ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович

Желінський Микола Миколайович закінчив кафедру АЕМС-ЕП у 2014 р. Після закінчення магістратури вступив до аспірантури кафедри у 2014 році, закінчив її в 2017. Працював над кандидатською дисертацією за темою «Система векторного керування асинхронним генератором з властивостями робастності до параметричних збурень», яку захистив у 2021 році, і отримав науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03.

Зараз працює старшим викладачом на кафедрі.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Профілі Orcid WOS Scopus Google Scholar
Желінський Микола Миколайович

Веде практики і лабораторні роботи з дисциплін:

Основні публікації викладача у фахових виданнях розміщені за посиланням

Сертифікати

1 Базовий курс для всіх бажаючих «Основи антикорупції для всіх і кожного» (7 год.) Завантажити

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования