факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Печеник Микола Валентинович

Печеник Микола Валентинович

Печеник Микола ВалентиновичПЕЧЕНИК Микола Валентиновичкандидат технічних наук, доцент.  Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 1972 році, отримав диплом інженера-електрика. З 1975 року працював на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу на посаді асистента. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматичне керування шахтної клітьової підйомної установки», отримав вчене звання доцента. З 2000 по 2012 роки проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ «КПІ». Має більш ніж 130 наукових публікацій, співавтор посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготував трьох кандидатів технічних наук, заслужений працівник Народної освіти України.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Викладає дисципліни:

Науковий напрямок:

  • системи автоматичного керування насосними установками;
  • енергоефективні режими роботи транспортних систем безперервної дії.

СПИСОК наукових публікацій викладача

110. Pechenik M.,Burian S. Pushkar M. Zemlianukhina H.. Analysis of the Energy Efficiency of Pressure Stabilization Cascade Pump System // 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 490-493. (фахове видання)

109. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Землянухіна Г.Ю. Бабарова А.І.. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосних установок в пакеті SIMHYDRAULICS // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 84-86. (фахове видання)

108. Pechenik M.,Pushkar M. Burian S. Tytarenko A.. Investigation of the Pump Unit Control System With the Neural Network Productivity Estimator // 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 298-302. (фахове видання)

107. Pechenik M.,Pushkar M. Burian S. Kazmina L.. Investigation of Energy Characteristics of the Electromechanical System in Multi-motor Conveyors under Variation of Traction Load Level on the Belt // 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 303-306. (фахове видання)

106. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Титаренко А.С.. Система автоматичного керування насосною установкою з оцінювачем продуктивності на основі нейронної мережі // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р. – Кременчук, КрНУ, 2019. – с. 76-77. (фахове видання)

105. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Бабарова А.І.. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації насосної установки на основі пакету SimHydraulics // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня 2019 р. – Кременчук, КрНУ, 2019. – с. 10-12. (фахове видання)

104. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Бабарова А.І.. Електромеханічна системи автоматизації насосної установки на основі пакету SimHydraulics // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018., С.484-488.

103. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Макаренко М.В.. Вплив навантаження на рівень коливань швидкості в тяговому елементі підвісного ланцюгового конвеєра // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018., С.514-517

102. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Землянухіна Г.Ю.. Постановка задач по дослідженню електромеханічних систем транспорту рідин при використанні альтернативних джерел енергії // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018., С.440-443.

101. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Лещенко В.Д.. Дослідження характеру зміни втрат двох дводвигунних стрічкових конвеєрів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018., С.454-457.

100. Печеник Н.В.,Тропова Л.В. Тропов А.В.. Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с использованием концепции метода Пирсона // Вісник Житомирського державного технічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 1 (81) – С.32-37 (фахове видання)

99. Печеник Н.В.,Тропова Л.В. Тропов А.В.. Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с учетом запаздывания перемещения груза // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнычних системах. Наука, освіта ы практика. Наукове видання КрНУ. Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Кременчук, Вип.5 2018р. с.126-128 (фахове видання)

98. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Фомін Б.В. Землянухіна Г.Ю.. Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 53-55 (фахове видання)

97. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Казьміна Л.М.. Дослідження характеру розподілу втрат при завантаженні конвеєра // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.62-66 (фахове видання)

96. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Землянухіна Г.Ю.. Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.67-72 (фахове видання)

95. Печеник М.В.,Казьміна Л.М. Абросімов О.С.. Розробка моделі електромеханічної системи конвеєра з використанням векторного керування // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 394-396

94. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Лукашук В.В.. Дослідження характеру зміни втрат однодвигунного стрічкового конвеєра // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.397-399

93. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Фомін Б.В.. Апроксимація статичних характеристик вентиляторної установки на основі нейронної мережі у середовищі MatLab // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.378-381

92. Pechenik M.,Pushkar M. Krasnoshapka N. Bovkunovych V.. Method of Approximation the Magnetizing Inductance Curves of Self-Excited Induction Generators // IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017, May 29 – June 2, 2017, Kyiv, Ukraine, P.395–399 (фахове видання)

91. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Геращенко І.В. Титаренко А.С.. Експериментальні дослідження оцінювача ККД насосу в динамічних режимах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.373-377

90. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Землянухіна Г.Ю.. Дослідження характеру зміни динамічної похибки в умовах варіації опору гідравлічної мережі в насосних комплексах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.369-372

89. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Титаренко А.С.. Дослідження нейрооцінювача ККД насосу методом математичного моделювання // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: ФЕА «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.364-368

88. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Войтко О.А.. Підвищення точності відпрацювання заданого циклу руху шахтної клітьової підйомної установки // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 27(1249). – С. 62-65 (фахове видання)

87. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Войтко О.А.. Дослідження точності позиціонування шахтної підйомної установки з частотним керуванням // Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та автоматизації. Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і співробітників КрНУ. Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Кременчук, 2017р. с.32-33 (фахове видання)

86. Печеник М.В.,Бур’ян С.О. Геращенко І.В. Фомін Б.В.. Лабораторний стенд для дослідження дискретних систем автоматизації насосних установок // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2016. – С. 271-272.

85. Pechenik M.,S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi . Indirect Field Oriented Output Feedback Linearized Control of Induction Generator  // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2015, pp. 187-191. (фахове видання)

84. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Войтко О.А.. Дослідження точності позиціонування шахтних клітьових підйомних установок // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2016. – С. 271-272.

83. Печеник Н.В.,Розен В.П., Оборонов Т.Ю.. Таксонометрическое оценивание энергетического и технического состояния насосных установок с синхронными двигателями // The scientific heritage. Budapest, 18 Hungary, – 2016 – № 4 (4) – P. 90 (іноземне видання)

82. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Наумчук Л.М.. Дослідження енергоефективних режимів роботи багатодвигунного стрічкового конвеєра // НАН України науково-прикладний журнал «Технічна електродинаміка». – 2016. – № 3. – С. 82 –84. (фахове видання)

81. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Наумчук Л.М., Грицай А.О.. Дослідження впливу оптимального регулятора напруги на рівень коливань в стрічці конвеєра // XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика». Збірник наукових праць. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016. – С. 62-66. (фахове видання)

80. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Наумчук Л.М.. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №2. – С.52-56. (фахове видання)

79. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Наумчук Л.М., Грицай А.О.. Особливості впливу оптимального за енергетичною ефективністю закону керування напругою на коливальні процеси в тяговому елементі конвеєра // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016. – С. 25-32. (фахове видання)

78. Печеник М.В.,Оборонов Т.Ю., Терезюк А.М.. Визначення сукупності факторів впливу на енергоефективність насосних установок з синхронними двигунами на цукрових заводах // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. – м. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «ПХДПУ ім. Григорія Сковороди» – 2016. – С. 256-261.

77. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Грицай А.О.. Розробка математичної моделi дводвигунного електроприводу високопродуктивної системи конвеєрного транспорту // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2015. – С. 319-320.

76. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Грицай А.О.. Дослідження пускових режимів багатодвигунного високопродуктивного стрічкового конвеєра // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2015. – С. 270-271.

75. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Петровський Я.І.. Реалізація оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми Altera Cyclone V // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2015. – С. 265-267.

74. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Андрієнко Р.В.. Математична модель послідовно з’єднаних насосів з екстремальними напірними характеристиками // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2015. – С. 263-264.

73. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Боднар Д.О.. Оптимальне керування насосною установкою з варіацією параметрів гідравлічної мережі // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2015. – № 12 (1121). – С. 54-59. (фахове видання)

72. Печеник М.В.,Кіселичник О,І., Пересада С.М., Пушкар М.В.. Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням // НАН України науково-прикладний журнал «Технічна електродинаміка». – 2015. – № 3. – С. 33–39. (фахове видання)

71. Печеник М.В.,Бовкунович В.С., Пушкар М.В.. Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С. 40-44. (фахове видання)

70. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Наумчук Л.М.. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження  // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С.105-107. (фахове видання)

69. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Боднар Д.О.. Оцінювач ККД насосу з екстремальними напірними характеристиками // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», 8 – 9 квітня 2015 р., м Кременчук, КрНУ, 2015. – С. 110-111 (фахове видання)

68. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Карманович А.І.. Лабораторний стенд для дослідження схем автоматизації механізмів транспортування // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 284-285.

67. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Барановська К. В.. Дослідження математичної моделі розгалуженої мережі будинку в умовах стабілізації тиску // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 268-269.

66. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Боднар Д.О.. Уточнена математична модель насосної установки при послідовному з’єднанні агрегатів  // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 232-233.

65. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Горбатовський А.О.. Аналіз втрат енергії при пуску високопродуктивного стрічкового конвеєра // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. – С. 230-231.

64. Печеник Н.В.,Бур’ян С. О. . Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров // НАН України науково-прикладний журнал «Технічна електродинаміка». – 2014. – № 5. – С. 122–124. (фахове видання)

63. Печеник М.В.,Бур’ян С. О. . Дослідження енергоефективності електромеханічної системи насосного комплексу з врахуванням плавної зміни параметрів гідромережі  // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “ Практика електропривода”. – Київ : “Техніка”, 2014. – № 15 (91). – С. 162–164. (фахове видання)

62. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Наумчук Л.М.. Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при регулюванні швидкості тягового органу // Науково-технічний журнал “Електротехнічні та комп’ютерні системи”. Тематичний випуск “ Практика електропривода”. – Київ : “Техніка”, 2014. – № 15 (91). – С. 155–158. (фахове видання)

61. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Барановська К. В.. Математична модель насосної установки з розгалудженою гідравлічною мережею з розподіленими параметрами // Збірник статей учасників 25 міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки». – Запоріжжя. – 2014. С.77-79 (фахове видання)

60. Печеник Н.В.,Бур’ян С. О., . Энергоэффективные режимы работы электромеханических систем ленточных конвейеров // XII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки». – 2014, Київ, Україна

59. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Наумчук Л.М.. Дослідження втрат в магістральному конвеєрі при використанні оптимального регулятора напруги  // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 345-347.

58. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Барановська К. В.. Математична модель паралельно з’єднаних насосів з урахуванням просторового розподілу трубопроводу // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. – С. 342-344.

57. Печеник М.В.,Бур’ян С. О., Барановська К. В.. Підвищення енергоефективності системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання при варіаціях параметрів гідравлічної мережі // Вісник Нац. Техн. Ун-ту «ХПІ» : зб. Наук. Пр. Темат. Вип. : Проблеми автоматизованого електроприводу. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009). – С. 356-358. (фахове видання)

56. Печеник М.В.,Бур’ян С.О., Горба-товський А.О.. Особливості підвищення енергетичної ефективності електромеханічної системи конвеєра // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. №36 – Вестник НТУ «ХПИ», 2013. С. 382-384 (фахове видання)

55. Печеник Н.В.,Мамалига В.М.. Возможности программного обеспечения энергоаудита: анализ первичной информации, построение и анализ энергобаланса и удельного энергопотребления // П’ятнадцята міжнародна конференція «Інвестування в енергетику, енергозбереження та екологію». Вибрані матеріали 5-9 червня 2012р. С.93-111

54. Печеник Н.В.,Мамалига В.М.. Специфика энергетического аудита предприятия, отрасли, территории и аудита энергетической составляющей тарифов // П’ятнадцята міжнародна конференція «Інвестування в енергетику, енергозбереження та екологію». Вибрані матеріали 5-9 червня 2012р. С.41-62

53. Pechenik M.,Kudin V., Kolesnichenko S.. On One Generalization of nonlinear theory of analytical design of optimal regulators  // 16th International conference on soft Computing. “Mendel-2012”. – Brno(Czech Repablic). –  June 2012. –pp.381-387

52. Печеник М.В.,Топольський Д.В.. Стрічковий конвеєр з багатодвигунним приводом. Знаходження кінетичної енергії // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011, с.336-337

51. Pechenik M.,Kiselychnyk O. Buryan S. Petukhova D.. Sensorless control of water supply pump based on neural network estimation // Одеський національний політехнічний університет. Електромеханічні та комп’ютерні системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», «Техніка», 2011р., pp.462-466 (фахове видання)

50. Pechenik M.,Kiselychnyk O. Buryan S.. Experimental research of interactive energy saving controller of water supply pump based on flow rate measurement // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика – Харків; НТУ «ХПІ», 2010, №28, с.272-274 (фахове видання)

49. Pechenik M.,Kolesnichenko S. Kudin V.. Suboptimal control of a crane moving mechanism considering damping of load oscillations // Brno University of Technology Institute of automation and computer science Mendel – 2010/ 16th International Conference on Soft Computing, 2010, Brno, Czech Republic,  pp.381-387 (фахове видання)

48. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Киселичник О.И.. Електрозберігаючі інтерактивні адаптивні системи керування насосними установками з векторно-керованими асинхронними двигунами // Весник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия «Электротехника, электроника и электропривод». Вып. 30 «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» – Харьков, НТУ «ХПИ». – 2008, с.473- 476 (фахове видання)

47. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Кіселічнік О.І. Бур’ян С.О.. Динаміка електромеханічних систем автоматичного керування турбомеханізмами з екстремальними  // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Тематичний випуск: «Проблемы автоматизированного электропривода, теория и практика». – Дніпродзержинськ. – 2007, с.407-411 (фахове видання)

46. Печеник М.В.,Зайченко О.А.. Розробка моделі електромеханічної системи стрічкового конвеєра з врахуванням енергозберігаючих режимів роботи електроприводу // Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ». – 2007. 1 вип. , с.115-120 (фахове видання)

45. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Кіселічнік О.І. Соколовський О.Ф.. Енергозберігаючі інтерактивні електромеханічні системи автоматичного керування насосними установками // «Електромашинобудування та електрообладнання». Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу». Вип. 66, Київ, «Техніка», 2006р., с.311-314

44. Pechenik M.,Popovich N. Kovalchuk A. Kiselychnyk O.. Extreme electromechanical automatic control systems and energy conservation  // Russian electrical engineering of electroteknic, 2003. Vol.74, part 3, page 8-13. Allerton press inc., USA (фахове видання)

43. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Киселичник О.И.. Енергозбереження в системах водопостачання при екстремальному керуванні насосними установками // Технічна електродинаміка тематичний випуск, НАН України, Київ.2003, с.52- 56 (фахове видання)

42. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Пересада С.Н. Островерхов М.Я. Киселичник О.И.. Проблема енергозбереження в електромеханічних системах автоматичного керування // “Технічна електродинаміка” тематичний випуск, НАН України, Київ,2003 с.46- 50 (фахове видання)

41. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Ковальчук А.В. Киселичник О.И.. Особенности экстремальных электромеханических систем автоматического управления и задача энергосбережения // Научно-технический журнал “Электротехника” Россия, Москва, ЗАО “Знак”, №3, март 2003, с.6-12 (фахове видання)

40. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Кіселічнік О.І. Ковальчук О.В.. Особливості організації екстремальних енергозберігаючих систем при різни методах керування асинхронних електроприводів // Вісник Кременчугського ДПУ, вип.1, 2002 (12) Кременчуг 2002р. С.129- 132 (фахове видання)

39. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Кіселічнік О.І.. Екстремальні енергозберігаючі системи автоматичного керування насосними установками // Вісник НТУ “ХПУ”, Збірка наукових праць, вип.12, 2002р С.34-37

38. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Кіселічнік О.І. Ковальчук О.В.. Електромеханічні енергозберігаючі екстремальні системи при векторному керуванні асинхронних двигунів // «Електромашинобудування та електрообладнання» Одеський національний політехнічний університет. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 57, Київ, «Техніка», 2001р., с.32-36

37. Печеник Н.В.,Г. Пивнюк В. Мамалига О. Яндульський. Системи енергетичні технічні // Державний стандарт України. Основні положення (ISО13600:1997,ІДЧ) Київ, держстандарт України, 2001р. С.9

36. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Ковальчук А.В. Киселичник О.И.. Екстремальні енергозберігаючі електромеханічні системи з асинхроннім електроприводом // Проблемы автоматизированого електропривода, теория и практика. Весник НТУ “ХПИ” №10, 2001г., с. 314-319 (фахове видання)

35. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Электромеханические системы автоматизации и задачи энергосбережения // Вісник ХДПУ, Збірка наукових праць, вип. 113, Харків, ХДПУ 2000р. С.297-300 (фахове видання)

34. Печеник М.В.,Печурин Н.К. Кондратова Л.П.. Анализ устойчивости регулярной топологии базовой сети передачи данных // Проблемы управления и информации. Международный научно-технический журнал, №2, 2000г. С.126-131 (фахове видання)

33. Печеник Н.В.,Павлішин Суходоля А.М. Івасюк В.В.. Оптимізація енергоспоживання електроприводів в сільськогосподарських технологічних процесах // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя започаткування і 50-річчя діяльності системи машиновипробування в Україні “Випробування, техніка і технології для сільськогосподарського виробництва на рубежі XXI сторіччя 15 жовтня 1998р., с.21

32. Печеник Н.В.,Суходоля О.М.. Питання підвищення енергетичної ефективності асинхронних електроприладів // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” 1998-2 , с.29-32(фахове видання)

31. Печеник М.В.,Мамалыга В.Н. Боровская Т.Т. Аль Гольштани М.М. Халимовский А.Н.. Управление конвейером с промежуточными приводами // Весник КПИ, серия “Электроэнергетика”, Киев, “Либидь” 1990г., №27, с.78-80

30. Печеник М.В.,Мамалыга В.Н. Боровская Т.Т. Аль Гольштани М.М. Халимовский А.Н.. Выбор экономически целесообразной системы привода ленточного конвейера // Весник КПИ, серия “Электроэнергетика”, Киев, “Либидь” 1990г., №27, с.76-77

29. Печеник М.В.,Галаини М.М.. Разработка комплексного критерия оценки эффективности транспортера // Весник КПИ, серия електроенергетика, Киев, “ЛИБІДЬ, 1990г., с.24-27

28. Печеник М.В.,Халимовский А.М. . Анализ режимов работы ленточного конвейера с частичным проскальзыванием // Весник КПИ, серия електроенергетика, Киев, “ЛИБІДЬ”, 1990г., с.18-22

27. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н.. Оптимальное управление движением ленты транспортёра // Проблемы комплексной автоматизации. Труды IV международной конференции. Киев. 17- 20 октября 1990г. С.81- 85

26. Печеник М.В.,Мамалыга В.Н.. Моделирование многобарабанного электропривода ленточных конвейеров // Весник КПИ, серия “Электроэнергетика”, Вища Школа, 1988г. С 22- 24

25. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Хоменко С.Н.. Выравнивание нагрузок в многодвигательном электроприводе ленточных конвейеров // Весник. Киев политехн. Ин-т, серия Электроэнергетика, Киев, Вища Школа, 1987. – вып.24, с. 25-27

24. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н.. Многодвигательный электропривод ленточного конвейера по схеме асинхронно-вентельного каскада // Тезисы доклада науч.- техн. Семинара “Проблемы энергосбережения и эксплуатации новых видов электроприводов”, Москва, 1986г., с. 63-66

23. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Хоменко С.Н.. Синтез оптимальной системы автоматического управления минимальной сложности с ограничением рывка // Техническая электродинамика. Киев. Наукова думка, 1985, №5, с.62 – 66 (фахове видання)

22. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н.. Многодвигательный асинхронный электропривод ленточного конвейера // Тезисы доклада VII научно – технической конференции “Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями” Свердловск, 1986г., с. 21-22

21. Печеник М.В.,Мамалыга В.Н. Хоменко С.Н.. Ограничения динамических нагрузов в реальных системах автоматического управления // Весник КПИ, серия “Электроэнергетика”, Киев. Вища школа Вып. 23, 1986г., с.8-10

20. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Хоменко С.Н.. Оптимизация динамических режимов ленточных конвейеров // Весник КПИ, серия “Электроэнергетика”, Киев. Вища школа №23, 1986г., с.5-8

19. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Гаврилюк В.А. Мамалыга В.Н.. Определение некоторых параметров электромагнитного фрикционного асинхронного электропривода ленточного конвейера // Республиканский межведомственный н-т сборник “Горная электромеханика и автоматика” Киев. Техника, 1985г. Вып. 47 с. 90-94 (фахове видання)

18. Печеник М.В.,Мамалыга В.М. Лавроненко М.И. Коноплянников П.Е.. Определение прогиба ленты в электромагнитном фрикционном промежуточном приводе ленточного конвейера // Вестник КПИ, серия «Электроэнергетика», 1985, вып. 22, с.8-9

17. Печеник М.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.М. Белик А.А. Вальчук А.А.. Условия выравнивания моментов нагрузки во взаимосвязанной САУ с многодвигательным ЭП // Вестник КПИ, серия «Электроэнергетика», 1985, вып. 22, с.5-8

16. Печеник М.В.,Приседский Г.В. Мамалыга В.М. . Некоторые новые типы электромагнитных фрикционных электроприводов ленточных конвейеров // Вестник КПИ, серия «Электроэнергетика», 1984, вып. 21, с.81-83

15. Печеник М.В.,Приседский Г.В. Мамалыга В.М. Болотников Ю.А.. Особенности многодвигательного асинхронного электропривода ленточных конвейеров // Вестник КПИ, серия «Электроэнергетика», 1984, вып. 21, с.17-19

14. Печеник М.В.,Мамалыга В.М.. Определение рационального количества промежуточных приводов многодвигательного ленточного конвейера // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, 1983, вып. 20, с.60-62

13. Печеник М.В.,Мамалыга В.М. Цыба А.П.. О выборе параметров электромагнитнофрикционного привода ленточного конвейера // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, 1983, вып. 20, с.59-60

12. Печеник М.В.,Мамалыга В.М.. О выборе электропривода высокопроизводительных ленточных конвейеров // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, №19, Киев, 1982, с.31-35

11. Печеник М.В.,Ковтун В.И.. Управление шахтной подъёмной установкой с помощью ЭВМ // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, №17, Киев, 1980, с.98-100

10. Печеник М.В.,Пыжов В.М.. Оптимальная структура логического автомата САУ шахтной подъемной установки // «Электротехника» реферативная информация о научно исследовательских работах в вузах Украинской ССР, №10, 1978, с.3

9. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Методика сравнительной оценки точности комбинированных систем автоматического управления и систем регулирования по подъёмно-транспортных установок // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, №15, Киев, 1978, с.47-49

8. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Синтез структуры комбинированной системы автоматического управления клетевыми подъёмными установками с использованием логико-управляющих устройств // «Электротехника» реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР, №10, 1977, с.9-10

7. Печеник М.В.,Пыжов В.М.. Разработка и исследование аналогового запоминающего устройства комбинированной САУ приводом подъемных машин // Вестник КПИ, серия электроэнергетики, №14, Киев, 1977, с.63-65

6. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Комбинированная система автоматического управления мощными асинхронными электроприводами подъёмно-транспортных установок к исследованием логических автоматов // Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Молодые электроэнергетики и электротехники в борьбе за технический прогресс и повышение эффективности производства», Киев, 1976, с.16-17

5. Печеник М.В.,Дубровина Н.А.. Комбинированная система автоматического шахтной подъёмной установкой с тиристорным преобразователем в цепи ротора // Вестник КПИ, серия горной электромеханики и автоматики, №8, Киев, 1976, с.14-16

4. Печеник М.В.,. Логический анализ и алгоритмы управления комбинированной САУ шахтными клетовыми подъёмными установками // Вестник КПИ, серия горной электромеханики и автоматики, №7, Киев, 1975, с.78-81

3. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Автоматическая компенсация возмущений – средство повышения надёжности и безопасности шахтных подъемных машин // Журнал «Уголь Украины», № 11. Киев, 1975, с. 37-38

2. Печеник М.В.,Пиксотов В.В.. О надёжности систем автоматического управления шахтных подъёмных машин с тиристорными преобразователями // Вестник КПИ, серия горной электромеханики и автоматики, №6, Киев, 1975, с.83-85

1. Печеник М.В.,Попович Н.Г.. Комбинированная система автоматического регулирования шахтных подъемных машин с логическим запоминающими элементами // Вестник КПИ, серия горной электромеханики и автоматики, №5, Киев, 1974, с.49-51

Авторські свідоцтва та патенти викладача

122. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Кузнецов Ю.П. Барков В.А. та інші (6 осіб). Способ управления ленточным контейнером // АС. №1666413 B65G 43/08 Б.И.№28. 30.07 91г.

121. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Бакшеев И.Л.. Устройство для доения // АС. №1528397 А01 J 5/04, Б.И №46 15.12.89г.

120. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Кузнецов Ю.П. та інші (7 осіб). Способ управления многодвигательным электроприводом // АС.№1450066, СССР Н02. Р5/46 опубл. Б.И.№1 07.01.89г.

119. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Барков В.А. Фролов В.И. Лалаянц Р.А.. Мотор – барабан ленточного конвейера // А.С.№1351847, СССР МКИ 4 В 65 G 23/04 опубл. 15.11.87. Б.И.№42 с.68

118. Печеник Н.В.,Мамалыга В.Н. . Промежуточные приводы ленточных конвейеров. Классификация, анализ перспективности // КПИ, Киев, 1985г., дал в УкрНИНТИ 06.04.85, №93ОУк-85Деп

117. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Хоменко С.Н.. Способ управления электроприводом // А.С. №1359878, СССР, МКИ 4 Н02Р 5/06 Б.И №46. 15.12.87г.

116. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н. Лавроненко М.И.. Способ управления многодвигательным электроприводом // А.С.№1259464 МКИ 4 Н02Р 7/74 Б.И.№35. 23.09.86г. с.261

115. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Гаврилюк В.А. Мамалыга В.Н. та інші (5 осіб). Магнито-фрикционный электропривод ленточного конвейера // А.С. №1382775, СССР MKИ4 G65G 15/00 Б.И.№11, 23.03.88г.

114. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Гаврилюк В.А. Мамалыга В.Н. Восканян Г.Г.. Магнито-фрикционный электропривод ленточного конвейера // А.С. №1257024 СССР MKИ4B65G15/00 Б.И.№34, 15.09.86г. С.70

113. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Мамалыга В.Н.. Способ управления многодвигательным электроприводом // А.С.№1200375, СССР, МКИ4 Н02Р5/46 Б.И.№47, 23.12.85 с.250

112. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Прядко М.А. Гаврилюк В.А. та інші (5 осіб). Магнитофрикционный электропривод ленточного конвейера // А.С. №1093634, Б.И.№!9, 23.05.84

111. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Величко А.Г. Ленушенко С.И. Пыжов В.М.. Система управления наклонной шахтной подъемной установкой // Бюллетень изобретений №46, 1978,               А.С. №637303

СПИСОК навчально-методичних праць викладача

147. Печеник М.В.,Пушкар М.В. Бур’ян С.О.. Каталог схем з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // НТУУ «КПІ» 2017. – 31с.

146. Печеник М.В.,Бур’ян С.О.. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // НТУУ «КПІ» 2017. – 40с.

145. Печеник М.В.,Пушкар М.В.. Методичні вказівки для вивчення кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів – 1» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // НТУУ «КПІ» 2015. – 14с.

144. Печеник М.В.,Бур’ян С.О.. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з кредитного модуля «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів – 2» для студентів денної форми навчання спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» // НТУУ «КПІ» 2013. – 43с.

143. Печеник М.В.,Кіселічнік О.І. Теряєв В.І. Ковбаса С.М. Бур’ян С.О.. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання // НМУ №Е10/11-538. Київ; НТУУ «КПІ», 2011 – 87с.

142. Печеник М.В.,Ковальчук О.В. Кіселічнік О.І. . Програма, методичні вказівки та контрольна робота з дисципліни «Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових установок» (для студентів заочної форми навчання) // Київ, КПІ, 2000р. , с.19

141. Печеник М.В.,А.Х. Духовний М.М. Павлишин. Практична електротехніка // Підручник Київ, “Веселка” 1997р. , с.191

140. Печеник М.В.,О.Н. Бондар В.А. Гаврилюк. Теорія електроприводу // Підручник, За ред М.Г.Поповича, К. Вища Школа, 1993, 494с.

139. Печеник Н.В.,Теряев В.И. Калачный Верба Я. Мельник А.И.. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по дисциплине “Электрические аппараты”и “Элементы автоматизированного электропривода” ч.1 // ГП ППО “Укрвузполиграф” 1990,с 51

138. Печеник Н.В.,Теряев В.И.. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Средства управления электроприводами” // ГП ППО “Укрвузполиграф” 1989,с 32

137. Печеник Н.В.,Попович Н.Г.. Методические указания к курсовой работе по курсу “Автоматизированный электропривод дешовых производственных механизмов” // ГП ППО “Укрвузполиграф” 1989,с 44

136. Печеник Н.В.,Попович Н.Г.. Каталог схем по дисциплине “Автоматизированный электропривод дешовых производственных механизмов” // ГП ППО “Укрвузполиграф” 1989,с 32

135. Печеник Н.В.,Гаврилюк В.А. Жердак А.Н.. Методическое указание к расчетно-графическим работам по курсу: “Системы управления электроприводами” (для студентов спец. 0628) // Киев. КПИ, 1983, с.38

134. Печеник Н.В.,. Методические указания по изучению курса «Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов» (для студентов спец. 0628) // Киев. КПИ, 1983, с.26

133. Печеник Н.В.,Голиков Г.И. Кривак А.А. Теряев В.И.. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электрические средства управления электроприводами» (для студентов спец. 0628) // Киев. КПИ, 1983, с.43

132. Печеник Н.В.,Гаврилюк В.А. Желдак А.Н.. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по курсу «Автоматизированный электропривод тепловых производственных механизмов» (для студентов спец. 0628) // Киев. КПИ, 1984, с.35

131. Печеник Н.В.,Бондарь П.М. Духно В.М. Колобродов В.Г.. Методические указания по организации работы отборочных комиссий факультетов по прийому на первый курс // Киев, КПИ, 1982, с.46

130. Печеник Н.В.,Дробязко С.Ф. Кривак А.А. Сученко А.В.. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов» (для студентов спец. 0628) // Киев. КПИ, 1983, с.38

129. Печеник Н.В.,Голиков Г.М.. Методические указания к курсу «Электрические аппараты и средства управления электроприводами» (для студентов спец. 0628) // Киев, КПИ, 1982, с.24

128. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Ковальчук А В. Пыжов В.М.. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Теория автоматического управления” ч.ІІ // Изд-во КПИ, г.Киев, 1980, с.41

127. Печеник Н.В.,Попович Н.Г. Ковальчук А.Я. Пыжов В.М. . Методические указания к лабораторным работам по курсу “Теория автоматического управления” ч.І // Изд-во КПИ, г.Киев, 1979, с.39

126. Печеник Н.В.,Голиков Г.И.. Методические указания по программированному контролю знаний студентами курса «Электрические аппараты» // Изд-во КПИ, г.Киев, 1979, с.20

125. Печеник Н.В.,Шаповеленко А.С. Юдин К.М. Пивень В.В.. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Теория электропривода» // Изд-во КПИ, г.Киев, 1979, с.43

124. Печеник Н.В.,Пивень В.В.. Методические указания по программированному контролю знаний студентами курса «Теория электропривода» // Издательство КПИ, Киев, 1978, с.22

123. Печеник Н.В.,Голиков Г.И.. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Электрические аппараты» // Издательство КПИ, Киев, 1978, с.34

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери