факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Теряєв Віталій Іванович

Теряєв Віталій Іванович

Теряєв Віталій ІвановичТеряєв Віталій Іванович, к.т.н., доцент.
Куратор групи ЕП-42. Відповідальний за міжнародну діяльність на кафедрі. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1974 році. 1982 року захистив кандидатську дисертацію за темою “Розробка та дослідження системи автоматичного керування положенням транспортного екіпажу при магнітному підвішуванні”.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок:

 • взаємозв’язані системи автоматичного керування;
 • системи магнітного підвішування;
 • електроприводи з лінійними електродвигунами;
 • слідкуючі електроприводи;
 • гребні електроприводи;
 • електроприводи побутової техніки та електроінструменту;
 • електромагнітні лікувальні пристрої;
 • електроприводи механізмів металообробки.

Основні публікації:

150.      Системи програмного та слідкуючого керування рухом (частина 1) [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.І.Теряєв. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 134 с.
149.      Випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів: виконання, оформлення і захист [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С.М.Пересада, В.І.Теряєв. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 48 с.
148.      Активні демпфуючі пристрої на основі лінійних електродвигунів: Авторське право на науковий твір, свідоцтво №88086, дата реєстрації 2.05.2019 р.
147.      Методика розрахунку параметрів лінійного асинхронного електродвигуна. Авторське право на науковий твір, свідоцтво №85028, дата реєстрації 30.01.2019 р.
146.      Принцип побічного вимірювання координат електроприводу. Авторське право на науковий твір, свідоцтво №84481, дата реєстрації 15.01.2019 р.
145.      Електрична машина з вбудованим електромеханічним диференціалом: пат. 136138 Україна, Заявка № u201900730; заявл. 24.01.2019; опубл. 12.08.2019. Бюл. №
144.      Теряєв В.І., П’ятницький К.В. Автоматизація електроприводу підйому крана-штабелера. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2017. С. 450-453. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165048/164074
143.      Теряєв В.І., Корнієнко В.Ю. Гнучка автоматизація виробництва мінеральних добрив. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2018. С. 444-449. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165047/164073
142.      Теряєв В.І., Бур’ян С.О., Стяжкін В.П. Принцип узгодженого регулювання координат електроприводу в режимі генераторного гальмування. Електротехнічні та комп’ютерні системи, ELTECS, 2019. № 30 (106). С. 34-39.
141.      Теряєв В.І. Джерело безперебійного живлення з використанням електромеханічного накопичувача енергії. Вісник Харківського технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Технічні науки. Вип. 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСТ, 2018. С. 116-118.
140.      Стяжкін В.П., Теряєв В.І., Гаврилюк С.І. Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електроприводі з безредукторним електромеханічним диференціалом. Технічна електродинаміка. 2018. №5. С. 80-83.(SCOPUS)
139.      Стяжкін В.П., Теряєв В.І., Гаврилюк С.І. Співвідношення швидкостей та моментів у дводвигунному електроприводі з безредукторним електромеханічним диференціалом. Проблеми сучасної електротехніки-2018: матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 4 -8 черв. 2018). URL: www.ied.www.ied.org.ua/files/program_PSE-2018.pdf
138.      Теряєв В.І., Стяжкін В.П., Гаврилюк С.І. Безлюфтовый двухканальный регулируемый электропривод. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. Москва: Промиздат, 2018. № 4 (167). С. 42-46. URL: http://panor.ru/magazines/elektrooborudovanie-ekspluatatsiya-i-remont/numbers/243332.html
137.      Теряєв В.І, Ліберт Н.Є. Монорейки КПІ: історія магнітного польоту Київський політехнік. Газета НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018. № 3 (3219). С. 6-7. URL: https://kpi.ua/monorail
136.      Теряєв В.І., Клименко А.О. Розрахунок коаксіального лінійного асинхронного двигуна з використанням програмного комплексу ELCUT. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2017. С. 437-442. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131242/127088
135.      Димко С.С., Теряєв В.І., Дорошенко Є.О. Підвищуючий перетворювач напруги з цифровою системою керування. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2017. – С. 427-431. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131240/127086
134.      Теряєв В.І., Чернота В.Г. Електропривод з лінійним кроковим двигуном. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2017. С. 443-447. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131244/127090
133.      Теряєв В.І., Бур’ян С.О., Дорошенко Є.О., Хенхао Сун. Алгоритм керування насосною установкою оберненої дії. Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Київ, 2017. – С. 432-436. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131241/127087
132.      Спосіб регулювання координат генератора та двигуна в режимі електричного гальмування: пат. 126104 Україна, № u201712078; заявл. 08.12.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11.
