факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Приймак Богдан Іванович

Приймак Богдан Іванович. Викладач кафедри АЕМС-ЕППриймак Богдан Іванович, к.т.н., доцент.  Куратор групи ЕП-62.

Народився в 1958 р. на Тернопіллі.  У 1982 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту.  До 2003 р. був співробітником відділу  “Автоматизовані системи керування”   в  Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. У 1996 р. в КПІ захистив кандидатську дисертацію на тему “Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота”. В 2001 р. та в 2004 р.  працював запрошеним науковцем у Каталонському політехнічному університеті (Барселона). Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Має 8 публікацій у базі даних Scopus, індекс цитувань перевищує 30.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Викладає дисципліни:

Наукові напрямки:

  • Синтез  законів енергетично ефективного керування асинхронними машинами;
  • Нелінійне інтелектуальне керування електромеханічними системами високої якості;
  • Оптимізація електромеханічних систем за допомогою нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Основні  публікації:

123.  Pryymak B. Induction Motor Control System of Electric Vehicle with Improved Dynamics in Field Weakening Region // Proc. of the IEEE 2nd Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering “UKRCON-2019”, Lviv, July 02–06, – 2019. – P. 615-620.
122.  Приймак Б.І. Оптимізація момента векторно-керованого асинхронного двигуна в режимі ослаблення поля із низькою параметричною чутливістю // Зб. наук. праць «Вісник ДДМА» – Краматорськ : ДДМА, 2019, №1 (45). С. 137-145.
121.  Філіппенко М.В.,  Худя І.В., Приймак Б.І. Концепція лабораторної роботи для дослідження стійкості і якості лінійних систем автоматичного керування [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018.  – С. 544-551. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165076/164112
120.  Павлюков М.С., Ляшенко І.М., Приймак Б.І.  Зменшення порядку моделі електроприводу ланки зварювального маніпулятора [Електронний ресурс] //  Міжнар. Н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018. – С. 540-543. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165075/164110
119.  Савченко О.І., Король С.В., Приймак Б.І.  Система автоматизації індивідуального теплового пункту багатоповерхового будинку [Електронний ресурс] //  Міжнар. Н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018. – С. 536-539. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165074/164108
118.  Приймак Б.І. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля / Б.І. Приймак, Н.Д. Красношапка, Ф. Лозада, О.О. Долганов // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2018. – Вип. 49. –  С. 51-60.
117.  Приймак Б.І. Дослідження властивостей нейромережного оптимізатора момента асинхронного двигуна за ослаблення поля // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 2. – С. 20-26.
116.  Баглей І.С., Олійник В.Ю., Приймак Б.І. Аналітичний огляд сучасного ряду електромотоциклів та тенденції їх розвитку [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 382-384. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131226/127073
115.  Олійник В.Ю., Баглей І.С., Приймак Б.І. Порівняльний аналіз сучасних накопичувачів енергії в електричному транспорті [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 404-406. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131232/127079
114.  Бугайчук Б.В., Павленко В.І., Приймак Б.І. Аналіз стійкості системи автоматичного регулювання швидкості асинхронного двигуна щодо змін моменту інерції привода [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 385-387. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131227/127074
113.  Дудник О.С., Осанадзе О.Г., Приймак Б.І. Вплив інерційного зворотного зв’язку на динаміку системи регулювання швидкості векторно-керованого асинхронного двигуна [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 400-403. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131231/127078
112.  Павлюков М.С., Приймак Б.І., Халімовський О.М. Синтез цифрового регулятора положення зварювального маніпулятора з лазерним давачем [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 407-411. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131234/127080
111.  Долганов О.О., Лозада Ф., Приймак Б.І. Енергетичні характеристики тягового асинхронного привода електромобіля з керуванням за критерієм мінімуму втрат потужності [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 388-393. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131228/127075
110.  Приймак Б.І. Деякі особливості задачі максимізації моменту векторно-керованих асинхронних двигунів у режимі ослаблення поля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2017. – Вип. 46. –  С. 42-49.
109.  Pryymak B., Moreno-Eguílaz M. Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region // Proc. of the IEEE 1st Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering “UKRCON-2017”, Kyiv, May 29–June 02, – 2017. – P. 508-513.
108.  Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., Приймак Б.І. Керування потокозчепленням асинхронного двигуна за допомогою аперіодичного регулятора підвищеного порядку  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 241-244. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96132/91521
107.  Шаповал О.С., Ястреба О.С., Приймак Б.І. Особливості моделювання типових нелінійностей у програмі SIMULINK  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 314-318. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96165/91545
106.  Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Побудова лабораторного стенду для  синтезу послідовних коригувальних  пристроїв систем автоматичного керування  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 283-285. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/viewFile/96155/91535
105.  Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Концепція лабораторної роботи на тему синтезу послідовних коригувальних  пристроїв лінійних САК  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 286-290. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/viewFile/96157/91537
104.  Приймак Б.І. Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. –  С. 67-71. ISSN 1997-9274.
103.  Приймак Б.І., Кучеренко В.В. Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента // Збірник наук. праць XІV Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 14-15 квітня 2016 р. – Кременчук, КрДУ. – 2016.  – С. 53-54.
102.  Приймак Б.І. Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016. – № 1 (33). – С. 32-41.
101.  Приймак Б.І. Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних  двигунів з максимізацією момента в режимі ослаблення поля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2016. – Вип. 43. –  С. 82-90.
100.  Kudin V.F., Pryymak B.I.  Suboptimal Nonlinear Control for Operation Speed Criterion on the Basis of Invariant Immersion Method // Journal of Automation and Information Sciences. – 2015. –Vol. 47,  № 11. – P. 36-47. (ISSN 1064-2315)
99.       Кучеренко В.В., Приймак Б.І. Вплив змін параметрів асинхронного електроприводу на межову швидкість зони ослаблення поля  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2015.  – С. 290-292. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/issue/view/4106
98.       Кудин В.Ф., Приймак Б.И. Субоптимальное нелинейное управление по критерию быстродействия на основе метода инвариантного погружения // Междунар. н.-т. журн. «Проблемы управления и информатики». – 2015. – № 6. – С. 56-66. (ISSN 0572-2691)
97.       Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2015. – № 3 (31). – С. 68-74.
96.       Приймак Б.І. Властивості асинхронного електроприводу з максимізацією  момента у зоні високих швидкостей ротора / Б.І. Приймак // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Силова електроніка та енергоефективність». 2015. – С. 142-146.
95.       Приймак Б.І. Використання нейронної мережі для апроксимації нелінійних ланок систем автоматичного керування / Б.І. Приймак,  О.М. Халімовський // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С. 140-143.
94.       Приймак Б.І., Романчук Я.В.  Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля // Збірник наук. праць ΧІІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук, КрДУ. – 2015.  – С. 116-117.
93.       Приймак Б.І., Марчук В.М.  Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу // Збірник наук. праць ΧІІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук, КрДУ. – 2015.  – С. 108-109.
92.       Лукашук В.В., Мельник О.О., Приймак Б.І. Дослідження стійкості системи автоматичного регулювання  швидкості двигуна постійного струму при змінах сумарного моменту інерції //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 266-267.
91.       Приймак Б.І., Марчук В.М., Кучеренко В.В. Дослідження економічного асинхронного електроприводу з різними регуляторами потоку щодо реакції на накиди момента навантаження //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 246-247.
90.       Приймак Б.І.,  Романчук Я.В. Аналітичне визначення межі зон швидкості   векторно-керованого асинхронного електроприводу з максимізацією момента двигуна //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 255-256.
89.       Приймак Б.І., Халімовський О.М.  Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 15 (91).  2014. –  С. 48-51. ISSN 2221-3805.
88.       Приймак Б.І. Оптимізація  векторно-керованого асинхронного генератора за високих швидкостей ротора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. –  С. 74-77. ISSN 1997-9274.
87.       Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потужності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрДУ. – 2014.  – С. 124-125.
86.       Грицай А.О., Желізко В.А., Приймак Б.І.   Дослідження питання апроксимації типових однозначних нелінійностей нейронною мережею //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 396-398.
85.       Бугровий А.А., Демченко М.С., Приймак Б.І.   Застосування нейронної мережі  для апроксимації типових гістерезисних нелінійностей //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 394-395.
84.       Приймак Б.І., Сидоренко С.А., Дядечко С.М.   Синтез цифрового регулятора  лабораторного стенду для дослідження усталених режимів систем автоматичного керування //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 359-361.
83.       Приймак Б.І., Дядечко С.М., Сидоренко С.А.   Аспекти практичної реалізації лабораторного стенду для дослідження ланок та систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 365-367.
82.       Приймак Б.І., Кульбашний О.І. Дослідження алгоритмів пошукової оптимізації вхідної потужності в асинхронному електроприводі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 362-364.
81.       Приймак Б.І., Дученко А.Ю., Романчук Я.В.   Удосконалення позиційного асинхронного електроприводу установки для зварювання поліетиленових пакетів  // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 357-358.
80.       Приймак Б.І., Островерхов М.Я. Оптимізація на основі генетичного алгоритму електромеханічної системи регулювання швидкості // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – № 1 (25). –  С. 21-23. ISSN 1681-7893.
79.       Приймак Б.І.  Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 36.  2013. –  С. 493-494.
78.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С.  Дослідження точності  параметрично інваріантного нейронного оптимізатора  втрат потужності  в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2013 р. – Кременчук, КрДУ. – 2013.  – С. 39-40.
77.       Приймак Б.І., Сидоренко С.А., Дядечко С.М.   Побудова лабораторного стенду для вивчення  усталених режимів систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 398-399.
76.       Приймак Б.І., Дядечко С.М., Сидоренко С.А.   Концепція лабораторного стенду для дослідження  ланок систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 403-404.
75.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С., Кульбашний О.І.   Вплив ефекту перенавчання  параметрично інваріантного нейронного оптимізатора  втрат потужності в асинхронному електроприводі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 433-435.
74.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С.   Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 172-173.
73.       Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 157-158.
72.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В. Дослідження точності нейромережного оптимізатора  втрат потужності в асинхронному електроприводі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 3 (30). –  С. 58-61.
71.       Приймак Б.І., Сівак О.Ю. Практичне застосування MATLAB при вивченні цифрових систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 407-409.
70.       Приймак Б.І., Бурлака О.П.   Визначення псевдочастотної передатної функції замкнутого за швидкістю електроприводу  // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 410-411.
69.       Приймак Б.І., Горбатовський А.О., Кучеренко В.В.   Дослідження дискретного   регулятора положення електроприводу щодо граничного такту квантування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 424-425.
68.       Приймак Б.І., Бурлака О.П.   Нейромережна  система автоматичного керування швидкістю асинхронного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 414-415.
67.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С.   Удосконалення  векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 355-356.
66.       Приймак Б.І., Сівак О.Ю.   Дослідження дискретних систем автоматичного керування: приклади застосування MATLAB // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 246-247.
65.       Приймак Б.І., Федіна В.П., Шпортенко М.І.   Визначення потрібної кількості нейронів мережі для обчислення енергетично оптимального потоку  ротора асинхронного двигуна // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 222-223.
64.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С., Клименко О.А.   Особливості  дискретної  реалізації  модифікованого регулятора положення електроприводу підпорядкованої  структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 220-221.
63.       Приймак Б.І., До Нгок Лам. Оптимізація  електромеханічної системи автоматичного регулювання  швидкості  за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 181-182.
62.       Приймак Б.І., Бурлака О.П. Отримання псевдочастотної передатної функції об’єкта керування цифрової системи стеження підпорядкованої структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 135-136.
61.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Структури розширених моделей асинхронного двигуна в зорієнтованих за полем статора координатах // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2010.  – С. 407-409.
60.       Приймак Б.І., Федіна В.П. Дослідження стійкості  САР потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2010.  – С. 335-338.
59.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням  // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2010. – № 3 (27).  –  С. 58-61.
58.       Приймак Б.І., Благодір В.О.  Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за  потокозчепленням статора // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 28.  2010. –  С. 144-145.
57.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein temperaturstabilisierungssystem auf der basis genetischer algorithmen für die vliesstoffherstellung // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 28.  2010. –  С. 571-573. (нім.)
56.       Приймак Б.І., До Нгок Лам Дискретна  система  регулювання положення  електроприводу        із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 271-273.
55.       Приймак Б.І., Підгаєць А.П.  Імплементація  критерію абсолютної  стійкості  В.М. Пóпова  у  систему  MATLAB  // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 274-275.
54.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дискретний   регулятор  положення  електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 269-270.
53.       Приймак Б.І., Федіна В.П., Денисюк С.А. Синтез комбінованого модального регулятора потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 276-278.
52.       Приймак Б.І., Токарчук В.В.  Визначення умов монотонного характеру перехідної функції системи з модифікованим регулятором положення // Техн. електродинаміка. –  2010. – № 2.  – С. 52-55.
51.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Структури моделей асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 205-208.
50.       Приймак Б.І., Денисюк С.А., Федіна В.П. Синтез аперіодичного регулятора потокозчеплення ротора енергоощадного асинхронного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 170-173.
49.       Приймак Б.І., До Нгок Лам Цифрова система підпорядкованого регулювання положення електроприводу із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 124-127.
48.       Приймак Б.І., Підгаєць А.П.  Реалізація критерію стійкості нелінійних систем В.М. Пóпова в середовищі MATLAB // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 104-107.
47.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Цифрова реалізація модифікованого регулятора положення електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 50-52.
46.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein intellektuelles Temperaturstabilisierungssystem  für die Vliesstoffherstellung // Proc. of  conf.  “Technomer 2009” (ISBN 978-3-939382-09-06), Chemnitz, Germany, Nov., 2009, [CD-ROM] Paper № PQP1, 5 p. (нім.)
45.       Приймак Б.І., Благодір В.О.  Модель асинхронного двигуна в зорієнтованих за головним потокозчепленням координатах при врахуванні втрат у залізі //  Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 99-100.
44.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Synthese des Fuzzy-Reglers für Temperaturstabilisierung bei der  Polypropylenvliesstoffherstellung // Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 423-424. (нім.)
43.       Попович М.Г., Приймак Б.І., Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації  насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 3/2009 (56). Ч. 2.  – 2009. – С. 57-59.
42.       Приймак Б.І., Савченко С.В. Дослідження електроприводу з модифікованим регулятором положення щодо компенсування момента навантаження  // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2009. – № 1 (22).  – С. 30-32.
41.       Приймак Б.І. Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 3 (21).  – С. 61-71.
40.       Приймак Б.І., Денисюк С.А. Оцінювання економічного ефекту при застосуванні енергоощадного асинхронного електропривода // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 410-411.
39.       Приймак Б.І., Денисюк С.А. Енергетичні властивості асинхронного електропривода при керуванні з мінімізацією втрат потужності // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 407-409.
38.       Приймак Б.І., Токарчук В.В. Умова монотонної реакції на завдання в системі з модифікованим регулятором положення // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 404-406.
37.       Приймак Б.І., Савченко С.В. Властивості електропривода з модифікованим регулятором положення щодо компенсування збурення // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С.  401-403.
36.       Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  Темат. вип. № 30.  – 2008. – С. 589-591.
35.       Приймак Б.І., Малько М.П. Модифікований регулятор положення для електроприводів підпорядкованої структури з типовим налаштуванням контурів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 1 (19).  – С. 70-73.
34.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. An induction motor drive including a self-tuning loss-model based efficiency controller // Proc.  of the 23th  IEEE  conf. on Applied Power Electronics “APEC 2008”, Puebla, Mexico, 24-28 Feb., – 2008. – P. 1119-1125.
33.       Pryymak B., Khalimovskyy O., Petuchova D. Erarbeitung des fuzzy-reglers  für temperaturstabiliserung bei der polypropylenvliesstoffherstellung // Тези доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2007.  – С. 48-50. (нім.)
32.       Приймак Б.І., Малько М.П. Синтез регулятора положення в електромеханічних системах  підпорядкованого керування з типовим налаштуванням контурів // Тези доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2007.  – С. 36-38.
31.       Khalimovskyy O., Kiselychnyk O., Pryymak B. Ein fortgeschrittenes Regelungssystem für Polypropylenvliesstoffherstellung // Proc. of  conf.  “Technomer 2007” (ISBN 978-3939382-08-09), Chemnitz, Germany, Nov., 2007, [CD-ROM] Paper № FVP1, 6 p. (нім.)
30.       Приймак Б.І., Бондаренко М.М.,  Халімовський О.М.  Нечітке керування електромеханічними об’єктами // Зб. наук. праць. Дніпродзерж. держ. техн. ун-ту. Темат. вип. “Проблемы автоматизированного электропривода”.– 2007. – С. 308-311.
29.       Приймак Б.І. Процеси керування асинхронним електроприводом при врахуванні  втрат  у  залізі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 3 (15).  – С. 47-52.
28.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguilaz J.M., Pryymak B., Peracaula J., Beristain J.A. A Comparative Analysis of Two Neural-Network-Based Estimators for Efficiency Optimization of an Induction Motor Drive // Proc. of 10th IEEE Intern. Power Electronics Congress “CIEP 2006”, Puebla, Mexico,  Oct., 2006, P.1-6.
27.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. A self- tuning loss-model based efficiency controller for an induction motor drive // Proc.  of the 12th  Intern. conf. on Power Electronics and Motion Control “EPE-PEMC 2006”, Portoroz, Slovenia, Aug.-Sept.,– 2006. – P. 1137-1142.
26.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. A neural network based optimal rotor flux estimator for efficiency optimization of an induction motor drive // Proc.  of IEEE  Intern. Sympos. on Industr. Electron. “ISIE 2006”, Montreal, Canada, 9-12 July, – 2006. – Vol.3, P. 2528-2533.
25.       Pryymak B., Moreno-Eguilaz  J. M., Peracaula J.  Neural network flux optimization using a model of losses in induction motor drives // Mathematics and Computers in Simulation. – 2006. –Vol. 71,  № 4. – P. 290-298.
24.       Приймак Б.І. Закони  оптимізації  втрат  потужності в  асинхронних електроприводах // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 1 (13).  – С. 56-63.
23.       Приймак Б.И. Аналитическое определение энергетически оптимального значения потока ротора асинхронной машины // Электричество. –  2005. – № 12  – С. 36-43.
22.       Приймак Б.І. Алгоритми керування потоком для оптимізації втрат потужності в асинхронній машині // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 6.  – С. 48-52.
21.       Pryymak B., Moreno-Eguilaz  J. M., Peracaula J. An efficient energy controller for an induction motor drive with compensation of temperature using neural networks // Proc. of the 11th Europe. Conf. on Power Electron. and Applicat.“EPE 2005”, Dresden, Germany, 11-14 Sept.,–2005,10 p.
20.       Приймак Б.І. Нейромережна робастна мінімізація втрат потужності в асинхронному електроприводі  // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Зб. наук. праць. Темат. вип. №45.  – 2005. – С. 509-511.
19.       Приймак Б.І. Оцінювання потоку ротора асинхронного двигуна з врахуванням нелінійності магнітного кола // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 4.  – С. 51-57.
18.       Приймак Б.І. Математичні моделі асинхронної машини з врахуванням  втрат у залізі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2005. – № 3 (12).  – С. 60-66.
17.       Приймак Б.І. Синтез параметрично інваріантної нейронної мережі для оптимізації втрат в  асинхронному електроприводі  // Енергетика: економіка, технології, екологія. –  2005.            – № 1 (16)  – С. 3-7.
16.       Приймак Б.І. Моделі втрат потужності у керованій  асинхронній машині для  задач енергозбереження  // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 1.  – С. 29-38.
15.       Приймак Б.І.  Вплив варіацій резистивних параметрів при керуванні асинхронним електроприводом з мінімізацією втрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2004. – № 3 (9).  – С. 79-86.
14.       Pryymak B., Moreno-Eguílaz J.M., Peracaula J. Artificial Neural Network to Improve Efficiency for an Induction Motor Drive //  Proc. of  10th Europe. conf. on Power Electron. and Applicat. “EPE 2003”, Toulouse, France, Sept., 2003, [CD-ROM] Paper № 0015,  9 p.
13.       Приймак Б.І. Система  керування асинхронною машиною  з оптимізацією енерговитрат // Механіка та машинобудування. –  2003. – № 1, том 2. – С. 148-155.
12.       Приймак Б.І., Морено-Еґілаз Х.М., Перакаула Х.  Нейромережний підхід до розв’язання задачі енергозбереження в асинхронному електроприводі  // Техн. електродинаміка. –2003.–№ 1. – С. 19-23.
11.       Pryymak B., Moreno-Eguílaz J.M., Peracaula J. Neural network based efficiency optimization of  induction motor drive  with vector control // Proc. of  the 28th Intern. IEEE Conf. “IECON 2002”, Sevilla, Spain, November, 2002. –Vol. 1. – P. 146-152.
10.       Приймак Б.І. Рівняння для обчислення енергетично оптимального значення потоку ротора асинхронної машини // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Електродинаміка: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2001. – С. 67-72.
9.            Приймак Б.І., Морено-Еґілаз Х.М., Перакаула Х. Енергетично ефективний асинхронний електропривод з мінімізатором втрат потужності на основі їх моделі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Енергоефективність: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2001. – С.122-128.
8.            Pryymak B.I., Butakov G.O., Kolacny J. Use of Neural Network for Estimation of Magnetic Flux of Induction Motor Drive with Vector Control// Proc. Of the 3rd Intern. Conf. “Mendel-97”, Brno, Czech Republic, pp. 358-362, June, 1997.
7.            Поліпшення  якості  електроприводів з  індукторним двигуном шляхом  застосування   штучних   нейронних   мереж /  Колачний Й., Ошмера П.,   Приймак Б.І.,  Кудін В.Ф.;  Нац. техн. ун-т  України “Київ. політехн. ін-т”.- Київ.  1996. – 9с.  іл. –  Бібліогр.: 5 назв.- Укр..- Деп. в УкрІНТЕІ  02.12.96, №о.227-Ук96.
6.            Kudin V.F., Pryymak B.I., Zheldak O.M. Digital Vector Control  of  Induction  Motor  Drive  for Robots  and  Machine  Tools //  Proc.  of  The  7th Intern.  Power Electronics & Motion Control Conference, Budapest, Hungary, Vol.3 pp. 665-669, September, 1996.
5.            Kudin V.F., Pryymak B.I., Kolacny J.. Design of Discrete Controllers a Certain Type for  Servo Systems //  Proc.  of  The 2nd European IEEE Workshop on Computer  Intensive Methods in Control and Signal Processing, Prague, Czech Republic, pp. 235-238, August, 1996.
4.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.І. Модальне адаптивне цифрове керування електроприводом промислового робота // Вісн.  Київ.  політехн. ін-ту, Електроенергетика, №.29, 1993. – С.21-27.
3.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.И.  Цифровая система стабилизации возбуждения асинхронного электропривода с векторным управлением // Вісн. Київ. політехн. ін-ту, Електроенергетика, №29, 1993. – С. 50-54.
2.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.И. Синтез дискретного оптимального регулятора следящего  асинхронного  электропривода  промышленного робота// 6-я Всесоюз.  науч.  – техн.  конф. “Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов”:  Тез. докл. – Бишкек: Бишкек. политехн. ин-т, 1991. – Ч. 3, с. 3.
1.            Приймак Б.И.  Идентификация параметров модели электропривода промышленного робота для сварки // Методы и средства управления  электросварочным оборудованием:  Сб. науч. тр.- Киев:  ИЭС им. Е.О.Патона, 1990. – С. 40-47.

  • Теорія автоматичного керування. Ч IІ [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2012. – 165 с. – http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2209 .
  • Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування. Ч I [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» /  Уклад. В.Ф. Кудін, Б.І. Приймак. – К.: : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. –  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2704 .

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери