Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Пересада Сергій Михайлович

peresada

ПЕРЕСАДА Сергій Михайлович, 1952 року народження – доктор технічних наук, професор, з 2008 року завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

У 1977 році закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок». Кандидат технічних наук з 1983 р. Дисертацію захистив 16.05.1983 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 068.14.03 при Київському політехнічному інституті. Доктор технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистив 20.06.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 26.187.01 при Інституті електродинаміки НАН України.

Основні етапи педагогічної діяльності:
– 01. 09. 1978 р. – 08. 10. 1986 р. – асистент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок;
– з 09. 10. 1986 р. – 20. 05. 2004 р. – доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок, яка була перейменована у кафедру автоматизації електромеханічних систем та електроприводу;
– з 21. 05. 2004 р. по цей час – професор кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

Сторінка викладача у Facebook

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

ПІБ Orcid WOS Scopus Google Scholar
Пересада Сергій Михайлович

Викладає дисципліни:

Проводить також практичні заняття, консультації, здійснює керівництво курсовим проектуванням, випускними дипломними роботами бакалаврів і магістрів, приймає заліки та іспити.

З 2001 р. є заступником головного редактора журналу американського інституту електриків «ІЕЕЕ Transactions on Control Systems Technology”.

Основні напрями наукових досліджень:
– нелінійне керування багатовимірними електромеханічними системами з частково вимірюваним вектором стану;
– адаптивне керування електромеханічними системами з електричними двигунами змінного струму.
Має більше 250 друкованих праць, з них більше 200 наукових, ьільше 15 методичних та 23 авторських свідоцтва.
Є співавтором підручника з грифом МО України (1993 р.) та навчального посібника з грифом МОН України (2005 р.).
Після захисту докторської дисертації опублікував більше 100 друкованих  праць, з них більше 5 – методичних.

Монографії

Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення. Монографія / М.В. Загірняк, В.Б. Клепіков, С.М. Ковбаса, В.М. Михальський, С.М. Пересада, О.В. Садовой, І.А. Шаповал. – Київ, Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310 с. ISBN 978-966-02-8403-6

Основні праці:

2019

 1. Peresada, Y. Nikonenko, S. Kovbasa, A. Kuznietsov and D. Pushnitsyn, “Rapid Prototyping Station for Batteries-Supercapacitors Hybrid Energy Storage Systems,” 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 826-831. (Scopus)
 2. Peresada, M. Zhelinskyi, S. Kovbasa and S. Korol, “Indirect Field Oriented Control of The Saturated Induction Generators with Linear PI Regulators,” 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 138-143. (Scopus)
 3. Peresada, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Adaptive Speed Control and Self-Commissioning of the Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Motors,” 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 388-394. (Scopus)
 4. Peresada, Y. Zaichenko and Y. Nikonenko, “Partially Feedback Linearizing DC-Link Voltage Controller for Three-Phase Shunt Active Power Filters,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 306-309. (Scopus)
 5. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and D. Rodkin, “Adaptive Position Control and Self-Commissioning of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motors,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 498-501. (Scopus)
 6. М. Пересада, В. С. Решетник, Д. І. Родькін, О. Ю. Зінченко «Лінеаризуюче керування відпрацюванням кутової швидкості та початкова ідентифікація параметрів синхронної явнополюсної машини зі збудженням від постійних магнітів» // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – С.36-42.

2018

 1. Peresada, S.M., Mykhalskyi, V.M., Zaichenko, Y.M., Kovbasa, S.M. Selective and adaptive harmonics estimation for three-phase shunt active power filters // Technical Electrodynamics, –2018. –№2, pp. 29-38. (Scopus)
 2. Peresada, S., Kovbasa, S., Zaichenko, Y., & Reshetnyk, V. Selective compensation of three-phase current harmonics. // Technical Electrodynamics. –2018. №4. –pp. 102-105. (Scopus)
 3. Peresada, S. Kovbasa, Y. Nikonenko, S. Bozhko Concept of experimental research for electrical vehicle electromechanical systems with hybrid energy storages // Technical Electrodynamics. –2018. №5. –pp. 57-60. (Scopus)
 4. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa, V. Reshetnik Adaptive Current Control for Shunt Active Power Filters // Proc. 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Apr. 24 – 26, Kyiv, -2018, pp. 598 – 604. (Scopus)
 5. Peresada, S., Zaichenko, Y., Pushnitsyn, D., Reshetnik, V. Adaptive current control for shunt active power filters under resistance and inductance uncertainty (2018) 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2018 – Proceedings, 2018-January, статья № 8559591, pp. 280-285. (Scopus)
 6. Bozhko, S., Kovbasa, S., Nikonenko, Y., Peresada, S. Direct vector control of induction motors based on rotor resistance-invariant rotor flux observer (2019) 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018, статья № 8607640, pp. 1-6. (Scopus)
 7. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, М. М. Желінський Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2018. Вип. №3. –С. 62-68.

2017

 1. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa and S. M. Peresada, “Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 1, pp. 181-193, Jan.-Feb. 2017.
 2. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: Theory and experiments // Technical Electrodynamics, 2017. – №2. – P. 48-56. (Scopus)
 3. Peresada, S. Kovbasa, D. Pushnitsyn, Y. Zaichenko Two Nonlinear Controllers for Voltage Source AC-DC Converter // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2017. – С. 1-5. (Scopus)
 4. Peresada, S. Kovbasa, М. Zhelinskyi, A. Duchenko Speed Sensorless Direct Field Oriented Control of Induction Generator // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – 2017. – С. 1-5. (Scopus)
 5. Peresada, Y. Zaichenko, S. Kovbasa and Y. Nikonenko Three-Phase Current Harmonics Estimation for Shunt Active Power Filters // 2017 IEEE conference Modern electrical and energy systems” (MEES 2017), paper #71. (Scopus)
 6. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko and S. Bozhko Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors // 2017 IEEE conference Modern electrical and energy systems” (MEES 2017), paper #70. (Scopus)
 7. Shapoval, I.A., Mykhalskyi, V.M., Doroshenko, A.L., Polishchuk, S.Y., Peresada, S.M. Study of the torque control algorithm for a doubly-fed full-controlled induction machine (2018) Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, 2018-January, pp. 56-59. (Scopus)
 8. Peresada, S. Kovbasa, D. Pristupa, D. Pushnitsyn, Y. Nikonenko Nonlinear control of voltage source AC-DC and DC-DC boost converters // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.84-88.
 9. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, М. М. Желінський Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017.
 10. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко «Формирование заданного потокосцепления для алгоритмов векторного управления асинхронными двигателями с максимизацией соотношения момент-ток» // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.43-47.
 11. Пересада С.М., Зайченко Ю.М. Дискретний спостерігач гармонічного складу струму трифазної мережі // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017

2016

 1. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса. Общетеоретическое решение задачи векторного управления асинхронными двигателями без измерения механических координат //Технiчна електродинамiка. – 2016. – №1. – с. 26 – 33. (Scopus)
 2. Peresada, S. Kovbasa S. Dymko, S. Bozhko Dynamic Output Feedback Linearizing Control of Saturated Induction Motors with Torque per Ampere Ratio Maximization // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 181-186.
 3. Peresada, V. Blagodir, Zhelinskyi Output Feedback Control of Stand-Alone Doubly-Fed Induction Generator // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 162-167.
 4. S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi Indirect Field Oriented Output Feedback Linearized Control of Induction Generator // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191.
 5. С.М. Пересада, В.М. Трандафілов, М.М. Желінський Інваріантність до варіацій активного опоруротора в системах векторного керуванняасинхронними двигунами// Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2016. Вип. №2. –С. 45-51.
 6. С.М. Пересада, С.М. Ковбаса, Ю.М. Зайченко, А.Ю. Дученко Спостерігач гармонічного складу трифазного струму для паралельних активних фільтрів // Вісник Вінницького національного технічного університету. – Вінниця: ВНТУ, 2016. Вип. №2. –С. 57-62.
 7. Bozhko, S. Peresada, S. Kovbasa, M. Zhelinskyi Robust Indirect Field Oriented Control of Induction Generator // in Proc. IEEE Int. Conf. on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference, ESARS-IETEC-2016, 02 – 04 Nov., Toulouse, France, 2016, 6 p.
 8. Peresada, V. Blagodir, M. Zhelinskyi Output Feedback Control of Stand-Alone Doubly-Fed Induction Generator // Proceedings of 2016 IEEE 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). – 2016. – P. 1–6.
 9. С. М. Пересада, В. О. Благодір Керування машиною подвійного живлення в режимах збудження та синхронізації // Технічна електродинаміка. – 2016. –№ 3. –С. 45–47.
 10. С. М. Пересада, В. О. Благодір Векторне керування машиною подвійного живлення з властивостями робастності до параметричних і координатних збурень // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – Вип. 1/2016 (33). – 2016. – С. 10–17.

2015

 1. Пересада С.М. Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения / С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, В.Н. Трандафилов, В.С. Бовкунович // Технічна електродинаміка. – 2015. – №1. – С. 43–50.
 2. MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results / S.Bozhko,  Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p.
 3. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм // Технiчна електродинамiка. – 2015. – №4. – с. 36 – 40.
 4. О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням // Технічна електродинаміка. – 2015. – №3. – С. 33-39.
 5. Пересада С. М., Благодір В. О. Бездавачеве керування в системах на основі машини подвійного живлення: короткий аналітичний огляд // Вісник НТУ «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ». –2015. –с. 44-47.
 6. Пересада С. М. Умови персистності збудження та формування заданого потокозчеплення в системах бездавачевого векторного керування асинхронними двигунами / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. О. Благодір // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ. – Вип. 4/2015 (32). – 2015. – С. 18–24.

2014

 1. Peresada Adaptive Observers for Self Commissioning of Induction Motor Drives: Theory and Experiment [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa // in Proc. IEPS 2014 Int. Conf. on Intel. En. and Pow. Syst., 02 – 06 Jun., Kyiv, 2014, pp. 240-245.
 2. Peresada Identification of Induction Motor Parameters for Self-Commissioning Procedure: A New Algorithm and Experimental Verification [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi // Proc. ISIE 2014 23rd Int. Symp. on Ind. Electr., 01 – 04 Jun., Istambul, 2014, pp. 818-823.
 3. Пересада С. М. Обґрунтування структури спостерігача, інваріантного до варіацій активного опору ротора [Електронний ресурс] / С. М. Пересада, В. М. Трандафілов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету: електрон. наук. фах. вид. – Вінниця: ВінНТУ, 2014. – №1. – С. 5.1–5.4. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3492/5181.
 4. S. Peresada Sliding Mode Observer Based Control of Induction Motors: Experimental Study [Текст] / S. Peresada, S. Kovbasa, V. Trandafilov, V. Pyzhov // Proceedings on IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS-2014, Kyiv, June 2–6, 2014. – Kyiv – Pp. 261–265.
 5. S. Dymko Torque Control of Saturated Induction Motor with Torque per Ampere Ratio Maximization [Текст]/ S. Dymko, S.Peresada, R.Leidhold // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-2265-9, pp.251-256.
 6. Пересада С.М. Экспериментальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания [Текст] / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. О. Благодир, Т. В. Дынник // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93.
 7. Пересада С. М. Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Науковий журнал «Технічна електродинаміка». – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №6. – С. 41–48.
 8. Пересада С.М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Выбор системы полеориентирования при векторном управлении асинхронными двигателями // Техническая электродинамика №4. – – С.102-104.
 9. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. Н. Трандафилов Инвариантный к вариациям активного сопротивления ротора алгоритм прямого векторного управления асинхронными двигателями при питании от источника тока // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 10–19.
 10. Пересада С. М. Векторне керування моментом асинхронного двигуна, адаптивне до варіацій активних опорів статора і ротора, побудоване на основі нелінійного принципу розділення [Текст] / С. М. Пересада, М. А. Коноплінський, В. М. Трандафілов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2014. – №39. – С. 44–51.
 11. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. О. Благодир, Т. В. Дынник Экспериментальное тестирование адаптивного наблюдателя параметров сети питания // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – № 37. – С. 91–93.
 12. С. М. Пересада, В. О. Благодір, Т. В. Диннік, М. М. Желінський Система векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика”. – Київ: “Техніка”, – 2014. – № 15 (91). – С. 85–88.
 13. ПересадаС.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – C. 36-40.

2013

 1. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa and S. Lyshevski Identification of Induction Motor Parameters Adaptively Controlling Stator Currents // Proc. of IEEE 39th Annual Conference of Industrial Electronics, IECON-2013, Vienna, Austria, November 2013, –P. 8468 – 8473.
 2. Peresada, S. Lyshevsky, S. Kovbasa and M. Konoplinsky Identification Of Stator And Rotor Resistances Of Induction Motors // Electrotechnic and computer systems, –Vol. 09(85). –Odessa. –2013. P. 7 – 15.
 3. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Stator Current Regulation for Identification of Induction Motor Parameter // Electromechanical and energy saving systems. –Vol. 2/2013 (22). –Kremenchuk. –2013. P. 10 – 16.
 4. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Ідентифікація активних опорів асинхронного двигуна за допомогою адаптивного спостерігача потокозчеплення // Технічна електродинаміка №1 – 2013. –С. 40–48.
 5. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Общетеоретическое решение задачи наблюдения вектора потокосцепления ротора асинхронного двигателя с использованием скользящих режимов // «Технічна електродинаміка». –№3. –Київ. –2013. – С. 20–25.
 6. Пересада С.М., Димко С.С. Векторне керування швидкістю асинхронного двигуна при максимізації співвідношення момент-струм // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.
 7. Пересада С.М., Онанко А.Ю. Унифицированные системы отработки углового положения, построенные на основе принципа пассивности // Техническая электродинамика №2. – 2013 . –С. 36 – 42.
 8. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа Алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка: синтез и экспериментальное тестирование // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. –2013 . – №34 . – с.27 – 34.
 9. Пересада С. М. Трандафилов В. Н. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов прямого векторного управления асинхронным двигателем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 59–63.
 10. Dymko S., Leidhold R., Peresada S. Induction motors torque control with torque per ampere ratio maximization // Effizienz, Präzision, Qualtität. – Magdeburg: Univ., 8 pages, 2013 Kongress: Magdeburger Maschinenbau-Tage; 11 (Magdeburg) : 2013.09.25-26, ISBN 978-3-940961-90-7.
 11. Adaptive control of stator currents for self-comissioning of induction motor drives/ S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi// Технiчна електродинамiка. – 2013. – №5. – с. 24 – 31.
 12. Пересада С. М. Ковбаса С. М., Алисов А. С. Общетеоретическое решение задачи управления механическими координатами электромеханическмх систем без измерения токов приводных двигателей // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 31–35.
 13. Peresada S. M. Dynnik T. V. Vector control of doubly-frd induction machine: robustness with respect to parameters variation // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 68 – 70.
 14. Пересада С. М. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов прямого векторного управления асинхронным двигателем [Текст] / С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 59–63.
 15. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко Экспериментальное исследование статических и динамических характеристик алгоритмов регулирования момента для тяговых асинхронных электроприводов // Наукові праці ВНТУ. –2013. –№ 4. –Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3451/5074

2012

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. M. Векторне бездатчикове керування моментом асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –№1. –2012. –С 93 – 97.
 2. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82.
 3. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа. Идентификация электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. –№4(20). –2012. –С. 10 – 13.
 4. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56 – 60.
 5. Пересада С.М., С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа Сравнительное экспериментальное тестирование систем бездатчикового управления асинхронными двигателями // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 137 – 141.
 6. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Новий алгоритм ідентифікації активних опорів статора і ротора асинхронного двигуна // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 94 – 96.
 7. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов. Метод синтеза и робастность наблюдателей потокосцепления асинхронного двигателя, работающих в скользящих режимах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) – С. 40 – 44.
 8. Пересада С.М., Димко С.С. Векторне керування швидкістю асинхронного двигуна при максимізації співвідношення момент-струм // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.

2011

 1. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток //Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – с. 16-20.
 2. ПересадаС.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса. – 2011 – №03(79) – с. 28-31.
 3. Пересада С.М., Бовкунович В.С. Робастность алгоритмов косвенного векторного управления асинхронными двигателями к вариациям активного сопротивления ротора // ISSN 2074-2630 Наукові праці Донецького національного технічного університету №11. –Донецьк, ДонНТУ, 2011. с. 296–300.
 4. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Обобщенный алгоритм частотного управления асинхронными двигателями. Часть 1: синтез на основе второго метода Ляпунова // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). –C. 13 – 16.
 5. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. Обобщенный алгоритм частотного управления асинхронными двигателями. Часть 2: результаты тестирования. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). –C. 17 – 21.
 6. Пересада С. М., Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю.Семейство алгоритмов отработки момента- потока асинхронного двигателя при косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса. №03 (79). –2011. –С. 25 – 27.
 7. Пересада С.М., Коноплинский М.А. Алгоритм одновременной идентификации активных сопротивлений статора и ротора асинхронного двигателя // Электротехнические и компьютерные системы. –Одесса. №03 (79). –2011. –С. 270 – 271.
 8. ПересадаС.М., Димко С.С. Порівняльне дослідження алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода тролейбуса // Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2011 – №6 – С. 134-137.

2010

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Experimental testing of the adaptive with respect of rotor resistance variation flux observer for induction motors” Proc. Of the Institute of Electrodynamics, 2010, no.25, pp. 68-71 (in Russian).
 2. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Robust vector torque-flux control of induction motors”, Technical Electrodynamics, Kiev, 2010, no.1, pp. 60 – 66. (in Russian).
 3. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Comparison experimental study of the indirect vector control algorithms of induction motors”, Technical Electrodynamics, Kiev, 2010, no.2, pp. 33 – 40. (in Russian).
 4. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Adaptive flux observer of Matsuse structure: new design leads to asymptotic flux-rotor resistance estimation”, Technical Electrodynamics, Kiev, 2010, no.3, pp. 28 – 33. (in Russian).
 5. S. Peresada, S. Kovbasa, M. Malko “Robust identification of induction motor parameters at standstill”,  Proc. Of the Kremenchug State University, 2010 (62), no. 1, p. 121 – 125. (in Russian).
 6. S. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko “Indirect field-oriented control of induction motors with maximum torque per amper ratio”, Proc. Of the Kremenchug State University, 2010 (62), no. 2, p. 33 – 36.
 7. V. Michalsky, S. Peresada, V. Sobolev, V. Chopic, I. Shapoval “Torque ripple of the induction motors under PWM induction motor control”, Technical Electrodynamics. Power electronics and energy efficiency, 2010, part 1, p. 5 – 11.
 8. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Glushenkov, V. Bovkunovich “Performance improvement of the vector controlled electrical drives by means of robustification and adaptation with respect of rotor resistance estimation” Promelectro, Kiev, 2010, to appear. (in Russian).
 9. S. Peresada, S. Dymko, S. Kovbasa “Generalized solution of indirect vector control of induction motors with maximum torque per ampere ratio in statics” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Kharkov, 2010, pp. 39-42. (in Russian)
 10. S. Peresada, S. Kovbasa “Robust speed sensorless vector control of induction motor based on reduced order adaptive observer” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Kharkov, 2010, pp. 110-114. (in Russian)
 11. S. Peresada, A. Alisov “Theoretical and experimental comparison of vector control algorithms for induction motor without stator current measurement” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Kharkov, 2010, pp. 141-143. (in Russian)

2009

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Comparison study of the vector and voltage-frequency torque control in the electromechanical systems of the electrical transportation” // Proc. of the Kremenchug State University, 2009, no. 4, Vol. 1, p. 13 – 16. (in Russian).
 2. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Robust vector torque-flux control of induction motors: theory and experimental results” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Lviv, 2009, pp. 69-73 (in Russian).
 3. S. Peresada, S. Korol, A. Bolotnikov “Design of the vector control algorithms for doubly-fed induction machine” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Lviv, 2009, pp. 40-43 (in Russian).
 4. S. Peresada, S. Korol, A. Bolotnikov “Analysis of the torque-reactive power control algorithms of the doubly-fed induction machine” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Lviv, 2009, pp. 76-79 (in Russian).
 5. S. Peresada,  I. Shapoval, V. Michalsky, V. Sobolev, E. Chekhet “Speed control of the doubly-fed induction machine, supplied by matrix converter” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Lviv, 2009, pp. 111-114 (in Russian).

2008

 1. S. PeresadaІ, Shapoval, G. Asher, J. Clare “Torque and Reactive Power Control of Doubly-Fed Induction Machine with Matrix Converter”  Proc. of IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE, Cambridge, UK. –June 2008.
 2. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Torque-flux current sensorless control of induction motors” Proc. Of the Kremenchug State University, 2008, p. 88 – 92. (in Russian).
 3. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich, V. Kryzhanovsky “Universal DSP controller, based on TMS-320 family for electrical drives control”, Promelectro, Kiev, 2008, no. 4, pp. 45 – 49 (in Russian).
 4. S. Peresada, S. Kovbasa, V. Bovkunovich “Adaptive estimation of the induction motor flux under stator and rotor uncertainty” Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Kharkov, 2008, pp. 64-68(in Russian).

