ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Международная академическая мобильность

Международная академическая мобильность. Кафедра АЭМС-ЭП

Осуществляется на основании заключения соглашений о сотрудничестве с иностранными высшими учебными заведениями или по личной инициативе участников программы мобильности по согласованным и утвержденным индивидуальным учебным планам.

Предусматривает участие студентов КПИ им. Игоря Сикорского в учебном процессе в зарубежных высших учебных заведениях, прохождение учебной или производственной практики, проведения научных исследований с возможностью перезачета освоенных учебных дисциплин, практик, получения двойных дипломов, и тому подобное.

Последние новости касающиеся академической мобильности:

Британський університет очима українських студентів

Від завідувача кафедри д.т.н. проф. Пересади С.М. Відповідно до програми Erasmus+ студенти та викладачі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу факультету електроенерготехніки та автоматики проходили наукове стажування в Університеті Ворика (University of Warwick, Coventry), Велика Британія. Загалом в програмі взяли участь два студенти-магістри 1-го та 2-го курсів, два аспіранти, а ...
Тег «Далее»

Стажування аспірантів в університеті Ворика, 2020

Стажування PhD студентів (аспірантів) кафедри АЕМС-ЕП КПІ в University of Warwick Лист зі стажування PhD студентів (аспірантів) студентам кафедри. “Ми аспіранти 1 року навчання, Г.Ю. Землянухіна та Є.О. Ніконенко, зараз перебуваємо у Великій Британії на стажуванні з 09 березня 2020 року. Наукове стажування проходить за програмою обміну Erasmus+ в Університеті ...
Тег «Далее»
Навчання у THM 2019 р. Кафедра АЕМС-ЕП КПІ Сікорського

Навчання у THM, Фрідберг, Німеччина

Проходження навчання у THM З жовтня 2019 року студенти з кафедри АЕМС-ЕП проходять навчання в THM (Університет прикладних наук Міттелхессена). Короткий звіт щодо проходження процесу навчання наведено далі. Привіт усім. Ми навчаємося на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу на першому курсі наукової магістратури. Хочемо розповісти про те, як проходить ...
Тег «Далее»

Співпраця з Warwick University

Програма співпраці з університетом Ворика Вже 1 рік діє програма співпраці з університетом Ворика (факультету електроенерготехніки (Univerisy of Warwick, Coventry)) та кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу. Програма направлена на наукове та освітнє співробітництво для підвищення якості підготовки магістрів, PhD та сумісних проектів. Цього року, в рамках співпраці двоє студентів ...
Тег «Далее»
XIII конференція СПЕА

Конференція СПЕА 2019

ХIII конференція СПЕА 28 листопада 2019 року проведена ХIII конференція СПЕА 2019 “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. У секції “Автоматизація електромеханічних систем та електропривод” представлено більше 5 робіт. Зустріч студентів та викладачів і співробітників кафедри є традиційним заходом, що спрямований на поліпшення усвідомлення матеріалу студентами, розширення їх кругозору, виявлення найкращих ...
Тег «Далее»
Воркшоп у Warwick кафедра АЕМС-ЕП КПІ Сікорського

Конференція-воркшоп у Ворвику

Конференція воркшоп у Warwick, Англія 12 листопада 2019 року проходив науково-практичний воркшоп в Університеті Ворика, Англія (University of Warwick, Coventry, UK), School of Engineering. У проведенні воркшопу приймали участь студенти та аспіранти нашої кафедри. Воркшоп проведений в рамках програми співпраці Erasmus факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ КПІ ім. І. Сікорського ...
Тег «Далее»

Международная научно-техническая деятельность

Преподаватели, сотрудники и студенты, в том числе студенты-иностранцы принимают активное участие в международных научных конференциях и семинарах.

Преподаватели кафедры принимают участие в международных проектах ERASMUS, TEMPUS, DAAD, члены международного общества инженеров электриков и электронщиков (IEEE). Цель участия преподавателей в международных проектах заключается в повышении качества преподавания и обучения, разработке концепции интернационализации высшего образования Украины, определении общих проблем, которые ограничивают академическую мобильность студентов и преподавателей, разработке методических рекомендаций по приближению образования Украины к европейским стандартам.

TEMPUS “Расширение академической мобильности между Европейским Содружеством и Украиной” (UKRMOBIL). Цель проекта заключалась в разработке концепции интернационализации высшего образования Украины, определении общих проблем, которые ограничивают академическую мобильность студентов и преподавателей, разработке методических рекомендаций по приближению образования Украины к европейским стандартам.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

Партнёры

Центр международного образования