ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Фахові журнали України

Всього за останні роки формується список фахових журналів України за спеціальністю 141, який нараховує близько 50-70 видань. Конкретне число залежить від того, чи оновило видання статус фахового у МОН, тому приблизно щомісяця існує деяка варіація.

Перелік фахових видань України категорії А, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та/або Web of Science і видань категоії Б, в яких частіше публікуються автори нашої спеціалізації.

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
Параллельна назва за ISSN: Tekhnichna ElektrodynamikaISSN: 2218-1903 (online), 1607-7970 (print)Рік заснування – 1979 рік
Періодичність – раз на два місяці.Тематика: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.

Архів статей

Офіційний сайт

ЗБІРНИК «ПРАЦІ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ISSN: 1727-9895

Рік заснування – 1999
Періодичність – тричі на рік

Збірник “Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України” є науковим фаховим виданням відкритого доступу у галузі технічних наук. У збірнику містяться статті з результатами досліджень за такими науковими напрямами:

електродинаміка електроенергетичних пристроїв;
перетворення та стабілізація параметрів електромагнітної енергії;
підвищення ефективності та надійності процесів електромеханічного перетворення енергії;
аналіз, оптимізація і автоматизація режимів електроенергетичних систем та їх елементів;
інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в електроенергетиці;
комплексні  енергетичні системи з відновлюваними джерелами енергії.

Архів статей previous .ied .org .ua /ua/publishing/75–q-q

Офіційний сайт ied .org .ua /vydavnycha-diyalnist/zbirnyk-praczi/

ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ISSN 1995-0519 (print), ISSN 2072-8263 (online)

Рік заснування – 1996 рік
Періодичність – шість разів на рік.

“Вісник КрНУ” внесено до групи “Б” переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (накази МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18).

Архів статей  http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/arhiv.php

Офіційний сайт http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/index.php

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

ISSN 2072-2052 (Print), ISSN 2074-9937 (Online)

Рік заснування – 2007 рік

Періодичність – чотири разів на рік.

Науково-виробничий журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук, затвердженого наказом МОН України від 18 грудня 2018 року №1412. Журнал належить до категорії «Б» в тому числі і за спеціальностю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Архів статей 

Офіційний сайт http://ees.kdu.edu.ua/

«ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ»

ISSN: 1997-9266 (Print), ISSN 1997-9274 (Online)

Рік заснування – 1993 рік
Періодичність – шість разів на рік

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б) в тому числі і за спеціальностю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Архів статей https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/issue/archive

Офіційний сайт https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/index

Коротка інформація про інші фахові видання України зведена в онлайн-таблицю.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти