ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Наукова діяльність та підготовка PhD

Аспірантура кафедри АЕМС-ЕП

В Україні аспірантура відкривається при вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база.

Навчання в аспірантурі в рамках третього освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD – philosophy doctor) проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності. Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

Детальна інформація про умови вступу до аспірантури та докторантури розміщена на сайті

Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 141 Eлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Поточний стан

Наразі в аспірантурі кафедри навчається чотири PhD студента 2-го курсу: Ганна Землянухіна, Євген Ніконенко, Данило Калугін та Олексій Бурмельов; та один PhD студент 1-го курсу Дмитро Родькін. Аспіранти приймають активну участь в науково-дослідній, організаційній та педагогічній роботі на кафедрі.

Кандидати та доктори наук, які нещодавно захистилися

Поздоровляємо нещодавно захищених доктора технічних наук Ковбасу С.М. і кандидатів технічних наук Зайченка Ю.М. та Желінського М.М.!

Список захищених дисертацій за останні роки.

Розклад консультацій PhD студентів з науковими керівниками.

Також відвідайте корисні сторінки з підготовки майбутніх докторів філософії (PhD студентів):

 1. Робочі навчальні плани, навчальні плани і освітні програми завантажено на сторінку Дисципліни. Додаткові програми за попередні роки розміщено за цим посиланням.
 2. Основні і вибіркові освітні компоненти і розклад.
 3. Наукові напрями підготовки PhD студентів.
 4. Впровадження результатів роботи аспірантів.
 5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
 6. Академічна мобільність і гранти PhD студентів.
 7. Список конференцій за фахом, в яких можуть приймати участь аспіранти.
  Додаткові конференції.
 8. Список фахових журналів України за спеціальністю 141.
 9. Працевлаштування та стажування PhD студентів.
 10. Анкетування PhD студентів факультету.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти