Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітні компоненти

Освітні компоненти

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу викладає освітні компоненти, які допомогають професіоналам нашої освітньої програми мати високий рівень обізнаності у вирішенні професійних проблем.

Під час навчання студенти отримують знання необхідні для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих виробничих ліній, роботів, електромобілів, загальнопромислових об’єктів та різноманітних систем автоматизації.

Ґрунтовна теоретична і практична підготовка забезпечується в галузях:

  • електропривод, мехатроніка та робототехніка;
  • силова та мікро-електроніка;
  • програмування ARM, DSP мікропроцесорів, SoC та різноманітних контролерів (протягом всіх 5 років);
  • теорія автоматичного керування та моделювання включаючи алгоритми керування на основі штучного інтелекту;
  • автоматизовані системи керування;
  • роботи, гнучкі виробництва та автоматизація;
  • графічні інтерфейси, web та IoT технології, цифрові мережі;
  • системи керування електромобілів та іншого електротранспорту;
  • комп’ютерні та інформаційні технології.

Мова освітнього процесу – українська. Для іноземців, що проходять стажування та практику – англійська.

Список дисціплин представлено на наступній сторінці:

Список освітних компонентів, які викладає кафедра

Каталог вибіркових освітних компонентів

Випускники кафедри набувають також необхідні знання з технологічних особливостей промислових об’єктів та установок, організації виробництва, економіки, менеджменту тощо.

Більш детальну інформацію наведено у навчальних планах (освітні програми і плани за 2020 рік зібрано в окремому архіві).

Рівень\Документ Форма навчання Освітні програми Curriculum (English) Навчальні плани Робочі навчальні плани
Перший освітній рівень (бакалаврський) денна pdf red pdf red pdf red

pdf red

(перехідний)

1 курс денна

2 курс денна

3 курс денна

4 курс денна

інтегрована (прискорена) денна pdf red

pdf red(перехідний 2020)

pdf red(перехідний 2019)

1 курс денна прискорена

2 курс денна прискорена

3 курс денна прискорена

заочна pdf red 1 курс заочна
інтегрована (прискорена) заочна pdf red 1 курс заочна прискорена
Другий освітній рівень (магістерський) освітньо-наукова pdf red pdf red pdf red 5 курс денна ОНП

6 курс денна ОНП

освітньо-професійна (денна) pdf red pdf red pdf red 5 курс денна ОПП

6 курс денна ОПП

освітньо-професійна (заочна) pdf red 5 курс заочна ОПП

6 курс заочна ОПП

Третій освітній рівень (доктор філософії) освітньо-наукова pdf red pdf red pdf redpdf red

(вечерня)

1 курс PHD
2 курс PHD
pdf red  3 курс

Про навчання на кафедрі

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес з 1 вересня

За рішенням Адміністративної ради та Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського освітній процес з 01 вересня 2021/22 навчального року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання розпочнеться:
- для усіх курсів, крім першого курсу бакалаврів – в змішаному режимі навчання, який передбачає поєднання очного та дистанційного режимів навчання з дотриманням рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
- для першого курсу бакалаврів – в дистанційному режимі навчання з 01 вересня 2021 року з переведенням у змішаний режим з наступного дня після заселення кожного факультету/інституту в гуртожитки.
У розкладі занять буде внесено додаткову інформацію щодо форми проведення занять (очна, дистанційна), а рішення про обраний режим навчання буде переглядатися кожного місяця не пізніше 20 числа.

Останні оголошення

Партнери

Центр міжнародної освіти