ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітні компоненти на 2023/2024 навчальний рік

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2023-2024 н.р Завантажити

Силабуси освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити Яшарова М.М. Завантажити
ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Завантажити Бендюг В.І. Завантажити
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації Завантажити

Москаленко О.І.

Завантажити
ЗО 4 Менеджмент стартап-проєктів Завантажити Шевчук О.А. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 1 Робастне та адаптивне керування в електротехнічних системах Завантажити Пересада С.М. Завантажити
ПО 2 Інтелектуальне керування та оптимізація в електромеханічних системах Завантажити

Толочко О.І.

Приймак Б.І.

Завантажити

Завантажити

ПО 3 Автоматизація технічних систем Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 4 Системи керування електричних транспортних засобів Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 5 Автоматизація технічних систем. Курсовий проєкт Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 6 Системи керування електричних транспортних засобів. Курсовий проєкт Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 7 Основи наукових досліджень Завантажити Теряєв В.І. Завантажити
ПО 8 Практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 9 Виконання магістерської дисертації Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки на 1 курсі (форма контролю – залік)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Практикум з інтелектуального керування в електромеханічних системах Завантажити Завантажити
Практикум з програмно-апаратної реалізації електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Електромагнітна сумісність та надійність електромеханічних систем Завантажити Завантажити
Керування процесами Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи промислових роботів Завантажити Завантажити
Лінійні електроприводи та системи магнітного підвішування Завантажити Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки на 1 курсі (форма контролю – екзамен)

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Системи програмного та слідкуючого керування рухом Завантажити Завантажити
Комплектні електроприводи змінного струму Завантажити Завантажити
Інтегровані системи автоматизації Завантажити Завантажити
Автоматизовані системи управління технологічними процесами Завантажити Завантажити
Міні та мікро електромеханічні системи Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи в екологічно чистих технологіях Завантажити Завантажити

Неформальна освіта у 2023/2024 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті Завантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти Завантажити

 

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти