Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Наукові розробки магістрів та їх впровадження

Залучення здобувачів другого магістерського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Перейти
Рекомендований перелік фахових видань Перейти
Повні переліки періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати у 2023р

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

АКТ впровадження результатів магістерської дисертації Розробка та дослідження автоматизованої електромеханічної системи компенсації коливань вантажу у підйомних кранах” Гусаковського Максима Вікторовича

Завантажити

 

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education