Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Наукові розробки та впровадження

Залучення здобувачів першого бакалаврського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Перейти
Рекомендований перелік фахових видань Перейти
Повні переліки періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати у 2022р

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

АКТ впровадження в освітній процес результатів дипломного проектування студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» кафедри АЕМС-ЕП групи ЕП-г61-2 Худобця В.О. на тему: «Електропривод і автоматизація макету конвеєра» Завантажити
АКТ впровадження у навчальний процес результатів лабораторного стенду, розробленого у рамках дипломного проекту бакалавра Веденеєва О.О. “Автоматизована система обліку кількості продукції стрічкового конвеєра” Завантажити
Акт впровадження результатів бакалаврського проекту студента Новікова М.О., виконаного на тему “Розробка стенду для дослідження машини подвійного живлення” Завантажити
Акт впровадження в освітній процес результатів дипломного проектування Остапчука Р.А., виконаного на тему “Уніфікована система керування технологічними процесами в приватному господарстві” Завантажити
Акт впровадження у навчальний процес лабораторного стенду “Дослідження систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів Siemens Logo” Завантажити
Акт впровадження у навчальний процес лабораторного стенду «Дослідження автоматизованого електропривода постійного струму з широтно-імпульсним перетворювачем» Завантажити

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education