131.      Двоканальний регульований електропривод: пат. 124134 Україна, № u201709525; заявл. 29.09.2017; опубл. 26.03.2018. Бюл. № 6.
130.      Безлюфтовий двоканальний слідкуючий електропривод: пат. 122234 Україна, № u201707611; заявл. 18.07.2017; опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24.
129.      Двоканальна система високоточного керування положенням об’єкту у просторі та його активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу: пат. 121576 Україна, № u201706061; заявл. 16.06.2017; опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.
128.      Система стабілізації положення та активного віброзахисту об’єкту у просторі на основі електромагнітного підвісу: пат. 120636 Україна, № u201705289; заявл. 30.05.2017; опубл. 10.11.2017. Бюл. № 21.
127.      Теряєв В.І., Стяжкін В.П., Гаврилюк С.І. Безлюфтовий двоканальний електропривод. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, ВНТУ, 2017. Вип. 5 (134). С. 96-99.
126.      Теряєв В.І., Стяжкін В.П., Гаврилюк С.І. Безлюфтовий двоканальний електропривод. Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2017): тез. доп. IV Міжнародної науково-технічної конф. секція 3, с. 2 (м. Вінниця, 12 жовтня 2017 р.). URL: http://ocei.vntu.edu.ua/?conference=ocei&schedConf=2017
125.      Теряєв В.І. Система активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, ВНТУ, 2018. Вип. 2. С. 32-36.
124.      Теряєв В.І. Система активного віброзахисту на основі електромагнітного підвісу. Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2017): тез. доп. IV Міжнародної науково-технічної конф. секція 3, с. 2 (м. Вінниця, 12 жовт. 2017 р.). URL: http://ocei.vntu.edu.ua/?conference=ocei&schedConf=2017
123.      Стяжкін В.П., Теряєв В.І, Гаврилюк С.І. Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС. Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність: матеріали ХХІІІ Міжнародної об’єднаної науково-технічної конференція ПАЕП-СЕЕ’2017 (Харків, 12-16 вересня 2017). URL: http://www.kharkiv.edu/View/60138/
122.      Стяжкін В.П., Теряєв В.І, Гаврилюк С.І. Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». Харків, НТУ «ХПІ», 2017. Вип. 27 (1249). С. 411-414.
121.      Конспект лекцій з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації в металообробці та машинобудуванні» / Укл. В.І.Теряєв // Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол № 10 від 29.05.2017 р. – 324 с.
120.      Теряєв В.І. Постановка задач автоматизації механізованого гаражного комплекса / В.І.Теряєв, Хенхао Сун // Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”, К.: 2016. – с. 311–313. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96163/91543
119.      Теряєв В.І. Про стабілізацію електромагнітного підвісу методом послідовної корекції / В.І.Теряєв, В.В.Лабенський, Р.В.Колісник // Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”, К.: 2016. – с. 307–310. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96162/91542
118.      Теряєв В.І. Стабілізоване джерело живлення на основі використання динамічної ємності / В.І.Теряєв, Р.В.Колісник, В.В.Лабенський // К.: Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”, 2016. – с. 302–306. URL: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/96161/91541
117.      Теряєв В.І. Принципи технічної реалізації двоканальних електромеханічних систем / В.І.Теряєв // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково виробничий журнал – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 3/2016 (35). – с. 17-23.
116.      Методичні вказівки та рекомендації до виконання і захисту атестаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (код 141) спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл. С.М.Пересада, В.І.Теряєв // Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол № 3 від 26 жовтня 2015 р. – 104 с.
115.      Текст лекцій по дисципліні «Електромеханічні системи автоматизації промислових установок» / Укл. В.І.Теряєв // Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол № 7 від 29 лютого 2016 р. – 155 с.
114.      Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з кредитного модуля «Автоматизація електромеханічних систем-1» Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол № 3 від 26 жовтня 2015 р. – 12 с.
113.      Теряєв В.І. Технічна реалізація двоканальної системи керування курсом судна / В.І.Теряєв, Є.М.Попович // К.: Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” с. 348–351. Режим доступу до журн.: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/68727/63814
112.      Теряєв В.І. Електромеханічні демпфуючі пристрої для транспортних засобів та механізмів ударної дії / В.І.Теряєв, Р.В.Колісник, В.В.Лабенський // К.: Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” с. 344–347. Режим доступу до журн.: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/68727/63814
111.      Теряєв В.І. Особливості технічної реалізації двоканальних електромеханічних систем / В.І.Теряєв // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Збірник наукових праць XVІІ Міжнароднї науково-технічної конференції у м. Кременчук 17-19 травня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – с. 113-115. Режим доступу до журн.: http://icpees.kdu.edu.ua/zvit_publ.php
110.       Теряєв В.І. Моделювання механізму компенсації люфта з пружним елементом / В.І.Теряєв // Науковий журнал. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 6 (123) с. 116-120. Режим доступу до журн.: http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1860
109.      Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використанням акселерометра. – Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (2). – с. 92-94.
108.      Теряєв В.І. Ліфтова установка з лінійним електроприводом / В.І.Теряєв, М.А.Хітько. – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – с. 387-390.
107.      Теряєв В.І. Траволатор з лінійним електроприводом / В.І.Теряєв, М.В.Михайлов. – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – с. 384-386.
106.      Теряєв В.І. Взаємозв’язана електромеханічна система металообробки різанням / В.І.Теряєв В.І., М.М.Ткаченко. – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – с. 391-393.
105.      Теряєв В.І. Стабілізація системи електромагнітного підвішування / В.І.Теряєв В.І. О.П.Бурлака. – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – с. 380-383.
104.      Теряєв В.І. Математичне моделювання процесів обробки металів різанням / В.І.Теряєв, М.М.Ткаченко. – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – с. 426-428.
103.      Теряєв В.І. Математична модель електромагніта системи магнітного підвішування / В.І.Теряєв, О.П.Бурлака – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – с. 405-408.
102.      Теряєв В.І. Стенд для дослідження статичних та динамічних характеристик п’єзоелектричного двигуна / В.І.Теряєв, С.Ф.Петренко, С.І. Гаврилюк. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 319-320.
101.      Теряєв В.І. Математичне моделювання механічної частини взаємозв’язаної системи електроприводу металорізального верстату / В.І.Теряєв, М.М.Ткаченко. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 37-38.
100.      Теряєв В.І. Математична модель виконавчого електромагніту для систем магнітного підвішування / В.І.Теряєв, О.П.Бурлака. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 264-265.
99.           Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт «Елементи цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» всіх форм навчання / Укл. В.І. Теряєв. – К.: КПІ, 2012. – 57 с.
98.           Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження динамічних режимів релейно-контакторної схеми автоматичного керування електродвигуном постійного струму з незалежним збудженням» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл. В.І. Теряєв. – К.: КПІ, 2013. – 24 с.
97.           Методичні вказівки до практичних занять з кредитного модуля “Електромеханічні системи автоматизації в металообробці” / Укл. В.І.Теряев. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 186 с.
96.           Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Автоматизація електромеханічних систем» на тему «Дослідження статичних та динамічних режимів двигуна постійного струму з незалежним збудженням на базі керуючо-перетворювального пристрою DCS800» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл. С.М.Пересада, О.І.Кіселичник, В.І. Теряєв, М.В.Пушкар. – К.: КПІ, 2012. – 92 с.
95.           Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахункових робіт з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації в металообробці та машинобудуванні» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Електронне навчальне видання. Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол №9 від 23.04.2012 р. – 41с.
94.           Конспект лекцій по дисципліні «Автоматизація електромеханічних систем-1» для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Електронне навчальне видання. Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е11/12-254 від 24 травня 2012 р.- Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р., – 340 с.
93.           Алгоритм скалярного керування лінійним асинхронним двигуном із компенсацією впливу кінцевого ефекту. Теряєв В.І., Островерхов М.О., ХІІ Міжнародна науково-техн. конф. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. – Кременчук: КДУ-ІЕЕСУ, 2011, с. 32-34.
92.           Математическая модель двухканального следящего электропривода с механическим дифференциалом. Теряев В.И., доц., Манько В.В., магистрант 6 курса. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011.
91.           Математична модель механічної частини автоматичної пральної машини. Теряєв В.І., доц.; Мисник О.В., магістрант 6 курсу. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011.
90.                       Попович М.Г., Кострицький В.В., Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П., Головко О.О., Кіселичник О.І., Островерхов М.Я., Теряєв В.І. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода. Навчальний посібник з грифом МОНУ. – К: КНУТД, 2011. – 492 с.
89. Теряєв В.І.,Колесніченко С.П.. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання розрахункових робіт з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації в металообробці та машинобудуванні» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // Рекомендовано Вченою Радою факультету електроенерготехніки та автоматики. Протокол №14 від 23.04.2012 р. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р., – 41с.
88. Теряєв В.І.,. Конспект лекцій по дисципліні «Автоматизація електромеханічних систем-1» для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е11/12-254 від 24 травня 2012 р.- Київ: НТУУ “КПІ”, 2012 р., – 340 с.
87. Теряєв В.І.,Манько В.В.. Математическая модель двухканального следящего электропривода с механическим дифференциалом // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. – с. 342-343.
86. Теряєв В.І.,Мисник О.В.. Математична модель механічної частини автоматичної пральної машини // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. – с. 362-363.
85. Теряєв В.І.,Островерхов М.О.. Алгоритм скалярного керування лінійним асинхронним двигуном із компенсацією впливу кінцевих ефектів // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково – технічний журнал. – Київ: «Техніка», 2011. – с. 32-34.
84. Теряєв В.І.,Попович М.Г., Кострицький В.В., Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П., Головко О.О., Кіселичник О.І., Островерхов М.Я..  Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода  // Навчальний посібник з грифом МОНУ. – К: КНУТД , 2011. – 492 с.
83. Теряєв В.І.,Печеник М.В. Кіселичник О.І. Ковбаса С.М. Бур’ян С.О.. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів – 2», для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // Київ: НТУУ “КПІ”, 2011 р. – 87 с. Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е10/11-538 від 16 червня 2011 р.
82. Теряєв В.І.,. Текст лекцій по дисципліні «Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів – 1» Для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // Київ: НТУУ “КПІ”, 2011 р., – 324 с. Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е10/11-562 від 16 червня 2011 р.
81. Теряєв В.І.,. Текст лекцій по дисципліні «Електромеханічні системи в металообробці та машинобудуванні» для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // Київ: НТУУ “КПІ”, 2011 р., – 320 с. Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е10/11-561 від 16 червня 2011 р.
80. Теряєв В.І.,Халімовський О.М.. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів», ч. 2 // Київ: НТУУ “КПІ”, 2011 р., – 76 с. Свідоцтво про надання грифа НМУ №Е10/11-486 від 16 червня 2011 р.
79. Теряєв В.І.,Мисник О.В.. Дослідження слідкуючого електроприводу змінного струму з ковзним керуванням // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – с. 392-394.
78. Теряев В.И.,Манько В.В.. Исследование двухканальной следящей САУ // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – с. 326-328.
77. Теряєв В.І.,Мельник А.О.. Дослідження механізму компенсації люфта з пружним елементом // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – с. 314-316.
76. Теряєв В.І.,Островерхов. Частотне керування лінійним асинхронним двигуном // Доповіді ХІІ Міжнародної науково-техн. конф. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. – Кременчук: КДУ-ІЕЕСУ, 2010.
75. Теряєв В.І.,Островерхов. Уточнена математична модель лінійного асинхронного двигуна // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2009. – с. 100-103.
74. Теряєв В.І.,Мисник Брус. Особливості синтезу та дослідження системи ТРН-АД із зворотним зв’язком за швидкістю та відсіканням за струмом  // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2009. – с. 154-157.
73. Теряєв В.І.,Брус Мисник. Розробка автоматизованого електропривода дверей кабіни ліфта по системі тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2009. – с. 84-87.
72. Теряєв В.І.,Мельник. Узагальнена кінематична схема передаточного пристрою електромеханічної системи підвищеної точності // Доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2009. – с. 31-34.
71. Теряєв В.І.,Островерхов. Частотне керування лінійним асинхронним двигуном // Вісник Кременчуцького державного університету ім. М.Остроградського. Випуск 3/2010 (62), частина 1, с. 45 – 48.
70. Теряєв В.І.,Халімовський . Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Елементи та апарати електромеханічних систем та електроприводів» // Київ: НТУУ “КПІ”, 2010 р., частина 1 – 68 с. Свідоцтво НМУ №Е9/10-441.
69. Теряєв В.І.,Халімовський. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження системи електромашинний підсилювач поперечного поля – двигун постійного струму з незалежним збудженням» // Київ, НТУУ «КПІ», 2009 р., Свідоцтво НМУ №Е8/9-030.
68. Теряєв В.І.,Островерхов. Електромеханічна система автоматичного керування профілем полоси з використанням лінійних асинхронних двигунів // Збірн. матер. VII Всеукраїнської науково – техн. конф. молодих учених і спеціалістів. Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: ІЕЕКТ, 2009. – с. 163-165.
67. Теряєв В.І.,Островерхов. Автоматичне керування профілем та формою штаби з використанням лінійних електродвигунів // Тез. доп. Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2008. – с. 391-393.
66. Теряев В.И.,Мортеза. Математическое моделирование гребного электропривода // Тез. доп. Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2008. – с. 350-352.
65. Теряев В.И.,Мортеза. Особенности математического моделирования механической части гребной єлектроустановки // Тез. доп. Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2008. – с. 347-349.
64. Теряєв В.І.,Бур’ян Брус. Підвищення продуктивності насосної установки з частотнорегульованим електроприводом та нейронною мережею // Тез.доп. Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2008. – с. 300-303.
63. Теряєв В.І.,Попович Кострицький Артеменко Бурмістренков Головко Злотенко Кіселичник Островерхов . Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Теорія і практика) // Навч. посібник з грифом МОН України. – К.: КНУТД. -2008. -408 с.
62. Теряєв В.І.,Попович Кіселичник Бур’ян. Особливості синтезу та дослідження електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотнорегульованими асинхронними двигунами // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 3/2007 (44) частина 2. – с. 12-16
61. Теряєв В.І.,Кіселичник, Островерхов. Дослідження статичних і динамічних характеристик системи керування швидкістю двигуна постійного струму з незалежним збудженням за структурою з підсумовуючим підсилювачем // Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з дисципл. «Системи керування електроприводами». – К.:НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка».- 2007. – 32 с.
60. Теряев В.И.,Стрепетов. Силовые защитно-коммутационные и регулирующие устройства с микропроцессорным управлением // Тез.доп. Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 38-40.
59. Теряєв В.І.,Яндульский Баженов . Проблеми академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України // Тез.докл. VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” , м. Київ, 21-22 вересня 2007р., Вид. НТУУ „КПІ”, Київ, „Політехніка”-2007. С.106-108
58. Теряев В.И.,Яндульский Баженов . Реализация принципов Болонского процесса в образовании Украины как основа развития мобильности (на примере электротехники) // Тез. докл. V Международной научно-практической конференции „Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”, г. Алушта, 10-16 сентября 2007 г., Изд. ХАИ, С.182-183
57. Теряєв В.І.,Якименко Никифорович Домніч Яндульський Баженов Кириленко Кордас Венерштен Дахистрем Алатало Сигал Эсбрі . Інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір: досвід академічної мобільності між Україною та Європейським Союзом. Методичний посібник  // Київ: Ін-т електродинаміки НАН України, 2006 р. – 78с.
56. Теряєв В.І.,Попович Лозинський Клепіков Мацко Пересада Буртний Місюренко Панченко. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи  // Навч. посібник з грифом МОН України. Київ.: Либідь, 2005 р.
55. Теряєв В.І.,Кириченко Кострицький Островерхов. Патент України на винахід “Пристрій для регулювання натягу матеріалу при змотуванні в рулон”. // Патент №70861А від 15.10.2004 р., бюл. №10, Державного департаменту інтелектуальної власності
54. Теряєв В.І.,Кириченко Кострицький Островерхов. Патент України на винахід “Пристрій для регулювання натягу матеріалу при змотуванні в рулон”. // Патент №70226А від 15.09.2004 р., бюл. №9, Державного департаменту інтелектуальної власності
53. Теряєв В.І.,Гаврилюк Мельник. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Апарати та елементи автоматизованого електропривода” // Київ, НТУУ КПІ, 1997
52. Теряєв В.І.,Попович. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт “Елементи цифрових систем керування електроприводами” // Київ, КПІ, ВІПОЛ, 1995
51. Теряєв В.І.,Попович Борисюк Гаврилюк Желдак Ковальчук Красовський Пересада Печеник Пижов. Теорія електропривода // Підручник з грифом Міносвіти.- Київ: Вища школа, 1993, 494 с.
50. Теряев В.И.,Божко Сергиенко Сученко. Экспериментальное исследование влияния люфтов на показатели качества статических и динамических режимов одно- и двухдвигательного следящего электропривода // Вестн. Киев.политехн.ин-та. Электроэнерготехника.-Киев: Либідь, 1993, вып.29
49. Теряев В.И.,Печеник Гаврилюк. Системы магнитного подвешивания конвейерных лент // Вестн. Киев.политехн.ин-та. Электроэнерготехника.-Киев: Либідь, 1993, вып. 29
48. Теряев В.И.,Попович Божко. Двухканальная следящая электромеханическая система с разрывным управлением // Вестн. Киев.политехн.ин-та. Электроэнерготехника.-Киев: Либідь, 1993, вып.29
47. Теряев В.И.,Попович Божко. Следящая САУ с двухдвигательным электроприводом при переменной структуре // Вестн. Киев.политехн.ин-та.Электроэнерготехника.-Киев: Либідь, 1991, вып.28
46. Теряєв В.І.,Попович Гаврилюк Ковальчук. Елементи автоматизованого електропривода // Навч. посібник з грифом Міносвіти України.-Київ, РОВО Укрвузполіграф, 1990. – 259 с.
45. Теряев В.И.,Печеник Колачны Врба Мельник. Методические указания к выполнению лабораторного практимума по дисциплине “Электрические аппараты” и “Элементы автоматизированного электропривода”  // Киев, КПИ, ГП ППО “Укрвузполиграф”, 1990
44. Теряев В.И.,Ковальчук. Каталог схем по дисциплине “Элементы автоматизированного электропривода” для студентов специальности “Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов” // Киев, КПИ, ГП ППО “Укрвузполиграф”, 1989
43. Теряев В.И.,Гаврилюк Желдак Молчанова. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Системы управления электроприводами” для студентов специальности 0628 // Киев, КПИ, межвуз.полигр.предпр., 1985
42. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк Желдак. Методические указания по курсу “Системы управления электроприводами” для студентов специальности 0628 // Киев, КПИ, межвуз.полигр.предпр., 1984
41. Теряев В.И.,Голиков Печеник Кривак. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электрические аппараты и средства управления электроприводами” для студентов специальности 0628 // Киев, КПИ, межвуз.полигр.предпр., 1983
40. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк Кравченко Васьковский Божко Молчанова . Разработка систем управления электроприводами передвижного геофизического комплекса. Промежуточный отчет // Науч.-техн. отчет по теме № 753, инв.№ 0289.0042665 Киев. политехн.ин-т, Киев, 1988
39. Теряев В.И.,Поповия Гаврилюк Васьковский Кравченко Молчанова Анипреев Горчинский Мельник. Разработка модульных устройств для транспортно-накопительных средств и электротехнологических процессов гибких автоматизированных производств. Заключительный отчет // Науч.-техн. отчет по теме № 729, инв.№ 0288.0029744. Киев. политехн.ин-т, Киев, 1987
38. Теряев В.И.,Гаврилюк Чайковский Васьковский Редько Лазаренко Молчанова. Разработка системы управления электроприводами транспортно-накопительных средств для гибкого автоматизированного производства. Итоговый техническипй отчет по работам КПИ за 1983-1985г.г. // Науч.-техн. отчет по теме № 332, инв.№ Б835169 от 12.03.80 Киев.политехн.ин-т, Киев, 1979
37. Теряев В.И.,Попович Красовский Гаврилюк Редько Игнатенко Чвайковская Бочаров Дубов Режко Бурлуцкий Мадалевич Пашенковский. Разработка и исследование САР электромагнитным подвесом модуля макетного экипажа массой 40 т. Заключительный научно-технический отчет по работам КПИ за 1981-1983г.г. // Науч.-техн. отчет по теме № 658, инв.№ 0284.0064666 Киев.политехн.ин-т, Киев, 1983
36. Теряев В.И.,Васьковский Гаврилюк Поповия Редько. Разработка систем автоматического управления электромагнитами подвеса макета тележки // Науч.-техн. отчет по теме № 332, инв.№ Б835169 от 1.04.80 Киев.политехн.ин-т, Киев, 1978
35. Теряев В.И.,Гаврилюк Горчинский Попович Редько Чайковская. Разработка системы высокоскоростного наземного транспорта с магнитным подвешиванием, линейными тяговыми двигателями и автоматизированным управлением, обеспечивающей движение со скоростью 350-500 км/ч. Годовой научно-технический отчет по работам 1979г. // Науч.-техн. отчет по теме № 332, инв.№ Б835169 от 12.03.80 Киев.политехн.ин-т, Киев, 1979
34. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк Редько. Разработка системы высокоскоростного наземного транспорта с магнитным подвешиванием, линейными тяговыми двигателями и автоматизированным управлением, обеспечивающей движение со скоростью 350-500 км/ч. Расчет и конструкторская разработка силовых электромагнитов  // Науч.-техн. отчет по теме № 332, инв.№ Б835169 от 12.03.80 Киев.политехн.ин-т, Киев, 1979
33. Теряев В.И.,Божко Кравченко. Следящий электропривод с использованием скользящего режима // Вестн. Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1990, вып. 27
32. Теряев В.И.,Крупко Божко Кравченко. Двухканальный следящий электропривод // Вестн. Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1990, вып. 27
31. Теряев В.И.,Попович Никифоров Чайковский Гаврилюк Присяжнюк Васьковский Кравченко. Манипулятор // А.с. СССР № 1602730, 1.07.90
30. Теряев В.И.,Попович Квачев Присяжнюк Гаврилюк Васьковский. Электропривод // А.с. СССР № 1525677, 1.08.89
29. Теряев В.И.,Гаврилюк Присяжнюк Кравченко. Источники тока для гальванотехнических производств // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1989, вып.26
28. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк Кравченко Васьковский. Электропривод // А.с. СССР № 1473058, 15.12.88
27. Теряев В.И.,Гаврилюк Кравченко Присяжнюк. Транзисторный реверсивный источник тока // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1988, вып.25
26. Теряев В.И.,Гаврилюк Восканян Васько. Взаимосвязанная система автоматического управления электромеханическим преобразователем энергии фотоэлектростанции // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1988, вып.25
25. Теряев В.И.,Гаврилюк Лазаренко Чайковский. Регулируемый транзисторный источник пульсирующего тока // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1987, вып.24
24. Теряев В.И.,Гаврилюк Коряк. Источники электромагнитного поля для магнитотерапии // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1986, вып.23
23. Теряев В.И.,Гаврилюк Редько Игнатенко. Измерительные устройства системы электромагнитной стабилизации транспортного экипажа // Тез.докл. ІІІ Всесоюз.науч.-техн.конф. по высокоскоростному наземному транспорту.Новочеркасск:изд.НПИ, 1984
22. Теряев В.И.,Попович Дубов Гаврилюк Редько. Система электромагнитной стабилизации транспортного экипажа // Тез.докл. ІІІ Всесоюз.науч.-техн.конф. по высокоскоростному наземному транспорту.Новочеркасск:изд.НПИ, 1984
21. Теряев В.И.,Попович . Особенности синтеза некоторых автономных взаимосвязанных САР // Техническая электродинамика.-Киев: 1983, № 3
20. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк Редько Авринский. Математическая модель электромагнита системы электромагнитного подвеса // Изв.вузов.Электромеханика.-Новочеркасск:Изд.НПИ, 1983, № 10
19. Теряев В.И.,Попович. Современное состояние и перспективы развития промышленного электропривода с линейными двигателями // Тез.докл. ІХ Всесоюз.науч.-техн.конф. по проблемам автоматиз. элек-тропривода.-М.: Информэлектро, 1983
18. Теряев В.И.,. Разработка и исследование системы автоматического управления положением транспортного экипажа при магнитном подвешивании // Автореф.дисс. канд.техн.наук.-Киев, 1982
17. Теряев В.И.,. Разработка и исследование системы автоматического управления положением транспортного экипажа при магнитном подвешивании // Дисс.канд.техн.наук Киев, 1982
16. Теряев В.И.,Попович Бочаров Дубов Гаврилюк. Способ автоматического регулирования положения в простарнстве транспортного экипажа // А.с. СССР № 968952, 22.06.82
15. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк. Устройство для регулирования положения в пространстве транспортного экипажа на магнитном подвесе // А.с. СССР № 938506, 25.02.82
14. Теряев В.И.,Горчинский Редько. О выборе электропривода и системы регулирования положения в пространстве экипажа высокоскоростного наземного транспорта // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1981, вып.18
13. Теряев В.И.,Шаповаленко Гаврилюк Редько Дубов. Многоточечный электромагнитный подвес модели транспортного экипажа // В межвуз.сб.:Вы-сокоскоростной наземный транспорт.-Новочеркасск: Изд. НПИ,1979
12. Теряев В.И.,Попович Дубов Гаврилюк. Исследование динамики многоточечного электромагнитного подвеса платформы транспортного экипажа // В сб.науч.тр. Все-союз. н.-и.,проект-констр.и технол. ин-та электровозо-стр.:Высокоско-рос-ной наземный транспорт. Элек-тровозостроение,1979, т.19
11. Теряев В.И.,Попович. Исследование на ЭЦВМ динамики транспортного экипажа с электромагнитным подвешива-нием // В кн.:Итоги и перспективы создания высокоскоростного наземного транс-порта: Тез.докл.2-й Всесоюзн.наук.-техн.конф.-М. :Информэлектро, 1980
10. Теряев В.И.,Гаврилюк Дубов Редько. Система автоматического регулирования положения транспортного экипажа // В кн.:Итоги и перспективы создания высокоскоростного наземного транс-порта: Тез.докл. 2-й Всесоюзн.науч.-техн.конф.-М. :Информэлектро, 1980
9. Теряев В.И.,Попович Гаврилюк. О математическом описании взаимосвязанной САР положения объекта при магнитном подвешивании // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1980, вып.17
8. Теряев В.И.,. О динамике транспортного экипажа с электромагнитным подвесом // В кн.: Молодые энергетики и электротехники в борьбе за техн. прогресс и повышение эффектив. производства: Тез. докл. 2-й Респ.н.-т. конф.- Киев: Изд. ЛКСМУ, 1979, ч.1
7. Теряев В.И.,Гаврилюк Редько. Разработка усилительно-преобразовательных устройств системы электромагнитного подвеса транспортного экипажа // В кн.:Молодые энергетики и электротехники в борьбе за техн. прогресс и повышение эффектив. производства: Тез. докл. 2-й Респ.н.-т. конф.-Киев:Изд. ЛКСМУ, 1979, ч.1
6. Теряев В.И.,Попович. Динамика платформы высокоскоростного транспортного экипажа при магнитном подвешивании // Вест.Киев.политехн.ин-та. Электро-энергетика.-Киев: Вища школа, 1979, вып.16
5. Теряев В.И.,. Система автоматического регулирования положения транспортного экипажа при магнитном подвешивании // Реф.инф. о н.-и. работах в вузах УССР. Электротехника: Вища школа, 1978, вып.10
4. Теряев В.И.,Гаврилюк Музыка Ребров Редько Шаповаленко. Разработка и исследование систем магнитного подвеса и электропривода высокоскоростного наземного транспорта // В кн.: Применение новых видов транспорта в народном хозяйстве и перспективы их развития: Тез.докл.Всесоюзн.науч.-практ.конф.-Тюмень, 1978
3. Теряев В.И.,Шаповаленко Гаврилюк Колос . Электропривод передвижения подъемно-транспортных механизмов с линейным асинхронным двигателем // Реф.инф. о законч. н.-и. работах в вузах УССР.-Киев:Вища школа, 1977, вып.9
2. Теряев В.И.,Шаповаленко Гаврилюк . Электропривод быстроходных тельферов с линейными асинхронными двигателями. // Вестн.Киев.политехн.ин-та. Электроэнергетика.-Киев:Вища школа, 1977, вып.14
1. Теряев В.И., Шаповаленко. Автоматизированный электропривод с линейными асинхронными двигателями для внутризаводского транспорта. // В кн.: Молодые енергетики и электротехники в борьбе за техн.прогресс и повышение эффективности производства: Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф. Киев: Изд.ЛКСМУ, 1976.

Основні публікації методичного матеріалу:

 • Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України / За редакцією М.Г. Поповича, О.Ю. Лозинського. – Київ: Либідь, 2005.– 680 с.
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (теорія і практика). Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України / За редакцією М.Г. Поповича, В.В. Кострицького. – Київ: Київський Національний університет технології та дизайну, 2008. – 408 с.
 • Якименко Ю.І., Яндульський О.С. та інші. Інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір: досвід академічної мобільності між Україною та Європейським Союзом. Методичний посібник. – Київ: Інститут електродинаміки Національної академії наук України, 2006.- 78 с.
 • Попович М.Г., Теряєв В.І., Кіселичник О.І. та інші. Особливості синтезу та дослідження електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотнорегульованими асинхронними двигунами. – Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 3/2007 (44) частина 2. – с. 12-16.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери