ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Бур’ян Сергій Олександрович

_MG_8014БУР’ЯН Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з методичної роботи, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2015 року. Народився 28 квітня 1985 року. Закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” у 2008 році, отримав диплом магістра з відзнакою. З 2006 по 2008 рік працював на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу на посаді інженера, з 2008 працював на посаді асистента, з 2013 на посаді старшого викладача, з 2014 і по нині на посаді доцента. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок», у 2015 році отримав вчене звання доцента. Має більш ніж 60 наукових публікацій та методичних робіт, 1 посібник з грифом НТУУ “КПІ”. Член редакційної колегії факультетського збірника доповідей “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”. Куратор груп ЕП-72, ЕП-п71 та ЕП-61м.

Сторінка викладача у Facebook

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Профілі Orcid WOS Scopus Google Scholar
Посилання

Викладає дисципліни:

Наукові напрямки:

 • системи автоматичного керування насосними установками;
 • екстремальне енергоефективне керування турбомеханізмами;
 • автоматизація технологічних процесів;
 • програмування логічних контролерів.

Відзнаки, нагороди, сертифікати:

ksBgDE6PPK8 2016704163133_cr
Свідоцтво про підвищення кваліфікації НТУУ “КПІ” за програмою “Англійська мова професійного рівня В2-В2+” Подяка активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції “Електротехніка та електромеханіка-2016” Подяка активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції “Електротехніка та електромеханіка-2015”
Грамота Intel-Техно Україна за самовіддану роботу з науково-обдарованою молоддю Подяка за самовіддану роботу з творчо обдарованою молоддю, активну співпрацю з Київською малою академією наук у 2013/2014 навчальному році  Диплом за ІІІ місце у шаховому турнірі меред викладачів ФЕА
Сертификат найкращого викладача факультету ФЕА КПІ у 2018 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ

2019-2020 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосних установок в пакеті SIMHYDRAULICS / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна, А.І. Бабарова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 84-86.
 2. Сенько В.І. Перехідні процеси в електричних колах напівпровідникових перетворювачів з дев’ятизонним регулюванням напруги на електротехнологічному навантаженні / В.І. Сенько, В.В. Михайленко, С.С. Розіскулов, С.О. Бур’ян, Ю.М. Чуняк // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2019. – Вип. 53. – С. 75–79.
 3. Pechenik, S. Burian, M. Pushkar and H. Zemlianukhina, “Analysis of the Energy Efficiency of Pressure Stabilization Cascade Pump System,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 490-493. (SCOPUS)
 4. V. Mykhailenko, S. O. Buryan, G. E. Mikhnenko, J. M. Chunyk, O. S. Tcharniak and I. E. Bashyrova, “Study of AC Pulse Converters with Active and Active-Inductive Load,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 218-221. (SCOPUS)
 5. O. Burian, O.I. Kiselychnyk, M.V. Pushkar, V.S. Reshetnik1, H.Y. Zemlianukhina Energy-Efficient Control of Pump Units Based On Neural-Network Parameter Observer // Technical Electrodynamics. – 2020. – №1. – PP. 71-77. (SCOPUS)
 6. Теряєв В.І. Принцип узгодженого регулювання координат генератора та електродвигуна в режимі електричного гальмування / В.І. Теряєв, С.О. Бур’ян, В.П. Стяжкін // Гідродинаміка України. 2019. №1-2. С. 58-61.

» Згорнути

2018-2019 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосної установки: експериментальні дослідження / С.О. Бур’ян, А.С. Титаренко, Г.Ю. Землянухіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 195 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 132-133.
 2. Печеник М.В. Постановка задач по дослідженню електромеханічних систем транспорту рідин при використанні альтернативних джерел енергії / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Г.Ю. Землянухіна // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С.440-443. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165046/164072
 3. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат двох дводвигунних стрічкових конвеєрів / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, В.Д. Лещенко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С.454-457. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165049/164075
 4. Бур’ян С.О. Електромеханічна системи автоматизації насосної установки на основі пакету SimHydraulics / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, А.І. Бабарова // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С.484-488. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165055/164081
 5. Печеник М.В. Вплив навантаження на рівень коливань швидкості в тяговому елементі підвісного ланцюгового конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, М.В. Макаренко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – С.514-517. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/165062/164088
 6. Теряєв В.І. Принцип узгодженого регулювання координат електроприводу в режимі генераторного гальмування / В.І. Теряєв, С.О. Бур’ян, В.П. Стяжкін // Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. – Одеса: ОНПУ, 2019. – №30(106). – С. 34-39.
 7. Бур’ян С.О. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації насосної установки на основі пакету SimHydraulics / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, А.І. Бабарова // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р. – Кременчук, КрНУ, 2019. – с. 10-12.
 8. Бур’ян С.О. Система автоматичного керування насосною установкою з оцінювачем продуктивності на основі нейронної мережі / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, А.С. Титаренко // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р. – Кременчук, КрНУ, 2019. – с. 76-77.
 9. Pechinik, M. Pushkar, S. Burian and L. Kazmina, “Investigation of Energy Characteristics of the Electromechanical System in Multi-motor Conveyors under Variation of Traction Load Level on the Belt,” 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 303-306. (SCOPUS)
 10. Burian, M. Pechinik, M. Pushkar and A. Tytarenko, “Investigation of the Pump Unit Control System With the Neural Network Productivity Estimator,” 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 298-302. (SCOPUS)
 11. V. Mykhailenko, S. O. Buryan, T. B. Maslova, G. E. Mikhnenko, J. M. Chunyk and O. S. Tcharniak, “Study of Electromagnetic Processes in the Twelve-Pulse Converter with Eight-Zone Regulation of Output Voltage and Electromechanical Load,” 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 43-46. (SCOPUS)

» Згорнути

2017-2018 навчальний рік

» Детальніше

 1. Печеник М.В. Підвищення точності відпрацювання заданого циклу руху шахтної клітьової підйомної установки / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 27(1249). – С. 62-65.
 2. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.67-72.
 3. Печеник М.В. Дослідження характеру розподілу втрат при завантаженні конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Казьміна // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.62-66.
 4. Бур’ян С.О. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін, Г.Ю. Землянухіна // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55.
 5. Бур’ян С.О. Розробка блоку керування тиском компресора на базі програмованого логічного контролера / С.О. Бур’ян, О.О. Блащук // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.361-363. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131219/127068
 6. Бур’ян С.О. Дослідження нейрооцінювача ККД насосу методом математичного моделювання / С.О. Бур’ян, А.С. Титаренко, М.В. Печеник // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.364-368. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131222/127069
 7. Бур’ян С.О. Дослідження характеру зміни динамічної похибки в умовах варіації опору гідравлічної мережі в насосних комплексах / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.369-372. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131223/127070
 8. Бур’ян С.О. Експериментальні дослідження оцінювача ККД насосу в динамічних режимах / С.О. Бур’ян, І.В. Геращенко, М.В. Печеник., А.С. Титаренко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.373-377. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131225/127071
 9. Бур’ян С.О. Апроксимація статичних характеристик вентиляторної установки на основі нейронної мережі у середовищі MatLab / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Б.В. Фомін // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.378-381. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131225/127072
 10. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат однодвигунного стрічкового конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, В.В. Лукашук // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.397-399. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131230/127077
 11. Теряєв В.І. Алгоритм керування насосною установкою оберненої дії / В.І. Теряєв, С.О. Бур’ян, Є.О. Дорошенко, Сух Хенхао // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.432-436. – Режим доступу: http://jour.fea.kpi.ua/article/view/131241/127087

» Згорнути

2016-2017 навчальний рік

» Детальніше

 1. Печеник М.В. Особливості впливу оптимального за енергетичною ефективністю закону керування напругою на коливальні процеси в тяговому елементі конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничій журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016 (34). – С.25-31.
 2. Печеник М.В. Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Технічна електродинаміка. – 2016. – №3. – С. 82-84. (SCOPUS)
 3. Бур’ян С.О. Дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу/ С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, У Сюань // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2017 р. – Кременчук, КрНУ, 2017. – с. 43-44.
 4. Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації чотириланкового маніпулятора / С.О. Бур’ян, Є.Ю. Березюк, В.В. Біленко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2017 р. – Кременчук, КрНУ, 2017. – с. 41-42.
 5. Печеник М.В. Дослідження точності позиціонування шахтної підйомної установки з частотним керуванням / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2017 р. – Кременчук, КрНУ, 2017. – с. 33-34.
 6. Бур’ян С.О. Лабораторний стенд для дослідження дискретних систем автоматизації насосних установок / С.О. Бур’ян, І.М. Геращенко, Б.В. Фомін // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – С.230-234. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 7. Бур’ян С.О. Основні аспекти технологій нафтовидобування / С.О. Бур’ян, У Сюань // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – С.235-237. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 8. Печеник М.В. Дослідження точності позиціонування шахтних клітьових підйомних установок / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, О.А. Войтко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерго- техніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – С.268-273. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 9. Mykhailenko V.V. Mathematical Model of the Semiconductor Converter with Twelve-zone Regulation of Output Voltage / V.V. Mykhailenko, S.O. Buryan, T.B. Maslova, L.M. Naumchuk, J.M. Chunyak, O.S. Charnyak // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp. 365- (SCOPUS)
 10. Korol, Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator / S. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp.560-563. (SCOPUS)

» Згорнути

2015-2016 навчальний рік

» Детальніше

 1. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничій журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 2/2015 (30). – С.67-73.
 2. Бур’ян С.О. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідромережі / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 12(1121). – С. 54-59.
 3. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача продуктивності насосної установки на основі штучної нейронної мережі / С.О. Бур’ян, Р.В. Андрієнко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 8-9 квітня 2016 р. – Кременчук, КрНУ, 2016. – с. 65-66.
 4. Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – Вип. 2 (125). – С.52-56.
 5. Печеник М.В. Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань у стрічці конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук, А.О. Грицай // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (4). – С.66-68.
 6. Бур’ян С.О. Математична модель послідовно з’єднаних насосів з екстремальними напірними характеристиками / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Р.В. Андрієнко //Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерго- техніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2015. – С263-264. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 7. Бур’ян С.О. Реалізація оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми ALTERA CYCLONE V / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Я.І.Петровський //Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерго- техніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2015. – С265-267. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 8. Печеник М.В. Дослідження пускових режимів багатодвигунного високопродуктивного стрічкового конвеєра / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, А.О. Грицай //Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерго- техніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2015. – С321-323. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua
 9. Печеник М.В. Розробка математичної моделі дводвигунного електроприводу високопродуктивної системи конвеєрного транспорту / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, А.О. Грицай //Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерго- техніки та автоматики. – Київ: ФЕА НТУУ «КПІ», 2015. – С319-320. – Режим доступу:http://jour.fea.kpi.ua

» Згорнути

2014-2015 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Дослідження системи стабілізації тиску двоагрегатної насосної установки в умовах зміни параметрів гідравлічної мережі / С.О. Бур’ян, Манжилеєва О.Д. // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (20-25 травня 2014 р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 83-86.
 2. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук //Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – №15(91). – С. 155-158.
 3. Бур’ян С.О. Дослідження енергоефективності електромеханічної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, //Електротехнічні та комп’ютерні системи. Науково-технічний журнал. Тематичний випуск: Проблеми автоматизованого електроприводу. – Київ: «Техніка». – 2014. – №15(91). – С. 162-164.
 4. Печеник Н.В. Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров / Н.В. Печеник, С.А. Бурьян // Техническая электродинамика. – 2014. – №5. – С. 122-124. (SCOPUS)
 5. Бур’ян С.О. Лабораторний стенд для дослідження схем автоматики на дискретних логічних елементах / С.О. Бур’ян, Є.С. Сташук // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (08-13 жовтня 2014 р.). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 47-49.
 6. Пушкар М.В. Регулювання напруги асинхронних генераторів з самозбудженням за допомогою сімісторно-комутованої конденсаторної батареї / М.В. Пушкар, С.О. Бур’ян, В.В. Михайленко // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – Вип. 39. – С. 52–56.
 7. Печеник М.В. Аналіз втрат енергії при пуску високопродуктивного стрічкового конвеєра // М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, А.О. Горбатовський // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 230-231.
 8. Бур’ян С.О. Уточнена математична модель насосної установки при послідовному з’єднанні агрегатів // С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 232-233.
 9. Бур’ян С.О. Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації типових промислових механізмів на основі програмованих логічних інтегральних схем // С.О. Бур’ян, Я.І. Петровський // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 261-263.
 10. Печеник М.В. Дослідження математичної моделі розгалуженої гідравлічної мережі будинку в умовах стабілізації тиску // М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, К.В. Барановська // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 268-269.
 11. Печеник М.В. Лабораторний стенд для дослідження схем автоматизації механізмів транспортування // М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, А.І. Карманович // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 284-285.
 12. Бур’ян С.О. Дослідження оцінювача коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі / С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцятої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (19-25 січня 2015 р.). – Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. – С. 12-14.
 13. Бур’ян С.О. Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Д.О. Боднар // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 8-9 квітня 2015 р. – Кременчук, КрНУ, 2015. – с. 110-111.
 14. Печеник М.В. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження / М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С.105-107.

» Згорнути

2013-2014 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Підвищення енергоефективності системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання при варіаціях параметрів гідравлічної мережі / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 356-358.
 2. Печеник М.В. Особливості підвищення енергетичної ефективності електромеханічної системи конвеєра / М.В. Печеник, Бур’ян С.О., Горбатовський А.О. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 382-384.
 3. Бур’ян С.О. Лабораторна установка для дослідження спільної роботи програмованих логічних контролерів з модулями розширення та світлодіодними індикаторами / С.О. Бур’ян, М.С. Демченко // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників другої міжнародної (ХХІІ всеукраїнської) науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (4-9 листопада 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-78.
 4. Бур’ян С.О. Математична модель насосної установки з розгалудженою гідравлічною мережею з розподіленими параметрами / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників ХХV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (3-7 березня 2014р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-79.
 5. Бур’ян С.О. Дослідження енергоефективності електромеханічної системи автоматизації конвеєрної установки при варіаціях моменту навантаження // С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 69-70.
 6. Бур’ян С.О. До питання визначення коефіцієнта корисної дії насосу / С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10-11 квітня 2014 р. – Кременчук, КрНУ, 2014. – с. 134-135.
 7. Бур’ян С.О. Особливості застосування екстремального алгоритму керування ККД насоса для паралельно з’єднаних агрегатів з жорсткими напірними характеристики / С.О. Бур’ян // Тези доповідей XXXVII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та співробітників Харківського національного університету міського господарства ім. А.Н. Бекетова. Частина 1. Міське будівництво, електропостачання міст, транспорт. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетова. – 2014. – С. 231-232.
 8. Пєрвєєв С.В. Огляд математичних моделей відцентрових насосних установок / С.В. Пєрвєєв, Я.І. Петровський, С.О. Бур’ян // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 339-341.
 9. Бур’ян С.О. Математична модель паралельно з’єднаних насосів з урахуванням просторового розподілу трубопроводу // С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, К.В. Барановська // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 342-344.
 10. Печеник М.В. Дослідження втрат в магістральному конвеєрі при використанні оптимального регулятора напруги // М.В. Печеник, С.О. Бур’ян, Л.М. Наумчук // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 345-347.

» Згорнути

2012-2013 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Підвищення енергоефективності електромеханічної системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання / С.О. Бур’ян // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДНТУ, 2013. – №1(14)’2013. – С. 47-52.
 2. Бур’ян С.О. Визначення умов існування точки перетинц кривої максимального ККД насосу з характеристикою гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні агрегатів / С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 128-129.
 3. Бур’ян С.О. Лабораторні стенди для дослідження систем автоматизації технологічних процесів, установок і комплексів / С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар, М.О. Мусієнко // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 259-260.
 4. Бур’ян С.О. Визначення такту квантування екстремального регулятора коефіцієнта корисної дії насосу / С.О. Бур’ян, С.В. Пєрвєєв, Я.І. Петровський // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 47-48.
 5. Бур’ян С.О. Екстремальна енергоефективна система керування насосною установкою при змішаному з’єднанні агрегатів / С.О. Бур’ян // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників IXX всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-65.
 6. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження лабораторного стенда для компенсації реактивної потужності за допомогою конденсаторної батареї / С.О. Бур’ян, М.В. Михайлов // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників XX всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (20-28 квітня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-100.
 7. Бур’ян С.О. Тенденції використання нейронних мереж в системах автоматизації / С.О. Бур’ян, К.В. Барановська // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників І міжнародної (ХХІ всеукраїнської) науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (13-18 травня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 58-60.
 8. Диптан В.В. Лабораторний стенд для дослідження систем відпрацювання траєкторій на основі програмованого логічного контролера та перетворювача частоти / В.В. Диптан, С.О. Бур’ян // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – С. 375-377.
 9. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження лабораторного стенда на базі програмованого логічного контролера Lovato LRD20RA024 / С.О. Бур’ян, М.О. Мусієнко, Д.О. Боднар // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – С. 444-446.
 10. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження системи перекачування рідини за допомогою пакету Sim Hydraulics / С.О. Бур’ян, А.О. Рімович, К.В. Барановська // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – С. 438-440.
 11. Бур’ян С.О. Лабораторний стенд для дослідження релейно-контактних схем автоматики / С.О. Бур’ян, Д.О. Боднар, М.О. Мусієнко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. – С. 421-423.

» Згорнути

2011-2012 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». Випуск №4-5 2011 р. с. 10-16.
 2. M. Pechenik, O. Kiselychnyk, S. Buryan, D. Petukhova Sensorless control of water supply pump based on neural network estimation //Electrotechnic and Computer Systems. Scientific and technical journal, №03(79), Odesa, 2011, pp. 462-466.
 3. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна електромеханічна система керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 153-162.
 4. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 30-37.
 5. Бур’ян С.О., Загороднюк Т.В. Екстремальний алгоритм керування коефіцієнтом корисної дії насосу для змішаного з’єднання агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – с. 282-283.
 6. Бур’ян С.О. Порівняння енергоефективності екстремальної системи керування ККД насосу та системи стабілізації тиску для послідовно з’єднаних насосів / Бур’ян С.О., Грищук Т.В // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.348-350.
 7. Бур’ян С.О.Дослідження екстремального алгоритму керування ККД насосу на спеціалізованому лабораторному стенді / Бур’ян С.О., Грищук Т.В // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.359-361.
 8. Бур’ян С.О.Дослідження IR-компенсації в асинхронному електроприводі з інтелектуальним промисловим перетворювачем частоти  / Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Пушкар М.В. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.372-374.
 9. Бур’ян С.О. Визначення умов існування точки перетину кривої максимального ККД з характеристикою гідравлічної мережі при послідовному з’єднанні насосів / Бур’ян С.О., Грищук Т.В. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.377-378.
 10. Бур’ян С.О. Аналітичний огляд тенденцій розвитку сучасної промислової перетворювальної техніки / Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2011. с.382-383.

» Згорнути

2010-2011 навчальний рік

» Детальніше

 1. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування насосною установкою // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 176-179.
 2. Pechenik M., Kiselychnyk O., Buryan S. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків: НТУ «ХПІ», 2010, №28, с. 272-274.
 3. Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. Застосування різних методів в синтезу для складних програм для логічних програмованих контролерів // Інформаційний збірник Промелектро. «Промислова електроніка та електротехніка». Випуск №4 2010 р. с. 51-53.
 4. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Визначення границь роботи екстремального енергоефективного алгоритму для послідовного з’єднання насосів за відсутності реакції споживачів// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.320-322.
 5. Савич О.Ю., Ворощенко В.Ю., Бур’ян С.О. Синтез логічних виразів для складання програми відпрацювання траєкторії руху для логічного програмованого контролера// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.362-364.
 6. Ворощенко В.Ю., Савич О.Ю., Бур’ян С.О. Дослідження роботи перетворювача частоти ABB ACS-150 з логічним контролером Hitachi EH-A23DRP// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.365-368.
 7. Бурьян С.А., Сацкий И.С. Настройка качества управления электромеханических систем с помощью пакета Simulink Design Optimization// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.378-380.
 8. Бур’ян С.О., Савич О.Ю. Порівняння різних методів синтезу відпрацювання заданої траєкторії руху для логічних програмованих контролерів// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 87-88.
 9. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Оцінювач коефіцієнта корисної дії насосу на основі нейронної мережі та каталожних характеристик// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 97-98.
 10. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Пушкар М.В. Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 192-193.
 11. Бур’ян С.О. Двоканальна екстремальна електромеханічна система автоматичного керування паралельно з’єднаними насосами водопостачання// Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). – с.160-161.

» Згорнути

2008-2009 навчальний рік

» Детальніше

 1. Приймак Б.І., Бур’ян С.О., Халімовський О.М./ Оцінювач продуктивності відцентрової насосної установки на основі нейронної мережі// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008, №30, с. 589-591.
 2. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Теряєв В.І., Бур’ян С.О., Брус М.І. «Підвищення продуктивності насосної установки з частотно-регульованим електроприводом та нейронною мережею». – Київ: «Політехніка», 2008. – с.300-303.
 3. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Бур’ян С.О., Клименко Є.О. «Оптимізація перехідного процесу кутової швидкості для спрощеної схеми моделі асинхронного двигуна». – Київ: «Політехніка», 2008. – с.318-320.
 4. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів, студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Бур’ян С.О., Макарчук О.М. «Розробка програмного забезпечення для дослідження стійкості лінійних САК» – Київ: «Політехніка», 2008. – с.412-415.
 5. Попович М.Г., Приймак Б.І., Бур’ян С.О. Електромеханічна система автоматизації  насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського. Вип. 3/2009 (56). Ч. 2.  – 2009. – С. 57-59.
 6. Макарчук О.М., Бур’ян С.О. Автоматизоване обчислення стійкості лінійних систем у пакеті MATLAB //Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 2-4 квітня 2009 р. – Кременчук, КДПУ, 2009. – с.143-145
 7. Бур’ян С.О., Білецький О.О. Моделювання системи керування продуктивністю відцентрової насосної установки за умов зміни гідравлічного опору мережі//Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 2-4 квітня 2009 р. – Кременчук, КДПУ, 2009. – с.96-98

» Згорнути

2009-2010 навчальний рік

» Детальніше

 1. Kiselychnyk О., Buryan S., Bodson M., Werner H. Improved interactive energy saving control algorithms of water supply pump based on head measurement // Scientific and technical journal “Electroinform”, Lviv, 2009. pp.349-354.
 2. Кіселичник О., Бур’ян С., Пушкар М. Математична модель насосу з урахуванням просторового розподілу трубопроводу // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.23-26.
 3. Грищук Т.В., Будішевська М.В., Бур’ян С.О. Дослідження екстремальних енергозберігаючих електромеханічних систем з асинхронним електроприводом// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.118-123.
 4. Бур’ян С.О., Бронцевич Р.С. Моделювання гідравлічних систем за допомогою пакету Sim Hydraulics// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.174-177.
 5. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка функціональної схеми для лабораторного стенда по дослідженню асинхронного електропривода з перетворювачем частоти ABB ACS-50// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.189-191.
 6. Бурьян С.А., Ульянченко С.В., Кононский А.В. Исследование электромеханической системы автоматического управления центробежным насосом в пакете Sym Hydraulics// Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.197-199.
 7. Бур’ян С.О., Ульянченко С.В., Кононський О.В. Дослідження моделі відцентрової насосної установки у пакеті Sim Hydraulics//Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 160-162.
 8. Бур’ян С.О., Грищук Т.В. Екстремальна система керування сумарними втратами з частотно-регульованим асинхронним електроприводом// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 191-193.
 9. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю. Розробка та дослідження лабораторного стенда на базі асинхронного двигуна з перетворювачем частоти// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – с. 194-196.
 10. Popovich M., Kiselychnyk O.,  Buryan S. Extremal electromechanical control system of water supply pumps connected in series //  Transactions of Kremenchuk State University. Kremenchuk: KSU, N3/2010 (62), part 2, 2010. pp.37-41.

» Згорнути

2007-2008 навчальний рік

» Детальніше

 1. Попович М.Г., Печеник М.В., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О. Динаміка електромеханічних систем автоматичного керування турбомеханізмами з екстремальними напірними характеристиками// Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електропривода, 2007. С.407-411.
 2. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Соколовський О.Ф./ Експериментальні дослідження роботи інтерактивного енергозберігаючого контролера на гібридній моделі насосної установки// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2007 (44). Частина 1. С.72-75.
 3. Попович М.Г., Теряєв В.І., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О./ Особливості синтезу та дослідження електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотно регульованими асинхронними двигунами// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2007 (44). Частина 2. С.12-16.
 4. O.Kiselychnyk, J.Kolacny, S.Buryan, T.Ondrak/ Interactive energy saving automatic control of water supply pump// Elektrorevue, Czech Republic, www.elektrorevue.cz/en, 2007/24-19.6.2007. (in English and Czech)
 5. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І., “Ідея інтерактивного енергозберігаючого керування насосом водопостачання”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 27-28.
 6. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Гончаренко О.А., “Технологічна частина експериментальної установки ”Інтерактивна енергозберігаюча система керування насосом водопостачання”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 25-26.
 7. Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О. “Автоматизація систем водопостачання з відцентровими насосними установками”. – Київ: «Політехніка», 2007. – с. 22-23.
 8. Попович М.Г., Кіселичник О.І., Бур’ян С.О., Бабаскін К.І/ Адаптивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2008 (50). Частина 1. С.72-78.

» Згорнути

2006-2007 навчальний рік

» Детальніше

 1. Шматок С.О., Стеблецький В.Б., Бур’ян С.О. «Проектування нечіткого пропорційно-інтегрованого регулятора для електропривода башти танку в середовищі MatLab». Збірник наукових праць ЦНДІ ЗСУ, №2(36). 2006, с. 207-216.
 2. Бур’ян С.О. «Проектування нечіткого пропорційно-інтегрованого регулятора для електропривода»// у книзі Шматок С.О., Подчашинський Ю.О., Шматок О.С. «Математичні та програмні засоби моделювання пристроїв і систем управління. Використання нечітких множин та нейронних мереж»: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 280с., с.69-81.

» Згорнути

МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

2016-2017 навчальний рік

» Детальніше

 1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / М.В. Печеник, С. О. Бур’ян // ФЕА НТУУ «КПІ» гриф надано Вченою радою факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ». – Київ.: НТУУ «КПІ», 2017. – 40с.
 2. Каталог схем з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / М.В. Печеник, М.В. Пушкар, С. О. Бур’ян // ФЕА НТУУ «КПІ» гриф надано Вченою радою факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ». – Київ.: НТУУ «КПІ», 2017. – 31с.

» Згорнути

2015-2016 навчальний рік

» Детальніше

 1. Системи автоматизації-1. Частина 1: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та прискореної форм навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад.: С.О. Бур’ян, В.І. Будько – К.: НТУУ «КПІ», 2017, – 68 с.
 2. Системи автоматизації-1. Частина 2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та прискореної форм навчання спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Уклад.: С.О. Бур’ян, В.І. Будько – К.: НТУУ «КПІ», 2017, – 70 с.

» Згорнути

2014-2015 навчальний рік

» Детальніше

 1. Обчислювальна техніка та програмування-2: методичні вказівки до засвоєння кредитного модуля та виконання реферату для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладач Бур’ян С.О. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2014 – 47 с.
 2. Спецпитання електропривода-1: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Бур’ян С.О., Пушкар М.В. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2014 – 94 с.

» Згорнути

2013-2014 навчальний рік

» Детальніше

» Згорнути

 2012-2013 навчальний рік

» Детальніше

 1. Обчислювальна техніка та програмування-2: курс лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О.  Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 230 с.

» Згорнути

2011-2012 навчальний рік

» Детальніше

 1. Спецпитання електропривода-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Бур’ян С.О., Бовкунович В.С. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2012 – 42 с.

» Згорнути

2010-2011 навчальний рік

» Детальніше

 1. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-2: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-043. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 147 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування-2: посібник з кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-062. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 236 с.
 3. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. НМУ № Е10/11-223. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 48 с.
 1. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-243. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 224 с.
 2. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» заочної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. НМУ № Е10/11-340. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 38 с.
 3. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання. Укладачі: Печеник М.В., Кіселичник О.І., Теряєв В.І., Ковбаса С.М., Бур’ян С.О. НМУ № Е10/11-538. Київ: НТУУ «КПІ», 2011 – 87 с.

» Згорнути

2009-2010 навчальний рік

» Детальніше

 1. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» Електронний засіб навчального призначення. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е9/10-013. Київ: НТУУ «КПІ», 2009 – 87 с.
 1. Автоматизація технологічних процесів установок і комплексів: Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» Електронний засіб навчального призначення. Укладачі Ковальчук О.В., Бур’ян С.О. НМУ № Е9/10-065. Київ: НТУУ «КПІ», 2010 – 78 с.

» Згорнути

2008-2009 навчальний рік

» Детальніше

 1. Електропривод: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» спеціальності «Зварювальні установки» денної форми навчання. Укладачі Халімовський О.М., Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. НМУ № Е8/9-029. Київ: НТУУ «КПІ», 2009 – 31 с.

» Згорнути

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти