ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Курсова робота з теорії адаптивного та робастного керування

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Курсова робота з теорії адаптивного та робастного керування
НПП, що забезпечують викладання С. М. Пересада
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Метою курсової роботи є імплементація методів робастних систем для  керування промисловими роботами в задачах відпрацювання заданих траєкторій руху, які конструюються за рахунок розв’язку прямої і оберненої задачі кінематики методом Денавіта-Хартенберга.  Робастність алгоритмів керування передбачається дослідити моделюванням системи відпрацювання координат робочого органа в умовах врахування точок виродженості.
Форми та технології навчання Classroom.google, meet.google, telegram.
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО Вказані в кампусі
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали Надається викладачем через Telegram канал групи

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти