ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Вступ в аспірантуру

Вступ до аспірантури кафедри АЕМС-ЕП

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу забезпечує найсучасніші напрями наукових досліджень  за спеціальністю 141″Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка”.

Запрошуємо осіб, що здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) до вступу на конкурсній основі на навчання в аспірантурі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу за спеціальністю 141″Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка” за кошти державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб.

Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, опановують освітню складову та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. Зі зведеною інформацією про навчання в аспірантурі кафедри можна ознайомитися тут.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири (4) роки. Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над дисертацією й подати її до захисту.

Детальна інформація про умови вступу до аспірантури розміщена на сайті аспірантури КПІ та сайті факультету енергоелектротехніки та автоматики.

Особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, та виявили бажання поступити до аспірантури мають здати вступний іспит зі сеціальності.

У випадку отримання повної вищої освіти за іншою спеціальністю необхідно підтвердити свої базові знання зі спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, пройшовши не лише вступний іспит, але й додаткове вступне випрообування. Додаткове вступне випробування передує вступному іспиту і у випадку його непроходження здобувач не допускається до подальшої здачі іспитів.

Сертифікат про акредитацію

Програми вступного іспиту та додаткового вступного випробування

Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2024 році Завантажити
Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2024 році Завантажити

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua, тел. 236-21-49.

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського – тел. (044) 204-86-59.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти