ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Наукові розробки та впровадження

Залучення здобувачів першого бакалаврського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Перейти
Рекомендований перелік фахових видань Перейти
Повні переліки періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати у 2022р

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

АКТ впровадження в освітній процес результатів дипломного проектування студента Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» кафедри АЕМС-ЕП групи ЕП-г61-2 Худобця В.О. на тему: «Електропривод і автоматизація макету конвеєра» Завантажити
АКТ впровадження у навчальний процес результатів лабораторного стенду, розробленого у рамках дипломного проекту бакалавра Веденеєва О.О. “Автоматизована система обліку кількості продукції стрічкового конвеєра” Завантажити
Акт впровадження результатів бакалаврського проекту студента Новікова М.О., виконаного на тему “Розробка стенду для дослідження машини подвійного живлення” Завантажити
Акт впровадження в освітній процес результатів дипломного проектування Остапчука Р.А., виконаного на тему “Уніфікована система керування технологічними процесами в приватному господарстві” Завантажити
Акт впровадження у навчальний процес лабораторного стенду “Дослідження систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів Siemens Logo” Завантажити
Акт впровадження у навчальний процес лабораторного стенду «Дослідження автоматизованого електропривода постійного струму з широтно-імпульсним перетворювачем» Завантажити

Статистика



По результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Объявления



Образовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления




Партнёры

Центр международного образования