Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Освітні компоненти за ОПП 2023 р.

Силабуси обов’язкових освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою 2023 p.

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити Яшарова М.М. Завантажити
ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Завантажити Бендюг В.І. Завантажити
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації Завантажити

Москаленко О.І.

Завантажити
ЗО 4 Менеджмент стартап-проєктів Завантажити Шевчук О.А. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 1 Робастне та адаптивне керування в електротехнічних системах Завантажити Пересада С.М. Завантажити
ПО 2 Інтелектуальне керування та оптимізація в електромеханічних системах Завантажити Толочко О.І.

Приймак Б.І.

Завантажити

Завантажити

ПО 3 Автоматизація технічних систем Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 4 Системи керування електричних транспортних засобів Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 5 Автоматизація технічних систем. Курсовий проєкт Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 6 Системи керування електричних транспортних засобів. Курсовий проєкт Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 7 Основи наукових досліджень Завантажити Теряєв В.І. Завантажити
ПО 8 Практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 9 Виконання магістерської дисертації Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

 

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education