Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Силабуси освітніх компонентів за ОПП 2022 p.

Силабуси обов’язкових освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою 2022 p.

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 1 Українська мова за професійним спрямуванням Завантажити Динікова Л.Ш. Завантажити
ЗО 2 Історія науки і техніки Завантажити Чолій С.В. Завантажити
ЗО 3 Основи здорового способу життя Завантажити Єфременко В.М. Завантажити
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2 Завантажити Ахмад І.М. Завантажити
ЗО 5 Охорона праці та цивільний захист Завантажити Третякова Л.Д. Завантажити
ЗО 6 Правознавство Завантажити Тараненко М.М. Завантажити
ЗО 7 Вступ до філософії Завантажити Анацька Н.В. Завантажити
ЗО 8 Промислова екологія Завантажити Троценко Є.О. Завантажити
ЗО 9.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 9.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2 Завантажити Маслова Т.Б. Завантажити
ЗО 10.1 Вища математика. Частина 1 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 10.2 Вища математика. Частина 2 Завантажити Гречко А.Л. Завантажити
ЗО 11.1 Загальна фізика. Частина 1 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 11.2 Загальна фізика. Частина 2 Завантажити Самар Г.В. Завантажити
ЗО 12.1 Обчислювальна технiка та програмування. Частина 1 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 12.2 Обчислювальна технiка та програмування. Частина 2 Завантажити Настенко Д.В. Завантажити
ЗО 13 Інженерна графіка Завантажити Гнітецька Т.В. Завантажити
ЗО 14 Технічна механіка Завантажити Хорошев К.Г. Завантажити
ЗО 15 Електротехнічні матеріали Завантажити Кириленко К.В. Завантажити
ЗО 16 Основи метрології та електричних вимірювань Завантажити Лавренова Д.Л. Завантажити
ЗО 17.1 Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 1 Завантажити Спінул Л.Ю. Завантажити
ЗО 17.2 Теоретичнi основи електротехнiки. Частина 2 Завантажити Спінул Л.Ю. Завантажити
ЗО 18 Електричні машини Завантажити Гайденко Ю.А. Завантажити
ЗО 19 Електрична частина станцій та підстанцій Завантажити Остапчук О.В. Завантажити
ЗО 20 Електропривод Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ЗО 21 Електричні мережі та системи Завантажити Богомолова О.С. Завантажити
ЗО 22 Релейний захист та автоматизація енергосистем Завантажити Дмитренко О.О. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 1 Теорія автоматичного керування Завантажити Толочко О.І.
Приймак Б.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 2 Синтез логічних схем Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 3 Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування Завантажити Приймак Б.І. Завантажити
ПО 4.1 Системи автоматизації. Частина 1 Завантажити Бур’ян С.О.
Волянський Р.С.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 4.2 Системи автоматизації. Частина 2 Завантажити Бур’ян С.О.
Землянухіна Г. Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 5 Силові перетворювачі електроприводів Завантажити Шаповал І.А. Завантажити
ПО 6 Автоматизований електропривод Завантажити Красношапка Н.Д.
Теряєв В.І.
Завантажити
Завантажити
ПО 7 Керування електроприводами Завантажити Пересада С.М.
Ніконенко Є.О.
Желінський М.М.
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ПО 8 Електромеханічні системи типових технологічних застосувань Завантажити Печеник М.В.
Землянухіна Г.Ю.
Завантажити
Завантажити
ПО 9 Керування перетворенням енергії в відновлюваних джерелах та електромобілях Завантажити Пушкар М.В. Завантажити
ПО 10 Теорія автоматичного керування. Курсова робота Завантажити Толочко О.І. Завантажити
ПО 11 Системи автоматизації. Курсовий проект Завантажити Бур’ян С.О. Завантажити
ПО 12 Автоматизований електропривод. Курсова робота Завантажити Красношапка Н.Д. Завантажити
ПО 13 Керування електроприводами. Курсовий проект Завантажити Ніконенко Є.О. Завантажити
ПО 14 Електромеханічні системи типових технологічних застосувань. Курсова робота Завантажити Печеник М.В. Завантажити
ПО 15 Переддипломна практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 16 Дипломне проектування Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education