Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

Проект освітньої програми розроблено на основі аналіза побажань стейкхолдерів та академічної спільноти щодо покращення освітньо-професійної програми “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, яка введена в дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сикорського від 15.02.2022 № НОН/75/2022.

Порівнянно з попередньої освітньо-професійною програмою у проект, який пропонується до громадського обговорення,  внесено наступні зміни:

  1. Уточнено текст фахових компетентностей ФК11 та ФК13;
  2. Виключено компетентність ФК15;
  3. Уточнено текст програмних результатів навчання РН16 та РН19;
  4. Змінено назви обов’язкових компонент програми циклу професійної підготовки.

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» . Опитування тривало до 21 листопада 2022 р. та  усі бажаючи мали можливість надати свої пропозиції та зауваження скориставшись відповідною гугл-формою.

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2018 р. Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2019 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2018 p. (оновленo у 2020 р.)
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2020 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2021 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2021 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2022 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2022 р. Завантажити
Освітньо-професійна програма 2023 р.
Завантажити
Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2023 р. Завантажити

Робочі навчальні плани

2018-2019 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2019-2020 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2020-2021 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2021-2022 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити
2022-2023 навчальний рік
1 курс денна форма навчання
Завантажити
2 курс денна форма навчання
Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Витяги з протоколів засідання кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education