ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітня програма

Опис освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2018 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОПП підготовка бакалаврів протягом багатьох років здійснювалася на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу здійснювалася за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Щороку з кафедри випускається близько 40 бакалаврів, більшість з яких продовжує своє навчання в магістратурі.

Після затвердження нового переліку спеціальностей у 2015 році під час перехідного періоду в змістовну частину освітньої програми вносилися зміни, пов’язані з впровадженням сучасних технологій в галузі керування електромеханічними системами, а у 2018 році у назву та змістовну частину ОП була додана «електромобільність» відповідно до світових тенденцій розвитку екологічно чистого електротранспорту.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у електротехнічній, електромеханічній та електромобільній галузях, що передбачає застосування теорій, принципів роботи електромеханічних систем автоматизації та електроприводів і які здатні працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, також, в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.

Освітня програма побудована таким чином, що здобувачі отримують знання, вміння та навички як із фундаментальних освітніх компонент за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», так із профільних, які стосуються суто самої освітньої програми. Унікальністю даної освітньої програми є те, що вона має значну мультидисциплінарну структуру, яка включає такі класичні напрями, як «електропривод» та «електромеханічні системи», «теорія керування» та «автоматизований електропривод», так і «промислова автоматизація» та «електромобільність». Структура освітньої програми представлена таким чином, що всі ці напрями мають чіткі логічні зв’язки та у поєднанні дають можливість випускникам знайти перспективну роботу у різних галузях спеціальності. Зацікавленість роботодавців у випускниках даної освітньої програми підкріплюється їх активною участю у освітньому процесі, покращенню матеріально-технічної бази, проведення переддипломної практики у своїх організаціях та працевлаштуванню випускників.

Cертифікат про акредитацію освітньої програми

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. Завантажити

 Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма набору 2018 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору  2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП набору 2018 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2020 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2020 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП набору  2020 р. Завантажити
Навчальний план (заочна форма) за ОПП набору  2020 р. Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) за ОПП набору  2020 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2021 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Навчальний план (заочна форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2022 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору  2022 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Навчальний план (заочна форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП 2022 набору 2023 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП 2022 набору 2023 р. Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) за ОПП 2022 набору 2023 р. Завантажити
Навчальний план (заочна форма) за ОПП 2022 набору 2023 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2024 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору  2024 р. Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) за ОПП набору  2024 р. Завантажити

Робочі навчальні плани

 

2018-2019 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2019-2020 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2020-2021 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2021-2022 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання
Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2022-2023 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2023-2024 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
1 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
3 курс денна форма навчання
Завантажити
3 курс денна прискорена форма навчання Завантажити
4 курс денна форма навчання
Завантажити
2024-2025 навчальний рік

 Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Освітньо-професійна програма 2022 року
Review from Dean of the Faculty of Information Technology, Electrical Engineering and Mechatronics, University of Applied Sciences of Hessen, Germany Завантажити
Рецензія від директора Навчально-наукового Інституту Електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, д.т.н., проф. Чорного О.П. Завантажити
Рецензія від професора кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, д.т.н., проф. Лежнюка П.Д Завантажити
Рецензія від директора департаменту “Цифрова промисловість” ДП “Сіменс Україна” С. Дворника Завантажити
Рецензія від проджект менеджера ТОВ “Компанія “Італ-Техно” В.Кампі Завантажити
Відгук від професора кафедри електропривода Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, д.т.н., проф. Садового О.В. Завантажити
Відгук від директора компанії “Техносервіспривод”, к.т.н., с.н.с. Поліщука С.Й. Завантажити
Відгук від директора компанії “СВ АЛЬТЕРА КИЇВ”  Ткаченка В.В. Завантажити
Відгук від директора ТОВ “ЕНЕРСІС УКРАЇНА” Саханенкова А.В. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Рецензія від проджект менеджера ТОВ “Компанія “Італ-Техно” В.Кампі Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2022 року
Витяг з протоколу №1 від 30.08.2021 року про створення проєктної групи з розробки та оновлення освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №2 від 15.09.2021 року про обговорення пропозицій від роботодавців та результатів аналізу споріднених ОПП Завантажити
Витяг з протоколу №3 від 8.11.2021 року про внесення змін до проєкту освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу №4 від 24.11.2021 року про затвердження освітньої програми Завантажити
Витяг з протоколу засідання НМК факультету електроенерготехніки та автоматики №3 від 25.11.2021 року про затвердження освтньо-професійних програм бакалавра факультету електроенерготехніки та автоматики Завантажити
Витяг з протоколу №11 від 15.06.2022 року про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2022/2023 навчальний рік Завантажити
Витяг з протоколу №6 від 28.12.2022 року про затвердження нового переліку вибіркових освітніх компонентів та силабусів до них Завантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Витяг з протоколу №11 від 10.04.2023 року про  аналіз звіту експертної групи з акредитації ОП «Електромеханічні систем автоматизації, електропривод та електромобільність» Завантажити
Витяг з протоколу засідання робочої групи з розробки та удосконалення переліку вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» від 20.12.2023 року Завантажити
Витяг з протоколу №5 від 27.12.2023 року про затвердження нового переліку вибіркових освітніх компонентів та силабусів до них Завантажити
Витяг з протоколу №10 від 01.04.2024 року про  внесення змін у склад проєктної групи Завантажити
ПРОТОКОЛ засідання проектної групи з розробки та удосконалення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» від 02 квітня 2024 р. Завантажити
Витяг з протоколу №12 від 29 квітня 2024 р. засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського про затвердження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Завантажити

Акредитація освітньої програми у 2023 році

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2022 року
Завантажити
Звіт експертної групи “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми” 2023 року Завантажити
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Завантажити

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти