Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Публікації за 2013 рік

Публікації за 2013 рік

Публікації за 2013 рік : опубліковано загалом 69 наукових праць, з них 26 статей у фахових виданнях, 5 у SCOPUS та 3 за кордоном, 15 навчальних посібників.

1. Публікації за 2013 рік у фахових виданнях

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa and S. Lyshevski Identification of Induction Motor Parameters Adaptively Controlling Stator Currents // Proc. of IEEE 39th Annual Con-ference of Industrial Electronics, –November 2013. (Scopus)
 2. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Ідентифікація активних опорів асинхронного двигуна за допомогою адаптивного спостерігача потокозчеплення // Технічна електродинаміка №1 – 2013. –С. 40–48. (Scopus)
 3. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Общетеоретическое решение задачи наблюдения вектора потокосцепления ротора асинхронного двигателя с использованием скользящих режимов // «Технічна електродинаміка». –№3. –Київ. –2013. – С. 20–25. (Scopus)
 4. Пересада С.М., Онанко А.Ю. Унифицированные системы отработки углового положения, построенные на основе принципа пассивности // Техническая электродинамика №2. – 2013 . –С. 36 – 42. (Scopus)
 5. Adaptive control of stator currents for self-comissioning of induction motor drives / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi// Технiчна електродинамiка. – 2013. – №5. – с. 24 – 31. (Scopus)
 6. S. Peresada, S. Lyshevsky, S. Kovbasa and M. Konoplinsky Identification Of Stator And Rotor Resistances Of Induction Motors // Electrotechnic and computer systems, –Vol. 09(85). –Odessa. –2013. P. 7 – 15.
 7. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Stator Current Regulation for Identification of Induction Motor Parameter // Electromechanical and energy saving systems. –Vol. 2/2013 (22). –Kremenchuk. –2013. P. 10 – 16.
 8. Пересада С.М., Димко С.С. Векторне керування швидкістю асинхронного двигуна при максимізації співвідношення момент-струм // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.
 9. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа Алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка: синтез и экспериментальное тестирование // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. –2013 . – №34 . – с.27 – 34.
 10. Пересада С. М. Трандафилов В. Н. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов прямого векторного управления асинхронным двигателем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 59–63.
 11. Пересада С. М. Ковбаса С. М., Алисов А. С. Общетеоретическое решение задачи управления механическими координатами электромеханическмх систем без измерения токов приводных двигателей // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 31–35.
 12. Peresada S. M. Dynnik T. V. Vector control of doubly-frd induction machine: robustness with respect to parameters variation // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 68 – 70.
 13. Кудин В. Ф., Торопов А. В. Субоптимальное нелинейное управление электроприводами упаковочных механизмов // Радиоэлектроника, информатика, управление. –№1. –2013. –С. 158 – 162.
 14. Кудин В. Ф., Колесниченко С. П. Синтез субоптимального управления, расширяющего область притяжения управляемого объекта // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 56–58.
 15. Островерхов Н.Я., Бурик Н.П. Управление электромеханическими системами на основе минимизации локальных функционалов мгновенных значений энергий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 1/2013 (21). – С. 40-47.
 16. Яремов О.І., Островерхов М.Я. Дослідження векторно-керованого електропривода з лінійним асинхронним двигуном при врахуванні крайових ефектів // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 2/2013 (22), Ч.2. – С. 80-85.
 17. Бурик М.П., Островерхов М.Я. Моделювання системи регулювання швидкості, синтезованої на основі концепції зворотних задач динаміки // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.– Донецьк: ДВНЗ “ДНТУ”, 2013.– № 1(14).– С. 36–39.
 18. Яремов О.І., Островерхов М.Я. Аналіз одновимірної моделі лінійного асинхронного двигуна з використанням елементів теорії поля // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.– Донецьк: ДВНЗ “ДНТУ”, 2013.– № 2(15).– С. 303–307.
 19. Островерхов М.Я. Керування синхронним двигуном з постійними магнітами при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій // Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – Вип. 36. – С. 169-170.
 20. Приймак Б.І. Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». № 36. 2013. – С. 493-494.
 21. Ковбаса С. М., Воронко А. Б. Высокопроизводительный унифицированный контролер на основе DSP TMS320F28335 для электромеханических систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 293 – 295.
 22. Король С. В. Управление активным корректором коэффициента мощности путем формирования энергии преобразования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 396–397.
 23. Король С. В. Векторное управление активным корректором коэффициента мощности. // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 1 (14). – Донецьк: 2013. – С. 118 – 121.
 24. Бур’ян С.О., Печеник М.В., Барановська К.В. Підвищення енергоефективності системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання при варіаціях параметрів гідравлічної мережі // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 356-358.
 25. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Горбатовський А.О. Особливості підвищення енергетичної ефективності електромеханічної системи конвеєра // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 382-384.
 26. Бур’ян С.О. Підвищення енергоефективності електромеханічної системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДНТУ, 2013. – №1(14)’2013. – С. 47-52.

2. Публікації за 2013 рік у зарубіжних виданнях

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa and S. Lyshevski Identification of Induction Motor Parameters Adaptively Controlling Stator Currents // Proc. of IEEE 39th Annual Conference of Industrial Electronics, –November 2013. (Scopus)
 2. Dymko S., Leidhold R., Peresada S. Induction motors torque control with torque per ampere ratio maximization // Effizienz, Präzision, Qualtität. – Magdeburg: Univ., 8 pages, 2013 Kongress: Magdeburger Maschinenbau-Tage; 11 (Magdeburg) : 2013.09.25-26, ISBN 978-3-940961-90-7.

3. Публікації за 2013 рік в інших фахових виданнях України:

 1. Островерхов М.Я., Левицький Д.М. Система керування швидкістю синхронного двигуна з постійними магнітами з властивостями слабкої чутливості до зміни індуктивності статора // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 31-32.
 2. Островерхов М.Я., Підгаєць А.П. Дослідження системи керування швидкістю двигуна постійного струму з властивістю слабкої чутливості до зміни моменту інерції та коефіцієнта передачі силового перетворювача // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 43-44.
 3. Бур’ян С.О., Боднар Д.О. Визначення умов існування точки перетинц кривої максимального ККД насосу з характеристикою гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 128-129.
 4. Бур’ян С.О., Боднар Д.О., Мусієнко М.О. Лабораторні стенди для дослідження систем автоматизації технологічних процесів, установок і комплексів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 259-260.
 5. Бур’ян С. О., Пєрвєєв С. В., Петровський Я. І. Визначення такту квантування екстремального регулятора коефіцієнта корисної дії насосу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 47-48.
 6. Бур’ян С.О. Екстремальна енергоефективна система керування насосною установкою при змішаному з’єднанні агрегатів // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників XXІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-65.
 7. Бур’ян С.О. Михайлов М.В. Розробка та дослідження лабораторного стенда для компенсації реактивної потужності за допомогою конденсаторної батареї // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників XXІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (20-28 квітня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціальноекономічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-100.
 8. Бур’ян С.О. Барановська К.В. Тенденції використання нейронних мереж в системах автоматизації // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників І міжнародної (ХХІ всеукраїнської) науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (13-18 травня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 58-60.
 9. Теряєв В.І. Математична модель виконавчого електромагніту для систем магнітного підвішування / В.І.Теряєв, О.П.Бурлака. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 264-265.
 10. Теряєв В.І. Математичне моделювання механічної частини взаємозв’язаної системи електроприводу металорізального верстату / В.І.Теряєв, М.М.Ткаченко. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 37-38.
 11. Теряєв В.І. Стенд для дослідження статичних та динамічних характеристик п’єзоелектричного двигуна / В.І.Теряєв, С.Ф.Петренко, С.І. Гаврилюк. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 319-320.
 12. Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дослідження точності параметрично інваріантного нейронного оптимізатора втрат потужності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2013 р. – Кременчук, КрДУ. – 2013. – С. 39-40.

4. Публікації за 2013 рік : посібники та методичні вказівки з грифом НТУУ “КПІ” ФЕА

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Автоматизація електромеханічних систем» на тему «Дослідження статичних та динамічних режимів двигуна постійного струму з незалежним збудженням на базі керуючо-перетворювального пристрою DCS800» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл. С.М.Пересада, О.І.Кіселичник, В.І. Теряєв, М.В.Пушкар. – К.: КПІ, 2012. – 92 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування-2: курс лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2013 – 230 с.
 3. Теорія оптимального керування: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Кудін В.Ф., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013, – 20 с.
 4. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-1: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Печеник М.В., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013 – 40 с.
 5. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-2: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Печеник М.В., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013 – 43 с.
 6. Програмне керування електромеханічними системами: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання / Уклад.: I.О. Коваленко, М.В. Пушкар – К.: НТУУ «КПІ», 2013, – 60 с.
 7. Програмне керування електромеханічними системами – 1: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. І.О. Коваленко., М.В. Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. –114 с.
 8. Теорія електропривода-2: методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної, прискореної та заочної форм навчання / Уклад.: С.П. Колесніченко. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. – 37 с.
 9. Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : Частина ІI : Курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 165 с.
 10. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад.: Б.І. Приймак. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. – 71 с.
 11. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. Б.І. Приймак. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 168 с.
 12. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад.: Б.І. Приймак. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. –25 с.
 13. Моделювання електромеханічних систем-2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”, спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад. С.О.Шматок, М.В.Пушкар. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 82 с.
 14. Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів : Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електроме-ханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання / Уклад.: С.О. Шматок, М.В. Пушкар – К.: НТУУ «КПІ», 2013, – 61 с.
 15. Назва матеріалу: Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт «Елементи цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» всіх форм навчання / Укл. В.І. Теряєв. – К.: КПІ, 2013. – 57 с.

Публікації за 2013 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2013 рік у СПЕА.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education