2007

 1. Montanari M., Peresada S., Rossi C., Tilli A.”Current sensorless position-flux tracking controller for induction motor drives “ Mechatronics. –2007. – Vol. 17. –P. 15–30.
 2. S. Peresada, M. Montanari, C. Rossi, A. Tilli “Speed sensorless control of induction motors based on a reduced-order adaptive observer “ IEEE Trans. Control Systems Techn. –2007. –Vol. 15, No. 5. –P. 1049 – 1064.
 3. S.Peresada, S.Kovbasa, V.Kryzhanovsky, ABolotnikov, “ Torque control system for traction drives”, Promelectro, Kiev, 2007, no.1, pp.66-70(in Russian).
 4. S. Peresada,  S.Kovbasa, A. Bolotnikov, V. Bovkunovich,” Passivity based torque-flux control algorithm for induction motors,” Proc. Kremenchug State Technical University, 2007,part 2, no.3., pp.35-39 (in Russian).
 5. S. Peresada,  S.Kovbasa, A. Bolotnikov, V.Kryzhanovsky,” Speed control system for double-fed induction motor supplied from medium voltage line”, Promelectro, Kiev, 2007, no.6, pp.16-19 (in Russian).
 6. S.Peresada, V. Bovkunovich, “Electromechanical plans of rail transportation:    mathematical model and control task definition” Proc. of Donetsk National Technical University, no.7, 2007, pp.19-24(in Russian).
 7. S. Peresada,  S.Kovbasa, A. Bolotnikov, V.Kryzhanovsky,” Vector control design for start up, excitation, synchronization and control of  doubly fed induction machine: theory and experiment” Proc. of the Dneprodzerzhinsk State Technical University” 2007, pp. 399-402(in Russian).
 8. S.peresada, M. Montanari, A.Tilli, A. Bolotnikov, “ A speed- sensorless indirect field- oriented control for induction motors: theoretical results and experimental evaluation “,  Proc. of the Dneprodzerzhinsk state technical university” 2007, pp. 60-65.

2006

 1. Chekhet E., Shapoval I., Mikhalsky V., Sobolev V. and Peresada S. Control of the stand-alone doubly fed induction generator supplied by the matrix converter // in Proc. of the Int. Workshop on Renewable Energy Based Units and Systems (REBUS’06). –St. Petersburg, Russia. –25–28 June, 2006. –P. 35–40.
 2. S. Peresada,  S.Kovbasa, A. Bolotnikov, “ Passivity based vector control of  induction motors, supplied from the rotor side”,  Technical electodynamics  “ Problems of modern electrical engineering”, 2006, pp.83-88(in Russian).
 3. Montanary M., Peresada S. and Tilli A. A speed-sensorless indirect field-oriented control for induction motors based on high gain speed estimation // Automatica. –2006. –Vol. 42. –P. 1637–1650.
 4. Montanary M., Peresada S. and Tilli A. Intrinsic speed-sensorless control of induction motor // Proc. of IEEE conf. on Decision Control. –2006. pp. 1233-1239.

2005

 1. S.Peresada, A. Sereda, “ A novel   induction motor parameters identification algorithm, based on full order adaptive flux observer”,  Technical Electrodynamics, Kiev, 2005, no.5, p.32-40 (in Russian).
 2. S.Peresada A. Sereda, “ Novel induction motor parameters  identification algorithm” Proc. of the National Technical University of Ukraine “KPI”, 2005, no.2, pp.75-85(in Russian).
 3. S.Peresada, A. Sereda, “Analitical solution of  induction motor parameters identification”,  Proc. “Problems of automated electrical drives: theory and practice”, Kharkov, 2005, no. 45, p. 45-49(in Russian).
 4. S.Peresada, A. Sereda, S. Kovbasa“ Experimental testing   induction motor parameters identification algorithm”, Promelectro, Kiev, 2005. no. 3, pp.43-48(in Russian).

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

 • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
 • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


 • Останні оголошення

  Партнери

  Центр міжнародної освіти