faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Приймак Богдан Іванович

Приймак Богдан Іванович, к.т.н., доцент.  Куратор групи ЕП-62.

Народився в 1958 р. на Тернопіллі.  У 1982 р. закінчив електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту.  До 2003 р. був співробітником відділу  “Автоматизовані системи керування”   в  Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. У 1996 р. в КПІ захистив кандидатську дисертацію на тему “Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота”. В 2001 р. та в 2004 р.  працював запрошеним науковцем у Каталонському політехнічному університеті (Барселона). Опублікував понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Має 8 публікацій у базі даних Scopus, індекс цитувань перевищує 30.

Сторінка викладача в системі “Іntellect” profile/pbi4

Сторінка в Google Scholar citations?user=3pUVXgsAAAAJ

Сторінка в Scopus authid/detail.uri?authorId=6506414543

Сторінка в ORCID 0000-0001-7680-8565

Сторінка в Publons (Web of Science) researcher/3071980/bogdan-pryymak/

Викладає дисципліни:

Наукові напрямки:

  • Синтез  законів енергетично ефективного керування асинхронними машинами;
  • Нелінійне інтелектуальне керування електромеханічними системами високої якості;
  • Оптимізація електромеханічних систем за допомогою нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Основні  публікації:

123.  Pryymak B. Induction Motor Control System of Electric Vehicle with Improved Dynamics in Field Weakening Region // Proc. of the IEEE 2nd Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering “UKRCON-2019”, Lviv, July 02–06, – 2019. – P. 615-620.
122.  Приймак Б.І. Оптимізація момента векторно-керованого асинхронного двигуна в режимі ослаблення поля із низькою параметричною чутливістю // Зб. наук. праць «Вісник ДДМА» – Краматорськ : ДДМА, 2019, №1 (45). С. 137-145.
121.  Філіппенко М.В.,  Худя І.В., Приймак Б.І. Концепція лабораторної роботи для дослідження стійкості і якості лінійних систем автоматичного керування [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018.  – С. 544-551. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165076/164112
120.  Павлюков М.С., Ляшенко І.М., Приймак Б.І.  Зменшення порядку моделі електроприводу ланки зварювального маніпулятора [Електронний ресурс] //  Міжнар. Н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018. – С. 540-543. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165075/164110
119.  Савченко О.І., Король С.В., Приймак Б.І.  Система автоматизації індивідуального теплового пункту багатоповерхового будинку [Електронний ресурс] //  Міжнар. Н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2018. – С. 536-539. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165074/164108
118.  Приймак Б.І. Динамічні властивості системи бездавачевого векторного керування асинхронним приводом електромобіля / Б.І. Приймак, Н.Д. Красношапка, Ф. Лозада, О.О. Долганов // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2018. – Вип. 49. –  С. 51-60.
117.  Приймак Б.І. Дослідження властивостей нейромережного оптимізатора момента асинхронного двигуна за ослаблення поля // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 2. – С. 20-26.
116.  Баглей І.С., Олійник В.Ю., Приймак Б.І. Аналітичний огляд сучасного ряду електромотоциклів та тенденції їх розвитку [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 382-384. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131226/127073
115.  Олійник В.Ю., Баглей І.С., Приймак Б.І. Порівняльний аналіз сучасних накопичувачів енергії в електричному транспорті [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 404-406. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131232/127079
114.  Бугайчук Б.В., Павленко В.І., Приймак Б.І. Аналіз стійкості системи автоматичного регулювання швидкості асинхронного двигуна щодо змін моменту інерції привода [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 385-387. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131227/127074
113.  Дудник О.С., Осанадзе О.Г., Приймак Б.І. Вплив інерційного зворотного зв’язку на динаміку системи регулювання швидкості векторно-керованого асинхронного двигуна [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 400-403. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131231/127078
112.  Павлюков М.С., Приймак Б.І., Халімовський О.М. Синтез цифрового регулятора положення зварювального маніпулятора з лазерним давачем [Електронний ресурс] // Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 407-411. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131234/127080
111.  Долганов О.О., Лозада Ф., Приймак Б.І. Енергетичні характеристики тягового асинхронного привода електромобіля з керуванням за критерієм мінімуму втрат потужності [Електронний ресурс] //  Міжнар. н.-т. журн. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – 2017. – С. 388-393. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131228/127075
110.  Приймак Б.І. Деякі особливості задачі максимізації моменту векторно-керованих асинхронних двигунів у режимі ослаблення поля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2017. – Вип. 46. –  С. 42-49.
109.  Pryymak B., Moreno-Eguílaz M. Characteristics of Induction Motor Drives with Torque Maximization in Field Weakening Region // Proc. of the IEEE 1st Ukraine Conf. on Electrical and Computer Engineering “UKRCON-2017”, Kyiv, May 29–June 02, – 2017. – P. 508-513.
108.  Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., Приймак Б.І. Керування потокозчепленням асинхронного двигуна за допомогою аперіодичного регулятора підвищеного порядку  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 241-244. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96132/91521
107.  Шаповал О.С., Ястреба О.С., Приймак Б.І. Особливості моделювання типових нелінійностей у програмі SIMULINK  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 314-318. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96165/91545
106.  Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Побудова лабораторного стенду для  синтезу послідовних коригувальних  пристроїв систем автоматичного керування  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 283-285. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/viewFile/96155/91535
105.  Сергієнко М.О., Мориконь О.М., Приймак Б.І. Концепція лабораторної роботи на тему синтезу послідовних коригувальних  пристроїв лінійних САК  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2016.  – С. 286-290. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/viewFile/96157/91537
104.  Приймак Б.І. Поліпшення показників режиму гальмування асинхронного електроприводу завдяки максимізації момента двигуна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. –  С. 67-71. ISSN 1997-9274.
103.  Приймак Б.І., Кучеренко В.В. Параметрична чутливість межової швидкості зони ослаблення поля асинхронного двигуна з максимізацією момента // Збірник наук. праць XІV Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 14-15 квітня 2016 р. – Кременчук, КрДУ. – 2016.  – С. 53-54.
102.  Приймак Б.І. Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016. – № 1 (33). – С. 32-41.
101.  Приймак Б.І. Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних  двигунів з максимізацією момента в режимі ослаблення поля // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2016. – Вип. 43. –  С. 82-90.
100.  Kudin V.F., Pryymak B.I.  Suboptimal Nonlinear Control for Operation Speed Criterion on the Basis of Invariant Immersion Method // Journal of Automation and Information Sciences. – 2015. –Vol. 47,  № 11. – P. 36-47. (ISSN 1064-2315)
99.       Кучеренко В.В., Приймак Б.І. Вплив змін параметрів асинхронного електроприводу на межову швидкість зони ослаблення поля  [Електронний ресурс] //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики”. – Київ: “Політехніка”,  – 2015.  – С. 290-292. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/issue/view/4106
98.       Кудин В.Ф., Приймак Б.И. Субоптимальное нелинейное управление по критерию быстродействия на основе метода инвариантного погружения // Междунар. н.-т. журн. «Проблемы управления и информатики». – 2015. – № 6. – С. 56-66. (ISSN 0572-2691)
97.       Приймак Б.І., Халімовський О.М. Використання нейронної мережі для апроксимації типових нелінійних ланок систем автоматичного керування  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2015. – № 3 (31). – С. 68-74.
96.       Приймак Б.І. Властивості асинхронного електроприводу з максимізацією  момента у зоні високих швидкостей ротора / Б.І. Приймак // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Силова електроніка та енергоефективність». 2015. – С. 142-146.
95.       Приймак Б.І. Використання нейронної мережі для апроксимації нелінійних ланок систем автоматичного керування / Б.І. Приймак,  О.М. Халімовський // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С. 140-143.
94.       Приймак Б.І., Романчук Я.В.  Поліноміальна апроксимація оптимальних законів формування потокозчеплення асинхронного двигуна в зоні зниження поля // Збірник наук. праць ΧІІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук, КрДУ. – 2015.  – С. 116-117.
93.       Приймак Б.І., Марчук В.М.  Отримання лінеаризованого математичного опису  електроприводу візка крану з маятниковим підвісом вантажу // Збірник наук. праць ΧІІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук, КрДУ. – 2015.  – С. 108-109.
92.       Лукашук В.В., Мельник О.О., Приймак Б.І. Дослідження стійкості системи автоматичного регулювання  швидкості двигуна постійного струму при змінах сумарного моменту інерції //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 266-267.
91.       Приймак Б.І., Марчук В.М., Кучеренко В.В. Дослідження економічного асинхронного електроприводу з різними регуляторами потоку щодо реакції на накиди момента навантаження //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 246-247.
90.       Приймак Б.І.,  Романчук Я.В. Аналітичне визначення межі зон швидкості   векторно-керованого асинхронного електроприводу з максимізацією момента двигуна //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2014.  – С. 255-256.
89.       Приймак Б.І., Халімовський О.М.  Поліпшення характеристик асинхронного електроприводу в зоні високих швидкостей ротора шляхом максимізації момента двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 15 (91).  2014. –  С. 48-51. ISSN 2221-3805.
88.       Приймак Б.І. Оптимізація  векторно-керованого асинхронного генератора за високих швидкостей ротора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. –  С. 74-77. ISSN 1997-9274.
87.       Приймак Б.І., Шимко О.І.  Система комбінованої оптимізації вхідної потужності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрДУ. – 2014.  – С. 124-125.
86.       Грицай А.О., Желізко В.А., Приймак Б.І.   Дослідження питання апроксимації типових однозначних нелінійностей нейронною мережею //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 396-398.
85.       Бугровий А.А., Демченко М.С., Приймак Б.І.   Застосування нейронної мережі  для апроксимації типових гістерезисних нелінійностей //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 394-395.
84.       Приймак Б.І., Сидоренко С.А., Дядечко С.М.   Синтез цифрового регулятора  лабораторного стенду для дослідження усталених режимів систем автоматичного керування //  Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 359-361.
83.       Приймак Б.І., Дядечко С.М., Сидоренко С.А.   Аспекти практичної реалізації лабораторного стенду для дослідження ланок та систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 365-367.
82.       Приймак Б.І., Кульбашний О.І. Дослідження алгоритмів пошукової оптимізації вхідної потужності в асинхронному електроприводі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 362-364.
81.       Приймак Б.І., Дученко А.Ю., Романчук Я.В.   Удосконалення позиційного асинхронного електроприводу установки для зварювання поліетиленових пакетів  // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2013.  – С. 357-358.
80.       Приймак Б.І., Островерхов М.Я. Оптимізація на основі генетичного алгоритму електромеханічної системи регулювання швидкості // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2013. – № 1 (25). –  С. 21-23. ISSN 1681-7893.
79.       Приймак Б.І.  Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 36.  2013. –  С. 493-494.
78.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С.  Дослідження точності  параметрично інваріантного нейронного оптимізатора  втрат потужності  в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2013 р. – Кременчук, КрДУ. – 2013.  – С. 39-40.
77.       Приймак Б.І., Сидоренко С.А., Дядечко С.М.   Побудова лабораторного стенду для вивчення  усталених режимів систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 398-399.
76.       Приймак Б.І., Дядечко С.М., Сидоренко С.А.   Концепція лабораторного стенду для дослідження  ланок систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 403-404.
75.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С., Кульбашний О.І.   Вплив ефекту перенавчання  параметрично інваріантного нейронного оптимізатора  втрат потужності в асинхронному електроприводі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2012.  – С. 433-435.
74.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С.   Покращення динамічних характеристик векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 172-173.
73.       Приймак Б.І., Бурлака О.П. Синтез нейронного регулятора швидкості асинхронного двигуна з частотним керуванням // Збірник наук. праць Χ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрДУ. – 2012.  – С. 157-158.
72.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В. Дослідження точності нейромережного оптимізатора  втрат потужності в асинхронному електроприводі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 3 (30). –  С. 58-61.
71.       Приймак Б.І., Сівак О.Ю. Практичне застосування MATLAB при вивченні цифрових систем автоматичного керування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 407-409.
70.       Приймак Б.І., Бурлака О.П.   Визначення псевдочастотної передатної функції замкнутого за швидкістю електроприводу  // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 410-411.
69.       Приймак Б.І., Горбатовський А.О., Кучеренко В.В.   Дослідження дискретного   регулятора положення електроприводу щодо граничного такту квантування // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 424-425.
68.       Приймак Б.І., Бурлака О.П.   Нейромережна  система автоматичного керування швидкістю асинхронного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 414-415.
67.       Приймак Б.І., Гаркович Н.В., Гаман Ю.С.   Удосконалення  векторно-керованого асинхронного електроприводу за допомогою генетичного алгоритму // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2011.  – С. 355-356.
66.       Приймак Б.І., Сівак О.Ю.   Дослідження дискретних систем автоматичного керування: приклади застосування MATLAB // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 246-247.
65.       Приймак Б.І., Федіна В.П., Шпортенко М.І.   Визначення потрібної кількості нейронів мережі для обчислення енергетично оптимального потоку  ротора асинхронного двигуна // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 222-223.
64.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С., Клименко О.А.   Особливості  дискретної  реалізації  модифікованого регулятора положення електроприводу підпорядкованої  структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 220-221.
63.       Приймак Б.І., До Нгок Лам. Оптимізація  електромеханічної системи автоматичного регулювання  швидкості  за допомогою генетичного алгоритму // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 181-182.
62.       Приймак Б.І., Бурлака О.П. Отримання псевдочастотної передатної функції об’єкта керування цифрової системи стеження підпорядкованої структури // Збірник наук. праць ІΧ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КДУ. – 2011.  – С. 135-136.
61.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Структури розширених моделей асинхронного двигуна в зорієнтованих за полем статора координатах // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2010.  – С. 407-409.
60.       Приймак Б.І., Федіна В.П. Дослідження стійкості  САР потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  – 2010.  – С. 335-338.
59.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням  // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2010. – № 3 (27).  –  С. 58-61.
58.       Приймак Б.І., Благодір В.О.  Модель асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі при орієнтуванні координат за  потокозчепленням статора // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 28.  2010. –  С. 144-145.
57.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein temperaturstabilisierungssystem auf der basis genetischer algorithmen für die vliesstoffherstellung // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.   Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика».  № 28.  2010. –  С. 571-573. (нім.)
56.       Приймак Б.І., До Нгок Лам Дискретна  система  регулювання положення  електроприводу        із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 271-273.
55.       Приймак Б.І., Підгаєць А.П.  Імплементація  критерію абсолютної  стійкості  В.М. Пóпова  у  систему  MATLAB  // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 274-275.
54.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дискретний   регулятор  положення  електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 269-270.
53.       Приймак Б.І., Федіна В.П., Денисюк С.А. Синтез комбінованого модального регулятора потокозчеплення ротора асинхронного енергоощадного електроприводу // Збірник наук. праць VІІІ Всеукр. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 8-9 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ. – 2010.  – С. 276-278.
52.       Приймак Б.І., Токарчук В.В.  Визначення умов монотонного характеру перехідної функції системи з модифікованим регулятором положення // Техн. електродинаміка. –  2010. – № 2.  – С. 52-55.
51.       Приймак Б.І., Благодір В.О. Структури моделей асинхронного двигуна із врахуванням втрат у залізі // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 205-208.
50.       Приймак Б.І., Денисюк С.А., Федіна В.П. Синтез аперіодичного регулятора потокозчеплення ротора енергоощадного асинхронного електроприводу // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 170-173.
49.       Приймак Б.І., До Нгок Лам Цифрова система підпорядкованого регулювання положення електроприводу із стандартними налаштуваннями контурів // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 124-127.
48.       Приймак Б.І., Підгаєць А.П.  Реалізація критерію стійкості нелінійних систем В.М. Пóпова в середовищі MATLAB // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 104-107.
47.       Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Цифрова реалізація модифікованого регулятора положення електроприводу з підпорядкованою структурою // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  Том 2. – 2009.  – С. 50-52.
46.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Ein intellektuelles Temperaturstabilisierungssystem  für die Vliesstoffherstellung // Proc. of  conf.  “Technomer 2009” (ISBN 978-3-939382-09-06), Chemnitz, Germany, Nov., 2009, [CD-ROM] Paper № PQP1, 5 p. (нім.)
45.       Приймак Б.І., Благодір В.О.  Модель асинхронного двигуна в зорієнтованих за головним потокозчепленням координатах при врахуванні втрат у залізі //  Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 99-100.
44.       Khalimovskyy O., Pryymak B. Synthese des Fuzzy-Reglers für Temperaturstabilisierung bei der  Polypropylenvliesstoffherstellung // Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. –  С. 423-424. (нім.)
43.       Попович М.Г., Приймак Б.І., Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації  насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 3/2009 (56). Ч. 2.  – 2009. – С. 57-59.
42.       Приймак Б.І., Савченко С.В. Дослідження електроприводу з модифікованим регулятором положення щодо компенсування момента навантаження  // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2009. – № 1 (22).  – С. 30-32.
41.       Приймак Б.І. Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 3 (21).  – С. 61-71.
40.       Приймак Б.І., Денисюк С.А. Оцінювання економічного ефекту при застосуванні енергоощадного асинхронного електропривода // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 410-411.
39.       Приймак Б.І., Денисюк С.А. Енергетичні властивості асинхронного електропривода при керуванні з мінімізацією втрат потужності // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 407-409.
38.       Приймак Б.І., Токарчук В.В. Умова монотонної реакції на завдання в системі з модифікованим регулятором положення // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С. 404-406.
37.       Приймак Б.І., Савченко С.В. Властивості електропривода з модифікованим регулятором положення щодо компенсування збурення // Збірник доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2008.  – С.  401-403.
36.       Приймак Б.І., Бур’ян С.О.,  Халімовський О.М. Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”.  Темат. вип. № 30.  – 2008. – С. 589-591.
35.       Приймак Б.І., Малько М.П. Модифікований регулятор положення для електроприводів підпорядкованої структури з типовим налаштуванням контурів // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2008. – № 1 (19).  – С. 70-73.
34.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. An induction motor drive including a self-tuning loss-model based efficiency controller // Proc.  of the 23th  IEEE  conf. on Applied Power Electronics “APEC 2008”, Puebla, Mexico, 24-28 Feb., – 2008. – P. 1119-1125.
33.       Pryymak B., Khalimovskyy O., Petuchova D. Erarbeitung des fuzzy-reglers  für temperaturstabiliserung bei der polypropylenvliesstoffherstellung // Тези доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2007.  – С. 48-50. (нім.)
32.       Приймак Б.І., Малько М.П. Синтез регулятора положення в електромеханічних системах  підпорядкованого керування з типовим налаштуванням контурів // Тези доп. загальноунівер. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми  електроенерготехніки та автоматики” . – Київ: “Політехніка”,  2007.  – С. 36-38.
31.       Khalimovskyy O., Kiselychnyk O., Pryymak B. Ein fortgeschrittenes Regelungssystem für Polypropylenvliesstoffherstellung // Proc. of  conf.  “Technomer 2007” (ISBN 978-3939382-08-09), Chemnitz, Germany, Nov., 2007, [CD-ROM] Paper № FVP1, 6 p. (нім.)
30.       Приймак Б.І., Бондаренко М.М.,  Халімовський О.М.  Нечітке керування електромеханічними об’єктами // Зб. наук. праць. Дніпродзерж. держ. техн. ун-ту. Темат. вип. “Проблемы автоматизированного электропривода”.– 2007. – С. 308-311.
29.       Приймак Б.І. Процеси керування асинхронним електроприводом при врахуванні  втрат  у  залізі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 3 (15).  – С. 47-52.
28.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguilaz J.M., Pryymak B., Peracaula J., Beristain J.A. A Comparative Analysis of Two Neural-Network-Based Estimators for Efficiency Optimization of an Induction Motor Drive // Proc. of 10th IEEE Intern. Power Electronics Congress “CIEP 2006”, Puebla, Mexico,  Oct., 2006, P.1-6.
27.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. A self- tuning loss-model based efficiency controller for an induction motor drive // Proc.  of the 12th  Intern. conf. on Power Electronics and Motion Control “EPE-PEMC 2006”, Portoroz, Slovenia, Aug.-Sept.,– 2006. – P. 1137-1142.
26.       Mino-Aguilar G., Moreno-Eguílaz J.M., Pryymak B., Peracaula J. A neural network based optimal rotor flux estimator for efficiency optimization of an induction motor drive // Proc.  of IEEE  Intern. Sympos. on Industr. Electron. “ISIE 2006”, Montreal, Canada, 9-12 July, – 2006. – Vol.3, P. 2528-2533.
25.       Pryymak B., Moreno-Eguilaz  J. M., Peracaula J.  Neural network flux optimization using a model of losses in induction motor drives // Mathematics and Computers in Simulation. – 2006. –Vol. 71,  № 4. – P. 290-298.
24.       Приймак Б.І. Закони  оптимізації  втрат  потужності в  асинхронних електроприводах // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 1 (13).  – С. 56-63.
23.       Приймак Б.И. Аналитическое определение энергетически оптимального значения потока ротора асинхронной машины // Электричество. –  2005. – № 12  – С. 36-43.
22.       Приймак Б.І. Алгоритми керування потоком для оптимізації втрат потужності в асинхронній машині // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 6.  – С. 48-52.
21.       Pryymak B., Moreno-Eguilaz  J. M., Peracaula J. An efficient energy controller for an induction motor drive with compensation of temperature using neural networks // Proc. of the 11th Europe. Conf. on Power Electron. and Applicat.“EPE 2005”, Dresden, Germany, 11-14 Sept.,–2005,10 p.
20.       Приймак Б.І. Нейромережна робастна мінімізація втрат потужності в асинхронному електроприводі  // Вісник Нац.техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Зб. наук. праць. Темат. вип. №45.  – 2005. – С. 509-511.
19.       Приймак Б.І. Оцінювання потоку ротора асинхронного двигуна з врахуванням нелінійності магнітного кола // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 4.  – С. 51-57.
18.       Приймак Б.І. Математичні моделі асинхронної машини з врахуванням  втрат у залізі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2005. – № 3 (12).  – С. 60-66.
17.       Приймак Б.І. Синтез параметрично інваріантної нейронної мережі для оптимізації втрат в  асинхронному електроприводі  // Енергетика: економіка, технології, екологія. –  2005.            – № 1 (16)  – С. 3-7.
16.       Приймак Б.І. Моделі втрат потужності у керованій  асинхронній машині для  задач енергозбереження  // Техн. електродинаміка. –  2005. – № 1.  – С. 29-38.
15.       Приймак Б.І.  Вплив варіацій резистивних параметрів при керуванні асинхронним електроприводом з мінімізацією втрат // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. – 2004. – № 3 (9).  – С. 79-86.
14.       Pryymak B., Moreno-Eguílaz J.M., Peracaula J. Artificial Neural Network to Improve Efficiency for an Induction Motor Drive //  Proc. of  10th Europe. conf. on Power Electron. and Applicat. “EPE 2003”, Toulouse, France, Sept., 2003, [CD-ROM] Paper № 0015,  9 p.
13.       Приймак Б.І. Система  керування асинхронною машиною  з оптимізацією енерговитрат // Механіка та машинобудування. –  2003. – № 1, том 2. – С. 148-155.
12.       Приймак Б.І., Морено-Еґілаз Х.М., Перакаула Х.  Нейромережний підхід до розв’язання задачі енергозбереження в асинхронному електроприводі  // Техн. електродинаміка. –2003.–№ 1. – С. 19-23.
11.       Pryymak B., Moreno-Eguílaz J.M., Peracaula J. Neural network based efficiency optimization of  induction motor drive  with vector control // Proc. of  the 28th Intern. IEEE Conf. “IECON 2002”, Sevilla, Spain, November, 2002. –Vol. 1. – P. 146-152.
10.       Приймак Б.І. Рівняння для обчислення енергетично оптимального значення потоку ротора асинхронної машини // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Електродинаміка: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2001. – С. 67-72.
9.            Приймак Б.І., Морено-Еґілаз Х.М., Перакаула Х. Енергетично ефективний асинхронний електропривод з мінімізатором втрат потужності на основі їх моделі // Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Енергоефективність: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2001. – С.122-128.
8.            Pryymak B.I., Butakov G.O., Kolacny J. Use of Neural Network for Estimation of Magnetic Flux of Induction Motor Drive with Vector Control// Proc. Of the 3rd Intern. Conf. “Mendel-97”, Brno, Czech Republic, pp. 358-362, June, 1997.
7.            Поліпшення  якості  електроприводів з  індукторним двигуном шляхом  застосування   штучних   нейронних   мереж /  Колачний Й., Ошмера П.,   Приймак Б.І.,  Кудін В.Ф.;  Нац. техн. ун-т  України “Київ. політехн. ін-т”.- Київ.  1996. – 9с.  іл. –  Бібліогр.: 5 назв.- Укр..- Деп. в УкрІНТЕІ  02.12.96, №о.227-Ук96.
6.            Kudin V.F., Pryymak B.I., Zheldak O.M. Digital Vector Control  of  Induction  Motor  Drive  for Robots  and  Machine  Tools //  Proc.  of  The  7th Intern.  Power Electronics & Motion Control Conference, Budapest, Hungary, Vol.3 pp. 665-669, September, 1996.
5.            Kudin V.F., Pryymak B.I., Kolacny J.. Design of Discrete Controllers a Certain Type for  Servo Systems //  Proc.  of  The 2nd European IEEE Workshop on Computer  Intensive Methods in Control and Signal Processing, Prague, Czech Republic, pp. 235-238, August, 1996.
4.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.І. Модальне адаптивне цифрове керування електроприводом промислового робота // Вісн.  Київ.  політехн. ін-ту, Електроенергетика, №.29, 1993. – С.21-27.
3.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.И.  Цифровая система стабилизации возбуждения асинхронного электропривода с векторным управлением // Вісн. Київ. політехн. ін-ту, Електроенергетика, №29, 1993. – С. 50-54.
2.            Кудин В.Ф.,  Приймак Б.И. Синтез дискретного оптимального регулятора следящего  асинхронного  электропривода  промышленного робота// 6-я Всесоюз.  науч.  – техн.  конф. “Динамические режимы работы электрических машин и электроприводов”:  Тез. докл. – Бишкек: Бишкек. политехн. ин-т, 1991. – Ч. 3, с. 3.
1.            Приймак Б.И.  Идентификация параметров модели электропривода промышленного робота для сварки // Методы и средства управления  электросварочным оборудованием:  Сб. науч. тр.- Киев:  ИЭС им. Е.О.Патона, 1990. – С. 40-47.

  • Теорія автоматичного керування. Ч IІ [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2012. – 165 с. – http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2209 .
  • Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування. Ч I [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» /  Уклад. В.Ф. Кудін, Б.І. Приймак. – К.: : НТУУ «КПІ», 2013. – 141 с. –  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2704 .

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners