Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Курсове та дипломне проектування

Курсове та дипломне проектування

Курсове та дипломне проектування для бакалаврів є невід’ємною частиною освітнього процесу. В ході проектування здобувач самостійно працює над наданою керівником темою, всебічно її пророблюючи.

На цій сторінці зібрані матеріали, мета яких допомогти студентові виконати необхідні розрахунки, коректно оформити курсову та випускну кваліфікаційну роботу і надати інформацію щодо організації процесу дипломного проектування.

Нормативні документи КПІ про випускну атестацію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити

Накази та подання про затвердження тем кваліфікаційних робіт

Додаток №5 до наказу №1124-с від 11.04.2018 р Завантажити
Подання про допуск до атестації студентів у 2019 р Завантажити
Подання про допуск до атестації студентів у 2020 р Завантажити
Подання про допуск до атестації студентів у 2021 р Завантажити
Подання про допуск до атестації студентів у 2023 р Завантажити

Державні стандарти оформлення технічної документації

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлювання Завантажити
ЕЛЕКТРОПРИВОДИ. Терміни та визначення Завантажити
БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання Завантажити
Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах Методичні рекомендації Завантажити
Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015 Завантажити
Приклад специфікації Завантажити

Бланки до дипломного проектування

Титульний аркуш Завантажити pdf
Завантажити doc
Завдання на дипломний проект Завантажити
Кодування штампів Завантажити
Зразок заповнення штампів Завантажити
Пам’ятка керівнику Завантажити
Бланк відгука на дипломний проект Завантажити
Пам’ятка рецензенту Завантажити
Бланк рецензії на дипломний проект Завантажити

Додаткові документи до дипломного проектування

Зміст типового дипломного проєкту Завантажити
Теми типових дипломних проектів Завантажити
Карта допуску Завантажити
Порядок розкладки аркушів Завантажити

Методичні вказівки до дипломного проектування

Спрощений розрахунок силового перетворювача Завантажити
Розроблення стартап-проекту Завантажити
Випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів: виконання, оформлення і захист Завантажити

Розподіл тем курсових проектів та робіт на 2022-2023 навчальний рік

Курсова робота з систем автоматизації/Системи автоматизації. Курсовий проект Завантажити
Автоматизований електропривод Завантажити
Теорія автоматичного керування Завантажити
Керування електроприводами Завантажити
Електромеханічні системи типових технологічних застосувань Завантажити
Основи мікропроцесорної техніки Завантажити

Pезультати закріплення керівників бакалаврських ДП у 2024 р

Результати закріплення керівників Завантажити

 

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education