Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Освітні компоненти на 2022/2023 навчальний рік

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2022-2023 н.р Завантажити

Силабуси освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити Завантажити
ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Завантажити Бендюг В.І. Завантажити
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації Завантажити Ахмад І.М.

Маслова Т.Б.
Міхненко Г.В.
Чмель В.В.

Завантажити
Завантажити
Завантажити
Завантажити
ЗО 4 Менеджмент стартап-проєктів Завантажити Шевчук О.А. Завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК Назва освітнього компонента Силабус Персональна сторінка викладача Показники викладача
ПО 1 Ідентифікація, спостереження, адаптивне керування в електромеханічних системах Завантажити Пересада С.М. Завантажити
ПО 2 Системи оптимального та інтелектуального керування Завантажити Толочко О.І.

Приймак Б.І.

Завантажити

Завантажити

ПО 3 Керування та автоматизація технічних систем Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 4 Електромеханічні системи електричних транспортних засобів Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 5 Керування та автоматизація технічних систем. Курсовий проєкт Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 6 Електромеханічні системи електричних транспортних засобів. Курсовий проєкт Завантажити Ковбаса С.М. Завантажити
ПО 7.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Завантажити Теряєв В.І. Завантажити
ПО 7.2 Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Волянський Р.С. Завантажити
ПО 8 Практика Завантажити Желінський М.М. Завантажити
ПО 9 Виконання магістерської дисертації Завантажити Теряєв В.І. Завантажити

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Назва освітнього компонента Силабус Опис
Електромеханічні системи в екологічно-чистих технологіях Завантажити Завантажити
Electromechanical systems in green technologies Завантажити Завантажити
Електромеханічні системи генерації та зберігання електричної енергії Завантажити Завантажити
Інтегровані системи автоматизації Завантажити Завантажити
Системи автоматизації на основі промислових мереж Завантажити Завантажити
Розподілені системи автоматизації технологічних процесів Завантажити Завантажити
Системи програмного та слідкуючого керування рухом Завантажити Завантажити
Слідкуючи електроприводи в металообробці та машинобудуванні Завантажити Завантажити
Слідкуючи електромеханічні системи Завантажити Завантажити
Комплектні електроприводи змінного струму Завантажити Завантажити
Уніфіковані приводи електромеханічних систем автоматизації Завантажити Завантажити
Variable speed electric drive Завантажити Завантажити

Неформальна освіта у 2022/2023 навчальному році

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті Завантажити
Документальні приклади визнання результатів неформальної освіти Завантажити

 

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education