

168. Журов І.О., Толочко О.І. Параметричний астатизм в системі модального керування двомасовим електромеханічним об‘єктом // Електротехнічні і електромеханічні системи. Матеріали XVI Всеукраїнської студентської конференції. – Севастополь. – 2011. – С. 38.

167. Трандафілов В.М., Толочко О.І., Божко В.В. Особливості градієнтного метода ідентифікації моменту інерції електропривода // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових праць Х науково-технічної конференції аспірантів та студентів в м. Донецьку 18-20 травня 2010 р. – Донецьк: ДонНТУ. –  2010. – С. 260-263.

166. Толочко О.І., Бажутін Д.В., Пронін О.І. Синтез триконтурної системи регулювання положення електропривода візка мостового крана // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково-практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ, Міністерство освіти і науки, 2010. – С. 266-271.

165. Tolochko O.I., Rozkaryaka P.I. A digital setting device for optimal control on positional electric drives // Proceedings of Donetsk National Technical University. – 2010. – №1. – P. 97-109.

164. Толочко О.И., Божко В.В. Анализ систем управления синхронными двигателями с постоянными магнитами при регулировании скорости вверх от номинальной // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ ХПІ. – 2010. – №28. – С. 149-151.

163. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Закон керування електроприводом візка мостового крану із розгоном у три етапи та варіацією прискорення // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ ХПІ. – 2010. – №28. – С. 60-62.

162. Толочко О.І., Божко В.В. Дослідження електроприводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами при оптимальному керуванні за максимумом моменту на ампер // Взрывозащищенное электрооборудование: сб. науч. трудов УкрНИИВЭ. – Донецк. – 2010. – С. 242-247.

161. Толочко О.І., Бажутін Д.В. Обмеження швидкості електропривода візка мостового крану при розгоні у три етапи // Вісник Кременчуцького державного університету ім.. М. Остроградського. – Кременчук: КДУ. – 2010. – №4/2010 (63). – С. 24-27.

160. Толочко О.И., Бажутин Д.В. Сравнительный анализ методов гашения колебаний груза, подвешенного к механизму поступательного движения мостового крана // Електромашинобудування та електрообладнання. Міжвідомчий науково-технічний журнал. – Київ: «Техніка». – 2010. – С. 22-28.

159. Трандафілов В.М., Толочко О.І. Дослідження впливу періоду переривання цифрових спостерігачів стану двомасового електромеханічного об’єкту на точність ідентифікації // Вісник кафедри “Електротехніка” за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк, ДонНТУ. – 2010 – С. 135-136.

158. Трандафілов В.М., Толочко О.І., Божко В.В. Особливості градієнтного метода ідентифікації моменту інерції приводу // Автоматизація технологічних об‘єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових праць. – Донецьк. – 2010. – С. 260-262.

157. Трандафілов В.М., Толочко О.І., Божко В.В. Використання спостерігачів стану в електроприводах на базі синхронних двигунів з постійними магнітами // Электротехнические и электромеханические системы. Материалы XV Всеукраинской студенческой конференции. – Севастополь. – 2010. – С. 53.

156. Кононенко С.В., Толочко О.І. Порівняння енергетичних характеристик частотно-регульованого та нерегульованого електроприводів помпової установки // Электротехнические и электромеханические системы. Материалы XV Всеукраинской студенческой конференции. – Севастополь. – 2010. – С. 26.

155. Толочко О.І., Кононенко С.В. Моделювання роботи електроприводу турбомеханізму системи водопостачання // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КДПУ. – 2010. – С. 328-330.

154. Толочко О.И., Борисенко В.Ф. К 50-летнему юбилею кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок» (ЭАПУ) // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ. – 2009. – №9 (158). – С. 261-267.

153. Мінаєв О.В., Толочко О.І. Визначення параметрів асинхронного двигуна при проведенні експерименту неробочого ходу // Електромеханічні системи, методи моделювавання та оптимізації. – Кременчук: КДПУ. – 2009. – С. 262-264.

152. Ковалев П.С., Толочко О.И. Идентификация скорости и статического тока в системе электропривода постоянного тока // Вісник кафедри «Електротехніка». – Донецьк: ДонНТУ. – 2009. – С. 59-61.

151. Толочко О.И., Чекавский Г.С., Божко В.В., Шерстюк А.А Исследование процессов в асинхронном двигателе при скалярном частотном управлении с обеспечением постоянства главного потокосцепления // Сборник научных трудов УкрНИИВЭ «Взрывозащищённое электрооборудование», г.. Донецк, 2009. – С. 138-145.

150. Божко В.В., Толочко О.И., Чекавский Г.С. Анализ влияния перекрестных связей в системе векторного управления синхронным двигателем с возбуждением от постоянных магнитов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ. – 2009. – №9 (158). – С. 21-25.

149. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И., Чекавский Г.С. Идентификация электромеханической постоянной времени и момента статического сопротивления в системе позиционного электропривода. // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-технічного журналу «Електроінформ». – Львів: ЕКОінформ. – 2009. – С. 74-75.

148. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Чекавский Г.С. Особенности идентификации электромеханической постоянной времени в системах с наблюдателями состояния, восстанавливающими динамический момент. // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-технічного журналу «Електроінформ». – Львів: ЕКОінформ. – 2009. – С. 59-62.

147. Кононенко С.В., Толочко О.І. Реалізація системи регулювання положення без використання зворотнього зв’язку за положенням // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. Изд. ДонНТУ. – 2009. – С. 19-20.

146. Кононенко С.В., Толочко О.І. Реалізація важких пускових режимів асинхронного двигуна за допомогою квазічастотного керування // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. Изд. ДонНТУ. – 2009. – С. 16-17.

145. Шерстюк А.А., Толочко О.І., Чекавський Г.С. Експериментальний стенд для дослідження асинхронного частотно-регульованого електроприводу // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. Изд. ДонНТУ. – 2009. – С. 11-12.

144. Васютинский А.В., Толочко О.И. Исследование влияния перекрестных связей на динамические свойства системы регулирования скорости электропривода на основе синхронной машины с постоянными магнитами // «Электротехника и энергетика». Сборник студенческих научных работ. Изд. ДонНТУ. – 2009. – С. 8-10.

143. Толочко О.И., Старостин С.С., Коцегуб П.Х. Использование метода траекторной чувствительности при исследовании систем управления электромеханическими объектами  // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2008, № 30. – С. 99-102

142. Толочко О.І. Оцінка вектора потокозчеплення в системах полеорієнтованого векторного керування / О.І. Толочко, Г.С. Чекавський, А.М. Горбанов, Ю.А. Орлова // Донбас-2020: Наука і техніка – виробництву: Матеріали IV науково-практичної конференції м. Донецьк, 27-28 травня 2008 р. – Донецьк, ДонНТУ, 2008. – С. 195-199.

141. Старостін С.С., Толочко О.І. Порівняння методів синтезу цифрових регуляторів стану для систем електроприводу з пружними зв‘язками // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – №3 (50). Ч. 2. – С. 13-17.

140. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Синтез задатчика положения с ограничением рывка при учете статического момента // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – №3 (50). Ч. 1. – С. 58-63.

139. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Ковальов П.С. Порівняльний аналіз приблизних методів дискретної апроксимації неперервних динамічних систем // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика», Випуск №8(140), Донецьк, 2008. – 251 с. С. 130-136.

138. Майборода В.М., Толочко О.І. Моделювання синхронного двигуна з постійними магнітами // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы Всеукраинской студенческой научно-технической конференции, г. Севастополь, 14-17 апреля 2008 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – с. 45-46.

137. Ковальов П.С., Толочко О.І. Використання засобів символьної математики при дискретній апроксимації неперервних систем // Вісник кафедри «Електротехніка» за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк, ДонНТУ, 2008 –С. 56-57.

136. Толочко О.І., Гузь О.Г. Розробка рекомендацій щодо використання інструментів пакета MATLAB при дискретизації неперервних динамічних ланок // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – С. 110-111.

135. Бабенко С.В., Розкаряка П.И., Толочко О.И. Параметрический синтез системы подчиненного регулирования положения // Збірник наукових праць 8-ї міжнародної науково-технічної конференції аспірантів та студентів «Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих», м. Донецьк, 2008. –С. 137-139.

134. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Применение метода стандартных полиномов при синтезе системы подчиненного регулирования положения // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. – 2007. – №11(117). – С. 188-193.

133. Толочко О.И., Розкаряка П.И. Расчет энергопотребления позиционного электропривода, реализующего оптимальное по тепловым потерям управление // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика». – Донецьк. –2007. –№7(128). – С.31-34.

132. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Бухта Н.О. Варіант спостерігача потокозчеплення для систем векторного керування асинхронним електроприводом // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика». – Донецьк. – 2007.– №7(128). – С.14-18.

131. Бабенко А.В., Розкаряка П.І., Толочко О.І. Вдосконалення алгоритму функціонування цифрового задатчика положення для систем позиційного електроприводу, оптимальних за тепловими втратами // Вісник кафедри “Електротехніка” за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ. – 2007. – С.5-6.

130. Гузь О.Г., Толочко О.І. Аналіз засобів екстраполяції сигналів у середовищі Simulink // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы Всеукраинской студенческой научно-технической конференции, г. Севастополь, 2-5 апреля 2007 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – с. 14-15.

129. Толочко О.І., Гузь О.Г. Аналіз засобів дискретної апроксимації пакета MATLAB // П’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації» м. Кременчук, 2007 – С. 149-150.

128. Чалий В.В., Розкаряка П.І., Толочко О.І. Вибір алгоритмів численного інтегрування для реалізації оптимальних алгоритмів керування позиційним приводом // Збірник наукових праць 7-ї міжнародної науково-технічної конференції аспірантів та студентів «Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих», м. Донецьк, 2007. С. 230-232.

127. Толочко О.И., Чекавский Г.С., Песковатская О.В. Астатическая по нагрузке система векторного управления скоростью асинхронного двигателя с наблюдателем состояния // Сборник материалов V Международной (XVI Всероссийской) научной конференции по автоматизированному электроприводу “АЭП-2007”: 18-21 сентября 2007 г. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 69 – 71.

126. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Песковатська О.В., Богомазов О.С. Оцінка швидкості двигуна за допомогою спостерігачів стану в системах векторного керування асинхронним електроприводом // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. – Донецк: УкрНИИВЭ, 2007. – С. 315-325.

125. Старостін С.С., Толочко О.І. Визначення параметрів цифрових регуляторів швидкості електропривода методами проектування неперервних систем // Сборник научных трудов ДГТУ. Днепродзержинск: 2007. – С 179-182.

124. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П. И., Чекавский Г.С. Методика настройки наблюдателя состояния, восстанавливающего статический и динамический моменты двигателя постоянного тока // Сборник научных трудов ДГТУ. Днепродзержинск: 2007, с 434-436.

123. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Розкаряка П.И. Реализация алгоритмов цифрового управления позиционным электроприводом постоянного тока // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2007. – №3 (44). – Ч.1. – С. 18-20.

122. Вареник Е.А., Федоров М.М., Толочко О.И., Ткаченко А.А. Математическое моделирование асинхронных двигателей в несимметричных режимах работы // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. – Харків: НТУ ХПІ. – 2006. – №35. – С. 29-36.

121. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Чувствительность астатических систем регулирования скорости к пульсациям напряжения тахогенератора // Наукові праці ДонНТУ. Серія „Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2006. –№112. –С. 67-70.

120. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Повышение точности цифрового интегрирования при реализации оптимальных алгоритмов управления позиционным приводом. – Електромашинобудування та електрообладнання. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Київ: Техніка. – 2006. – Вип. 66. – С. 66-68.

119. Полинский С.В., Розкаряка П. И., Толочко О.И. Формирование оптимальных по тепловым потерям диаграмм позиционного электропривода с заданным значением рывка // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: Збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів і студентів в м. Донецьку. – Донецьк: ДонНТУ. – 2006. – С. 151-153.

118. Федоров М.М., Толочко О.И., Ткаченко А.А. Режимы работы асинхронных двигателей при неисправностях в обмотках статора // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. – Донецк: ООО «Юго-восток, ЛТД». – 2006. – С. 320-324.

117. Кателло З.И., Толочко О.И. Сравнительный анализ систем косвенного регулирования скорости. – Электротехнические и электромеханические системы: Материалы Всеукраинской студенч. научн.-техн. конференции. – Севастополь: СевНТУ. – 2006. – С. 30-31.

116. Полинский С.В., Розкаряка П. И., Толочко О.И. Повышение точности численного интегрирования при формировании диаграмм перемещения, оптимальных по тепловым потерям. – Вісник кафедри „Електротехніка” за підсумками наукової діяльності студентів. – Донецьк: ДонНТУ. – 2006. – С. 99-100.

115. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Кателло З.И. Разработка дискретного интегратора, выполняющего численное интегрирование методом Симпсона // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації (тези доповідей четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів). – Кременчук: КДПУ. – 2006. – С. 50.

114. Толочко О.І., Розкаряка П.І. Аналіз недоліків засобів дослідження дискретних систем в середовищі пакета MATLAB // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2006. – №1. – С. 10-14.

113. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Особенности цифровой реализации оптимальных алгоритмов управления позиционным электроприводом // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2006. – №3 (38). – Ч.1. – С. 8-11.

112. Толочко О.И., Розкаряка П.И., Кателло З.И. Численное решение алгебраического уравнения в реальном времени при реализации оптимального алгоритма управления позиционным электроприводом // Науковий вісник НГУ. – 2006. – №6. – С. 91-94.

111. Толочко О.І., Чекавський Г.С., Бондаренко О.О. Система векторного керування асинхронним електроприводом зі зворотним зв‘язком за оцінкою динамічного моменту двигуна // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-електромеханічна”. – Випуск 101. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С. 132-136.

110. Толочко О.І., Чекавський Г.С. Оцінка динамічного моменту асинхронного двигуна в системі частотно-регульованого електроприводу зі скалярним керуванням // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2005. – №2. – С.5-8.

109. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Орехов В.И., Федоряк Р.В. Методика структурного синтеза редуцированных наблюдателей состояния // Наукові праці ДонНТУ. Серiя “Електротехніка i енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – №98. – С. 48-51.

108. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Писковатская О.В. Синтез наблюдателей состояния для двухзонных систем косвенного регулирования скорости // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2005. – №4 (33). – С. 12-14.

107. Бондаренко О.О., Толочко О.І., Чекавський Г.С. Система асинхронного електропривода з частотним управлінням і зворотним зв‘язком за оцінкою динамічного моменту // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: Збірник наукових праць V Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів і студентів у м. Донецьку 16-19 травня 2005 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – С. 101-103.

106. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Костенко В.И., Розкаряка П.Х. Применение наблюдателя состояния, оценивающего динамический ток, для улучшения переходных процессов в системе с инерционной обратной связью по скорости // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Тематичний випуск. – Харків: НТУ ХПІ. – 2005. – №43. – С. 44-47.

105. Циб С.В., Толочко О.І. Синтез фільтра Калмана для систем модального керування двомасовим електромеханічним об‘єктом // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы студенч. Научн.-техн. конференции, г. Севастополь. – Севастополь: СевНТУ. – 2005. – С.

104. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Синтез цифрового регулятора состояния двухмассового электромеханического объекта // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. – 2004. – №2 (72). – С. 111-119.

103. Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Анализ динамических свойств цифровой системы регулирования скорости с комбинированным управлением по идентифицированному возмущению // Электротехника. – 2004. – № 6. – С. 20-22.

102. Толочко О.І. Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану. – Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2004. – 298 с.

101. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Система позиционного электропривода с комбинированным управлением по задающему и возмущающему воздействиям // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2004. – №3 (26). – С. 14-17.

100. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Мариничев В.Ю., Розкаряка П.И. Система подчиненного регулирования с фильтром в канале компенсации идентифицированного статического момента // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2004. – №3 (26). – С. 38-41.

99. Толочко О.І. Синтез поліномів дії з умов модульного оптимуму для систем з деякими стандартними формами характеристичних поліномів // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ. – 2004. – №1 (52). – С. 135-139.

98. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Кузьмин А.В. Анализ динамических свойств систем регулирования скорости с прямым цифровым управлением и наблюдателем состояния, оценивающим статическую составляющую тока якоря // Наукові праці ДонНТУ. Серiя “Електротехніка i енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – №67. – С. 199-204.

97. Толочко О.И. Конструирование передаточных функций по заданному перерегулированию с учетом характера затухания переходных процессов // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Тематичний випуск. – Харків: НТУ ХПІ. – 2003. – Т.2. – №10. – С. 315-319.

96. Толочко О.І., Пісковатська О.В., Кудокоцев С.М. Системи непрямого регулювання швидкості зі спостерігачами стану // Наукові праці ДонНТУ. Серiя “Електротехніка i енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – №67. – С. 168-173.

95. Толочко О.И. Сравнительный анализ методов оценки чувствительности стандартных полиномов к изменению их коэффициентов // Наукові праці ДонНТУ. Серiя “Електротехніка i енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – №67. – С. 126-131.

94. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Параметрический синтез цифровой системы модального управления двухмассовым электромеханическим объектом // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Тематичний випуск. – Харків: НТУ ХПІ. – 2003. – Т.1. – №10. – С. 97-100.

93. Костенко В.И., Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Дискретная модель двухмассового электромеханического объекта // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Тематичний випуск. – Харків: НТУ ХПІ. – 2003. – Т.1. – №10. – С. 44-46.

92. Толочко О.И. Применение метода стандартных полиномов при синтезе систем подчиненного регулирования // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ. – 2003. – №4 (62). – С. 114-120.

91. Коротков А.В., Кузьмин А.В., Толочко О.И. Согласование скоростных режимов слябинга при совместной прокатке // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы студенч. Научн.-техн. конференции, г. Севастополь, 28-30 апреля 2003 г. – Севастополь: СевНТУ. – 2003. – С. 23.

90. Орехов В.И., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Построение редуцированных наблюдателей состояния для двухмассовой электромеханической системы // Электротехнические и электромеханические системы: Материалы студенч. научн.-техн. конференции, г. Севастополь, 28-30 апреля 2003 г. – Севастополь: СевНТУ. – 2003. – С. 28.

89. Коротков А.В., Кузьмин А.В., Толочко О.И. Способы согласования скоростей горизонтальной и вертикальной клетей слябинга при совместной прокатке металла // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: Збірник наукових праць 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів і студентів у м. Донецьку 14-15.05.2003 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – С. 152-154.

88. Толочко О.І., Писанка О.С. Синтез спостерігача стану, що відновлює потокозчеплення ротора асинхронного двигуна у системі векторного керування // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: Збірник наукових праць 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів і студентів у м. Донецьку 14-15.05.2003 р. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – С. 436-445

87. Толочко О.І., Чекавський Г.С. , Мірошник Д.М. Векторні моделі асинхронного двигуна у середовищі пакета MATLAB // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – 2003. – Т.1. –№ 2 (19). – С. 199-202.

86. Толочко О.И. Формирование стандартных дискретных полиномов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ, 2003. – Т.1. – №2(19). – С. 30-33.

85. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь В.Ю., Мариничев В.Ю. Сравнительный анализ астатических цифровых систем управления приводами постоянного тока с наблюдателями состояния // Электротехника. – 2003. – № 3. – С. 44-47.

84. Костенко В.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И., Толочко О.И. Формирование оптимальных по нагреву диаграмм отработки заданных перемещений при наличии постоянного статического момента на валу двигателя // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Тематичний збірник наукових праць „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. – Харків: НТУ ХПІ. – 2002. – Т.2. – №12.– С. 350-354.

83. Толочко О.І. Підготовка до автоматизованого синтезу систем модального управління з зовнішнім інтегральним регулятором вихідної координати // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Тематичний збірник наукових праць „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. – Харків: НТУ ХПІ, 2002. – Т.2. – №12.– С. 386-388.

82. Толочко О.И., Мирошник Д.Н. Способы компенсации влияния внутренних связей асинхронного двигателя при векторном управлении Вісник Національного технічного університету ХПІ. Тематичний збірник наукових праць „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. – Харків: НТУ ХПІ. – 2002. – Т.1. – №12.– С. 102-103.

81. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Практическая реализация цифровых САУ в среде пакета Матлаб с использованием платформы реального времени „QNX TARGET” // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Тематичний збірник наукових праць „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. – Харків: НТУ ХПІ. – 2002. – Т.1. – №12.– С. 98-101.

80. Толочко О.И., Розкаряка П.И. Формирование оптимальных по нагреву диаграмм управления позиционным приводом с учетом ограничений на скорость и ускорение // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія „Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2002. – №41. – С. 159-163.

79. Толочко О.І., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Дослідження впливу середньогеометрічного кореня характеристичного полінома на властивості системи модального керування двомасовим електромеханічним об‘єктом // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія „Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2002. – №41. – С. 146-155.

78. Акимов Л.В., Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Особенности синтеза наблюдателей состояния, воздействующих на идентифицируемую часть объекта регулирования// Вісник східно-українського національного університету імені Володимира Даля.– 2002. – №1(47). – С. 158-163.

77. П.Х. Коцегуб, О.И. Толочко, Г.С.  Чекавский. Статические характеристики асинхронного электропривода при компенсации реактивной мощности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.– 2002. – №4(50). – С. 213-224.

76. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Мариничев В.Ю., Розкаряка П.И. Опре6деление передаточных функций систем автоматического управления с наблюдателем состояния // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.– 2002. – №4(50). – С. 207-213.

75. Толочко О.И., Розкаряка П.И. Автоматизация полиномиального синтеза линейных систем // Тезисы докладов всероссийской научной конференции “Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB” (ISBN 5-201-14939-1) – М.: ИПУ РАН. – 2002. – С.  84-85.

74. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Построение асимптотических ЛАЧХ в среде MATLAB // Труды всероссийской научной конференции “Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB” (ISBN 5-201-14940-5) – М.: ИПУ РАН. – 2002. С.  497-503.

73. Толочко О.И., Федоряк Р.В. Автоматизация синтеза регуляторов и наблюдателей состояния в среде пакета MATLAB // Труды всероссийской научной конференции “Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB” (ISBN 5-201-14940-5) – М.: ИПУ РАН. – 2002. С.  482-496.

72. Толочко О.И., Федоряк Р.В. Преобразование символьного полинома в символьный массив коэффициентов // Труды всероссийской научной конференции “Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB” (ISBN 5-201-14940-5) – М.: ИПУ РАН. – 2002. С.  325-327.

71. Мирошник Д.Н., Толочко О.И., Шавёлкин А.А. Исследование автономных инверторов с использованием широтно-импульсной модуляциии // Труды всероссийской научной конференции “Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB” (ISBN 5-201-14940-5). – М.: ИПУ РАН. – 2002. – С. 261-269.

70. Мирошник Д.Н., Толочко О.И. Исследование системы векторного управления асинхронным двигателем с использованием модели ШИМ-инвертора напряжения // Материалы студенческой научно-технической конференции “Электротехнические и электромеханические системы”, г.Севастополь, 13-17 мая 2002г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ. – 2002. – С. 47.

69. Коротков А.В., Толочко О.И., Кузьмин А.В. Разработка математической модели привода двух валков при связи их через металл // Материалы студенческой научно-технической конференции “Электротехнические и электромеханические системы”, г.Севастополь, 13-17 мая 2002г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ. – 2002. – С. 43.

68. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Цифровые наблюдатели состояния для систем с прямым цифровым управлением // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2002. – №1(12). – С. 18-21.

67. Коротков А.В., Толочко О.И., Кузьмин А.В. Формирование статического момента при моделировании процесса прокатки металла в клетях обжимных прокатных станов // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів та студентів «Автоматизація технологічних об‘єктів та процесів”, м. Донецьк, 25-26 квітня 2002 р. – Донецьк: ДонНТУ. – С. 126-127.

66. Коцегуб П.Х., Толочко О.І., Маринічев В.Ю. Цифрові ідентифікатори статичного моменту, керовані цифровим давачем струму // „Електроінформ” (офіційне видання української асоціації інженерів-електриків). – 2002. – №1. – С.  17-18.

65. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Мариничев В.Ю., Розкаряка П.Х. Система подчиненного регулирования скорости с наблюдателем динамического и статического токов первого порядка // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПУ. Выпуск 1/2001(10) – Кременчуг: КГПУ. – 2001. – С. 103-109.

64. Карась С. В., Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Чекавский Г.С. Исследование тепловых и электромеханических процессов в асинхронном двигателе при ступенчатой поперечной компенсации реактивной мощности // Труды двенадцатой научно-технической конференции «Электроприводы переменного тока», г. Екатеринбург, 13-16 марта 2001: УГТУ-УПИ. – 2001. – С. 27-30.

63. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Розкаряка П.И. Конструирование передаточных функций линейных САУ по заданному перерегулированию // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія “Електромеханіка, електроніка і електропривод”. Збірка наукових праць. – Харків: НТУ ХПІ. – 2001. – №10. – С. 95-98.

62. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Костенко В.И. Обеспечение желаемого распределения полюсов в цифровой САУ с наблюдателями состояния, воздействующими на идентифицируемую часть объекта регулирования // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія “Електромеханіка, електроніка і електропривод”. Збірка наукових праць. – Харків: НТУ ХПІ. – 2001. – №10. – С. 71-73.

61. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Выбор параметров и исследование астатических цифровых систем подчиненного регулирования скорости с наблюдателем состояния // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія “Електромеханіка, електроніка і електропривод”. Збірка наукових праць. – Харків: НТУ. – 2001. – №10. – С. 55-57.

60. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Кузьмин А.В. Режимы работы двухдвигательного привода постоянного тока с питанием якорей и обмоток возбуждения от общих источников // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія “Електромеханіка, електроніка і електропривод”. Збірка наукових праць. – Харків: НТУ ХПІ. – 2001. – №10. – С. 52-54.

59. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Мариничев В.Ю., Розкаряка П.И. Система подчиненного регулирования скорости с наблюдателем динамического и статического токов первого порядка // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПУ. – Кременчуг: КГПУ. – 2001. – №1(10) – С. 103-109.

58. Толочко О.И., Розкаряка П.И. К вопросу о выборе характеристических полиномов при синтезе САУ // Материалы междунар. студенч. научно-техн. конф. «Проблемы автоматизации электромеханических процессов и электропривода», г. Севастополь, 15-18 мая 2001 г. – Севастополь: СевГТУ. – 2001. – С. 40-42

57. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Шалагинов М.В. Система автоматического управления скоростью с параллельной fuzzy-коррекцией // Материалы междунар. студенч. научно-техн. конф. «Проблемы автоматизации электромеханических процессов и электропривода», г. Севастополь, 15-18 мая 2001 г. – Севастополь: СевГТУ. – 2001. – С. 38-40

56. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Мариничев В.Ю., Никорюк Н.С. , Розкаряка П.И. Система подчиненного регулирования скорости с обратной связью по оценке динамического тока // Збірник наукових праць Дон НТУ. Серія “Електротехніка і енергетика”. – Донецьк: ДонНТУ. – 2001. – №28. – С. 18-26

55. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Анализ линейных систем с наблюдателями состояния // Вiсник Харкiвського державного полiтехнiчного унiверситету. Збiрка наукових праць. – Харкiв: ХДПУ. – 2000. – №113. – С. 78-82.

54. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Особенности построения и исследования цифровых систем регулирования скорости электроприводов с наблюдателями состояния. // Вiсник Харкiвського державного полiтехнiчного унiверситету. Збiрка наукових праць. Тематичний випуск 113. – Харкiв: ХДПУ. – 2000. – С. 74-77.

53. Ковалев Е.Б., Толочко О.И., Чекавский Г.С.  Математическое моделирование асинхронного двигателя при компенсации реактивной мощности с помощью статических конденсаторов // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПУ. Выпуск 2/2000(9) – Кременчуг: КГПУ. – 2000. – С. 287-294.

52. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Цифровой наблюдатель состояния двухмассового электромеханического объекта. // Збiрник наукових праць ДонДТУ. Серiя “Електротехнiка i енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2000. – №17. – С. 46-49.

51. Ковалев Е.Б., Толочко О.И., Чекавский Г.С.  Математическая модель электромеханической системы “асинхронный двигатель – кривошипно-шатунный механизм”. // Збiрник наукових праць ДонДТУ. Серiя “Електротехнiка i енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2000. – №17. – С. 31-34.

50. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Цифровая система регулирования скорости с наблюдателем состояния и датчиком среднего значения скорости. // Збiрник наукових праць ДонДТУ. Серiя “Електротехнiка i енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2000. – №17. – С. 17-23.

49. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Федоряк Р.В. Конструирование передаточных функций линейных САУ из условий модульного оптимума // Збiрник наукових праць ДонДТУ. Серiя “Електротехнiка i енергетика”. – Донецьк: ДонДТУ. – 2000. – №17. – С. 24-30.

48. Толочко О.И. И., Максаев П.А., Мариничев В.Ю. Системы двухзонного регулирования скорости с наблюдателями состояния // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Кременчуг: КГПИ. – 2000. – №1(8). – С. 53-56.

47. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Цифровая система подчиненного регулирования скорости электропривода с наблюдателем состояния. // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды КГПИ. – Кременчуг: КГПИ. – 2000. – №1(8). – С. 10-16.

46. Толочко О.И., Тищенко А. Сравнительный анализ систем подчиненного регулирования и систем модального управления // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов», г. Севастополь, 16-19 мая 2000г. – Севастополь: изд-во СевГТУ. – 2000. – С. 162-164.

45. Пожидаев В., Толочко О.И. Автоматизация построения асимптотических ЛАЧХ // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов», г. Севастополь, 16-19 мая 2000г. – Севастополь: изд-во СевГТУ. – 2000. – С. 157-159.

44. Апухтин А., Толочко О.И., Мариничев В.Ю. Методика машинного синтеза регуляторов и наблюдателей состояния // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов», г. Севастополь, 16-19 мая 2000г. – Севастополь: изд-во СевГТУ. – 2000. – С. 159-162.

43. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Анализ систем модального управления с редуцированным наблюдателем состояния // Оптимизация производственных процессов. Сборник трудов Севастопольского государственного технического университета.– Севастополь. – 2000. – №3. – С. 63-66.

42. Толочко О.И., Федоряк Р.В., Тищенко А.А. Практическая реализация цифровых наблюдателей состояния с использованием системы MATLAB. // Науковi працi Донецького державного технiчного унiверситету. Серiя: Обчислювальна технiка та автоматизацiя. – Донецьк: ДонДТУ. – 1999. – №12. – С. 105-110.

41. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И. Комбинированная система позиционного электропривода с модальным регулятором. // Науковi працi Донецького державного технiчного унiверситету. Серiя: Обчислювальна технiка та автоматизацiя. – Донецьк: ДонДТУ. – 1999. – №12. – С. 98-104.

40. Тищенко А.А., Толочко О.И. Привод постоянного тока с модальным регулятором и узлом токоограничения // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов в машиностроении, энергетике и на транспорте», г. Севастополь, 11-15 мая 1999г. – Севастополь: изд-во СевГТУ. – 1999. – С. 120-121.

39. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Анализ систем модального управления с наблюдателем состояния полного порядка общего вида //: Вiсник Харкiвського державного полiтехнiчного унiверситету. Збiрка наукових праць. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорiя i практика. – Харкiв: ХДПУ. – 1999. – №61. – С. 63-67.

38. Толочко О.И., Тищенко А.А. Моделирование двухмассовых электромеханических систем с учетом зазора в кинематической передаче. Львов

37. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Федоряк Р.В. Анализ и синтез модальных систем, замкнутых через наблюдатель состояния полного порядка// Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика. – Донецк: ДонГТУ. – 1999. – №4. – С. 46-51.

36. Толочко О.И., Тищенко А.А. Система модального управления приводом постоянного тока с узлом токоограничения // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика. – Донецк: ДонГТУ. – №4 – 1999. – С. 42-45.

35. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Воронцов Д.В., Коломиец С. В. Упрощенный наблюдатель состояния систем подчиненного регулирования постоянного тока // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика. – Донецк: ДонГТУ. – 1999. – №4. – С. 36-41.

34. Коцегуб П.Х., Минтус А.А., Толочко О.И. Комбинированное управление цифровыми системами регулирования скорости с учетом ограничения ускорения и рывка // Электротехника. – 1999. – №5. – С. 33-38.

33. Толочко О.И., Максаев П.А. Система двухзонного регулирования с основной обратной связью по скорости и с параметрическим управлением полем двигателя // Книга за матеріалами п’ятої міжнародної науково-технічної конференцiї «Контроль i управління в складних системах (КУСС-99)», м. Вінниця, 3-5 лютого 1999 року. – Том 3. – Вінниця: “УНIВЕРСУМ-Вінниця”. – 1999. – С. 117-123.

32. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Астатическая по возмущению система регулирования скорости двухмассового электромеханического объекта // Книга за матеріалами п’ятої міжнародної науково-технічної конференцiї «Контроль i управління в складних системах (КУСС-99)», м. Вінниця, 3-5 лютого 1999 року. – Том 3. – Вінниця: “УНIВЕРСУМ-Вінниця”. – 1999. – С. 111-116.

31. Толочко О.И., Федоряк Р.В. Трехконтурная система подчиненного регулирования скорости двухмассового электромеханического объекта // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Кременчуг. – 1998. – №2. – С. 48-50.

30. Толочко О.И., Максаев П.А. Сравнительный анализ систем двухзонного регулирования скорости // Проблемы создания новых машин и технологий. Научные труды Кременчугского государственного политехнического института. – Кременчуг. – 1998. – №2 – С. 32-35.

29. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Оптимизация двухмассовых систем регулирования скорости с комбинированным управлением по задающему воздействию // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Вестник ХГПУ. Специальный выпуск. – Харьков: ХГПУ. – 1998. – С.  40-41.

28. Чекавский Г.С. , Толочко О.И. Проблемы моделирования систем асинхронного электропривода // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов в машиностроении, на транспорте и в энергетике», г.Севастополь, 12-16 мая 1998г. – Севастополь: изд-во СевГТУ. – 1998. – С. 94-95.

27. Левертов Р.В., Толочко О.И. Синтез и анализ систем регулирования скорости двухмассовых электромеханических систем // Материалы международной студенческой научно-технической конференции «Проблемы автоматизации технических объектов и технологических процессов в машиностроении, на транспорте и в энергетике», г.Севастополь, 12-16 мая 1998г. – Севастополь: Изд-во СевГТУ. – 1998. – С. 92-93.

26. Коцегуб П.Х., Баринберг В.А., Толочко О.И., Федоряк Р.В. Оптимизация двухмассовых систем регулирования скорости // Известия вузов. Электромеханика. – №4. – 1998. – С. 54-57.

25. Совпель В.Б., Толочко О.И., Гогев А.В., Кошелев Д.Е. Расчет периодических процессов в нелинейных цепях методом точек: Донецкий политехнический институт. – Донецк, 1990. – 11 с.: ил. – Библиогр. 6 назв. – Рус. – Деп. в УкрНИИНТИ.

24. Толочко О.И., Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Бжезицкая О.И. Расчет параметров оптимальных по нагреву диаграмм для систем регулирования положения с учетом ограничения на фазовые координаты. Деп. в УкрНИИНТИ, №2023 Ук 89, 1989. – 19С.

23. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В., Егорова С. В. К вопросу о расчете параметров квазиоптимальных по нагреву диаграмм для систем регулирования положения. Деп. в УкрНИИНТИ, №1544 Ук 88, 1988. – 12С.

22. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Иванченко Ю.В. Реализация и исследование микропроцессорной системы позиционного электропривода с задатчиком положения. – Изв. вузов, Электромеханика, 1988, №2, С. 88-93.

21. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В., Иванченко Ю.В., Буш О.М. О целесообразности интенсификации переходных процессов в системах позиционного электропривода. Деп. в УкрНИИНТИ, №1371 Ук 87, 1987. – 8С.

20. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В., Иванченко Ю.В., Дудкина Т.М. Алгоритмы работы цифрового задатчика положения микропроцессорной системы позиционного электропривода. Деп. в УкрНИИНТИ, №1970 Ук 87, 1987. – 16С.

19. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Иванченко Ю.В. Синтез и анализ комбинированной системы позиционного электропривода с цифровыми П-регуляторами скорости и положения.– Изв. вузов. Электромеханика. – 1987. – №4. – С. 112-117.

18. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В., Иванченко Ю.В., Светличный А.В. Микропроцессорная система управления приводом нажимного устройства обжимного прокатного стана // Тезисы докладов научно-технической конференции “Современный металлургический электропривод, автоматизация и САПР промышленных установок”. – Харьков. – 1986. – С. 123-125.

17. Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В., Толочко О.И., Иванченко Ю.В. Микропроцессорная система позиционного электропривода с комбинированным управлением // Автоматизация электроприводов на базе микропроцессорных средств. Сборник научных трудов МЭИ. – Москва: МЭИ. – 1986. – №100. – С. 58-64.

16. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В. Анализ и синтез комбинированной цифро-аналоговой системы регулирования скорости. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1984. – №2. – С. 45-51.

15. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В. Выбор параметров цифроаналоговой системы позиционного электропривода с задатчиком положения по модульному оптимуму. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1983. – №7. – С. 102-107.

14. Коцегуб П.Х., Толочко О.И., Губарь Ю.В., Светличный А.В. Система позиционного электропривода с задатчиком положения. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1982. – №3. – С. 331-337.

13. Коцегуб П.Х., Светличный А.В., Толочко О.И. Устройство для управления электроприводом постоянного тока. А.С.  95504 (СССР), Б.И., 1982, №22.

12. Система управления положением: А.с. 1513415. СССР, МКИ G 05 B 11/01, G 05 D 3/12 / О.И. Толочко, П.Х. Коцегуб, Ю.В. Губарь, В.А. Столба. – №4327001/24-24; Заявлено 27.07.89; Опубл. 07.10.89, Бюл. №37. – 6 с.

11. Фильтр для систем автоматического регулирования: А.с. 840789. СССР, МКИ G 05 B 5/01 / П.Х. Коцегуб, О.И. Толочко. – №2826392/18-24; Заявлено 20.09.79; Опубл. 25.06.81, Бюл. №23. – 3 с. Задатчик положения с компаундирующими связями

10. Толочко О.И. Комбинированное управление системой подчиненного регулирования  скорости с инерционной обратной связью. – Донецк, 1981. – 13 с. – Рукопись депонирована в УкрНИИНТИ. – 1981. – №2681.

9. Задающее устройство: А.с. 764078. СССР, МКИ Н 02 Р 5/16 / П.Х. Коцегуб, О.И. Толочко. – №2653618/24-07; Заявлено 04.08.78; Опубл. 15.09.80, №34. – 3 с.

8. Калашников В.И., Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Адаптивный регулятор тока для вентильных приводов. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1980. – №8. – С. 819-822.

7. Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Компенсация статизма по нагрузке в системе вентильного привода с обратной связью по ЭДС преобразователя.– Изв. вузов. Электромеханика. – 1977. – №11. – С. 1246-1251.

6. Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Оптимизация систем управления по модулю амплитудно-частотной характеристики. – Изв. вузов. – Электромеханика. – 1977. – №6. – С. 679-684.

5. Коцегуб П.Х., Толочко О.И. Оптимизация систем управления с задатчиком интенсивности. – Электротехническая промышленность. Серия “Электропривод”. – 1976. – Вып.7(51). – С. 22-25.

4. Коцегуб П.Х., Перепичаенко Е.К., Толочко О.И. Выбор параметров системы подчиненного регулирования с требуемым статизмом по нагрузке и заданными показателями качества переходных процессов. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1976. – №1. – С. 121-128.

3. Коцегуб П.Х., Перепичаенко Е.К., Толочко О.И. Схемы управления системой Г-Д с обратной связью по э.д.С.  (напряжению) генератора. – Изв. вузов. Электромеханика. – 1975. – №6. – C. 648-657.

2. Коцегуб П.Х., Перепичаенко Е.К., Толочко О.И. Об использовании электронных моделей двигателя при построении систем управления вентильными приводами // Электроэнергетика и автоматизация промышленных установок. – Донецк: ДПИ. – 1974. – C. 139-146.

1. Коцегуб П.Х., Перепичаенко Е.К., Толочко О.И. Одноконтурная система вентильного электропривода с обратной связью по ЭДС (напряжению) преобразователя // Изв. вузов. Электромеханика. – 1974. – №6. – C. 681-685.

Толочко Ольга Іванівна професор каф. АЕМС-ЕП КПІ Сікорського OLYMPUS DIGITAL CAMERA

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери