ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Перелік доповідей за 2017 рік

Перелік доповідей за 2017 рік у СПЕА

Перелік доповідей за 2017 рік

Міжнародна науково-технічна конференція

молодих учених, аспірантів і студентів

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ”

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

Київ-2017. – 710 с.

Редакційна рада, що безпосередньо редагувала перелік доповідей за 2017 рік:

Яндульський О.С., декан, д.т.н., професор;

Чумак В.В., к.т.н., доцент;

Бур’ян С.О., к.т.н., ст. викладач;

Котлярова В.В., асистент.

Власне перелік доповідей за 2017 рік кафедри АЕМС-ЕП:

 1. РОЗРОБКА БЛОКУ КЕРУВАННЯ ТИСКОМ КОМПРЕСОРА НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНОГО ЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЕРА Бур’ян C. О., Блащук О. О.
 2. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРООЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ А. С. Титаренко, С. О. Бур’ян, М. В. Печеник
 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ДИНАМІЧНОЇ ПОХИБКИ В УМОВАХ ВАРІАЦІЇ ОПОРУ ГІДРАВЛІЧНОЇ МЕРЕЖІ В НАСОСНИХ КОМПЛЕКСАХ М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, Г. Ю. Землянухіна
 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНЮВАЧА ККД НАСОСУ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ І. В. Геращенко, А. С. Титаренко, С. О. Бур’ян, М. В. Печеник
 5. АПРОКСИМАЦІЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB С. О. Бур’ян, М. В. Печеник, Б. В. Фомін
 6. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО РЯДУ ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ І. С. Баглей, Б. І. Приймак
 7. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЩОДО ЗМІН МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДА Б. В. Бугайчук, В. І. Павленко, Б. І. Приймак
 8. ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ПРИВОДА ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З КЕРУВАННЯМ ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІ-МУМУ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ О. О. Долганов, Ф. Лозада, Б. І. Приймак
 9. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОНВЕЄРА З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА М. В. Печеник, Л. М. Казьміна, О. С. Абросімов
 10. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ВТРАТ ОДНОДВИГУННОГО СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА М. В. Печеник, С. О. Бур’ян, В. В. Лукашук
 11. ВПЛИВ ІНЕРЦІЙНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ДИНАМІКУ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВЕКТОРНО-КЕРОВАНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА О. С. Дудник, О. Г. Осанадзе, Б. І. Приймак
 12. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В. Ю. Олійник, І. С. Баглей, Б. І. Приймак
 13. СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО МАНІПУЛЯТОРА З ЛАЗЕРНИМ ДАВАЧЕМ М. С. Павлюков, Б. І. Приймак, О. М. Халімовський
 14. ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ІМПУЛЬСІВ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДАТЧИКІВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ О. О. Ведєнєєв, М. В. Пушкар
 15. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ НА АКТИВНО-ІНДУКТИВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ А. О. Тригуб, А. С. Гузинський, М. В. Пушкар
 16. ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД НА ОСНОВІ ПРОМИСЛОВОГО КОНТРОЛЕРА SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КЕРУВАННЯ ПРИВОДАМИ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ MODBUS Р. О. Кіяткін, О. Г. Комарь, С. В. Король
 17. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ЕЛЕКТРОМОТОЦИКЛА НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА Р. О. Кіяткін, Д. Л. Приступа
 18. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ У ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ З ЗАЗОРАМИ А. В. Ільків, В. М. Пижов
 19. ПІДВИЩУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ З ЦИФРОВОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ С. С. Димко, В. І. Теряєв, Є. О. Дорошенко
 20. АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ НАСОСНОЮ УСТАНОВКОЮ ОБЕРНЕНОЇ ДІЇ В. І. Теряєв, С. О. Бур’ян, Є. О. Дорошенко, Сун Хенхао
 21. РОЗРАХУНОК КОАКСІАЛЬНОГО ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ВИКРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ELCUT В. І. Теряєв, А. О. Клименко
 22. ЕЛЕКТРОПРИВОД З ЛІНІЙНИМ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ В. І. Теряєв, В. Г. Чернота
 23. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЗВОРОТНОГО МАЯТНИКА О. В. Божок, С. С. Димко
 24. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ В. В. Хуторянський, Н. Д. Красношапка
 25. ОГЛЯД СУЧАНИХ МЕТОДІВ МІНІМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВТРАТ В АСИНХРОНОМУ ДВИГУНІ Д. В. Калугін, О. І. Толочко
 26. ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМИ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ Є. Ю. Березюк, О. І. Толочко
 27. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ О. І. Толочко, О. О. Бурмельов
 28. АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПИТАНИИ ЕГО ОТ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА Хамдауи Муад. Эль, О. И. Толочко
 29. ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ. ЧАСТИНА 1: РОБАСТНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ МОДЕЛЮВАННЯМ C. М. Пересада, М. М. Желінський, А. А. Рандюк
 30. ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ: ЧАСТИНА 2: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ С. М. Пересада, М. М. Желінський, А. А. Рандюк
 31. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИВОЇ НАМАГНІЧУВАННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СИСТЕМИ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ І. І. Пушніцина, Д. С. Пушніцин, С. М. Ковбаса
 32. НОВИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ Є. О. Ніконенко, С. М. Пересада
 33. ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОБУСУ НА БАЗІ СЕРІЙНОГО ШАСІ ГАЗ 2752 «СОБОЛЬ» О. В. Драга, С. М. Ковбаса
 34. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МЕРТВОГО ЧАСУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ C. М. Ковбаса, Г. А. Кузнецов
 35. ДОСЛІДЖЕННЯ АСТАТИЧНИХ ЗА НАВАНТАЖЕННЯМ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ С. С. Теребійчук, О. І. Толочко
 36. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ ПО НАЛАШТУВАННЮ OBJECT PROCESS CONTROL СЕРВЕРА ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З СЕРЕДОВИЩЕМ UNITY PRO Д. В. Калугін, С. В. Король
 37. ПРОТОТИП ЧОТИРИКОЛІСНОГО АВТОНОМНОГО РОБОТА З WEB-КАМЕРОЮ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНОЇ РОЗМІТКИ І. В. Кривошея, С. В. Король
 38. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ ПО КОНФІГУРУВАННЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ KNX М. С. Павлюков, С. В. Король
 39. ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ З ЛЮДИНО-МАШИННИМ ІНТЕРФЕЙСОМ С. І. Рощин, С. В. Король
 40. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ ВІТРОТУРБІНИ О. В. Шубенко, С. В. Король
 41. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ РУХУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В. В. Варволік, М. В. Сливканич, С. М. Ковбаса
 42. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМИ БЕЗПІЛОТНОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ В. В. Варволік, М. В. Сливканич, С. М. Пересада
 43. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА З ДВОМА ЗАЗОРАМИ В ТРАНСМІСІЇ ТА ЛІНІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ ДВИГУНА А. В. Ільків, В. М. Пижов
 44. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ДИМОСОСУ КОТЕЛЬНОЇ Ю. С. Чубань, Н. Д. Красношапка
 45. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВАРІАЦІЇ АКТИВНОГО ОПОРУ РОТОРА НА РОБОТУ ДВОХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ ЖИВЛЕННІ ВІД ОДНОГО ІНВЕРТОРА Б. А. Дубровець, Є. Ю. Березюк, В. С. Бовкунович
 46. РОЗРОБКА ДИСКРЕТНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ШТОКУ ІНЖЕКТОРНОГО ПРИСТРОЮ О. С. Богута, В. В. Комольцев, О. М. Халімовський, О. Л. Сокольський
 47. РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КОНВЕЄРА З ГНУЧКИМ ТЯГОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ Л. М. Казьміна, В. В. Лукашук, О. С. Абросімов, М. В. Пушкар
 48. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАТЧИКІВ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ Р. О. Канєвський, М. В. Пушкар
 49. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТРУМУ ТА ШВИДКОСТІ ДВИГУНА В ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ Р. А. Крикун, Б. А. Дубровець, В. С. Бовкунович
Перелік доповідей за 2017 рік диплом за кращу доповідь

Диплом за кращу доповідь на засіданні всіх секцій

Перелік доповідей за 2017 рік інших доповідачів можна знайти за посиланням.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти