Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Аспірантура

Аспірантура кафедри АЕМС-ЕП

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура та докторантура провадяться при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів АЕМС-ЕП 2019 р.

Програма з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів АЕМС-ЕП 2020 р.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів та докторантів за спеціальностями:

 1. 05.13.07 – “Автоматизація процесів керування”;
 2. 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”.

За вказаними спеціальностями в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” працюють спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

Сучасний стан

Наразі в аспірантурі кафедри навчається чотири PhD студента 2-го курсу: Ганна Землянухіна, Євген Ніконенко, Данило Калугін та Олексій Бурмельов; та один PhD студент 1-го курсу Дмитро Родькін. Аспіранти приймають активну участь в науково-дослідній, організаційній та педагогічній роботі на кафедрі.

Кандидати та доктори наук, які нещодавно захистилися

Поздоровляємо нещодавно захищених доктора технічних наук Ковбасу С.М. і кандидатів технічних наук Зайченка Ю.М. та Желінського М.М.!

Готується до захисту випускник аспірантури: Решетник В.С., якому ми бажаємо продуктивної підготовки та вдалого захисту!

Також відвідайте цікаві і корисні сторінки з підготовки PhD:

 1. Робочі навчальні плани, навчальні плани і освітні програми завантажено на сторінку Дисципліни.
 2. Основні і вибіркові освітні компоненти і розклад.
 3. Наукові напрями підготовки PhD студентів.
 4. Впровадження результатів роботи аспірантів.
 5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
 6. Академічна мобільність і гранти PhD студентів.
 7. Список конференцій за фахом, в яких можуть приймати участь аспіранти.
  Додаткові конференції.
 8. Список фахових журналів України за спеціальністю 141.
 9. Список захищених дисертацій за останні роки.
 10. Працевлаштування та стажування PhD студентів.
 11. Анкетування PhD студентів факультету.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2020/2021 навчального року


Всього навчається: 155,
з них на бюджеті: 150.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням) видано наказ про режим роботи університету у весняному семестрі. Освітній процес провадиться в дистанційному режимі відповідно до прийнятого торік Регламенту.

Останні оголошення
Партнери

Центр міжнародної освіти