факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович закінчив кафедру АЕМС-ЕП у 2014 р. Аспірант кафедри з 2014р. Працюю над кандидатською дисертацією за темою: «Векторне керування асинхронним генератором з властивістю робастності до параметричних збурень».

Сторінка викладача в системі “Іntellect” zmm16

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Основні публікації у фахових виданнях, що входять до бази даних Scopus:

 1. Peresada S., Zhelinskyi M., Kovbasa S., Korol S. Indirect Field Oriented Control of the Saturated Induction Generators with Linear PI Regulators. 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS). Kyiv, Ukraine, 2019. P. 138–143. (Scopus).
 2. Peresada S., Kovbasa S., Zhelinskyi M., Duchenko A. Speed sensorless direct field oriented control of induction generator. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). Kiev, Ukraine, 2017. P. 548–553. (Scopus).
 3. Bozhko S., Peresada S., Kovbasa S., Zhelinskyi M. Robust indirect field oriented control of induction generator. 2016 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC). Toulouse, France, 2016. P. 1–6. (Scopus).
 4. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi. Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: Theory and experiments // Technical Electrodynamics, 2017. – №2. – P. 48-56. (Scopus)
 5. Peresada S., Kovbasa S., Korol S., Pechenik N., Zhelinskyi N. Indirect field oriented output feedback linearized control of induction generator. 2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Kiev, Ukraine, 2016. P. 187–191. (Scopus).
 6. Peresada S., Blagodir V., Zhelinskyi M. Output feedback control of stand-alone doubly-fed induction generator. 2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). Kiev, Ukraine, P. 1–6. (Scopus).

Останні публікації в інших виданнях України:

 1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Желінський М. М. Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2018. № 3(138). С. 62–68.
 2. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Желінський М. М. Експериментальне тестування системи робастного векторного керування асинхронним генератором. IV науково-технічна міжнародна конференція Оптимальне керування електроустановками 2017 (Вінниця, 27 листопада 2017 р), Вінниця, 2017. URL
 3. Пересада С. М., Желінський М. М., Рандюк А. А. Векторне керування асинхронним генератором. Частина 1: робастний алгоритм керування, дослідження динамічних режимів моделюванням. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 474 – 483. URL
 4. Пересада С. М., Желінський М. М., Рандюк А. А. Векторне керування асинхронним генератором. Частина 2: результати експериментального тестування. Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 484 – 488. URL
 5. Пересада С.М, Трандафілов В.М, Желінский М.М. Інваріантність до варіацій активного опору ротора в системах векторного керування асинхронними двигунами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2016. №2. С.45–51.
 6. Пересада С.М, Трандафилов В.Н, Желинский Н.Н. Общетеоретическое решение задачи инвариантного к вариациям активного сопротивления ротора прямого векторного управления угловой скоростью и потоком асинхронных двигателей. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Кременчук, С. 19–21.
 7. Пересада С.М, Благодір В.О, Диннік Т.В, Желинский М.М. Система векторного керування автономним генератором на основі асинхронної машини з фазним ротором. Електротехнічні та комп’ютерні системи. Одеса, 2014. Вип. 15(91). С. 85–88.
 8. Пересада С. М. Автономна електрогенеруюча система на основі асинхронного генератора / С. М. Пересада, В. О. Благодір, М. М. Желінський // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 308–310.
 9. Пересада С. М. Алгоритм векторного керування збудженням та синхронізацією з мережею асинхронної машини подвійного живлення / С. М. Пересада, М. М. Желінський // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – С. 366–368.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери