ОП “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Публікації за 2013 рік

Публікації за 2013 рік

Публікації за 2013 рік : опубліковано загалом 69 наукових праць, з них 26 статей у фахових виданнях, 5 у SCOPUS та 3 за кордоном, 15 навчальних посібників.

1. Публікації за 2013 рік у фахових виданнях

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa and S. Lyshevski Identification of Induction Motor Parameters Adaptively Controlling Stator Currents // Proc. of IEEE 39th Annual Con-ference of Industrial Electronics, –November 2013. (Scopus)
 2. Пересада С.М., Коноплінський М.А. Ідентифікація активних опорів асинхронного двигуна за допомогою адаптивного спостерігача потокозчеплення // Технічна електродинаміка №1 – 2013. –С. 40–48. (Scopus)
 3. С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов Общетеоретическое решение задачи наблюдения вектора потокосцепления ротора асинхронного двигателя с использованием скользящих режимов // «Технічна електродинаміка». –№3. –Київ. –2013. – С. 20–25. (Scopus)
 4. Пересада С.М., Онанко А.Ю. Унифицированные системы отработки углового положения, построенные на основе принципа пассивности // Техническая электродинамика №2. – 2013 . –С. 36 – 42. (Scopus)
 5. Adaptive control of stator currents for self-comissioning of induction motor drives / S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa, S. Lyashevskyi// Технiчна електродинамiка. – 2013. – №5. – с. 24 – 31. (Scopus)
 6. S. Peresada, S. Lyshevsky, S. Kovbasa and M. Konoplinsky Identification Of Stator And Rotor Resistances Of Induction Motors // Electrotechnic and computer systems, –Vol. 09(85). –Odessa. –2013. P. 7 – 15.
 7. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa Adaptive Stator Current Regulation for Identification of Induction Motor Parameter // Electromechanical and energy saving systems. –Vol. 2/2013 (22). –Kremenchuk. –2013. P. 10 – 16.
 8. Пересада С.М., Димко С.С. Векторне керування швидкістю асинхронного двигуна при максимізації співвідношення момент-струм // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.
 9. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа Алгоритм идентификации электрических параметров асинхронного двигателя на основе адаптивного наблюдателя полного порядка: синтез и экспериментальное тестирование // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. –2013 . – №34 . – с.27 – 34.
 10. Пересада С. М. Трандафилов В. Н. Метод синтеза инвариантных к вариациям активного сопротивления ротора алгоритмов прямого векторного управления асинхронным двигателем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 59–63.
 11. Пересада С. М. Ковбаса С. М., Алисов А. С. Общетеоретическое решение задачи управления механическими координатами электромеханическмх систем без измерения токов приводных двигателей // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 31–35.
 12. Peresada S. M. Dynnik T. V. Vector control of doubly-frd induction machine: robustness with respect to parameters variation // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 68 – 70.
 13. Кудин В. Ф., Торопов А. В. Субоптимальное нелинейное управление электроприводами упаковочных механизмов // Радиоэлектроника, информатика, управление. –№1. –2013. –С. 158 – 162.
 14. Кудин В. Ф., Колесниченко С. П. Синтез субоптимального управления, расширяющего область притяжения управляемого объекта // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 56–58.
 15. Островерхов Н.Я., Бурик Н.П. Управление электромеханическими системами на основе минимизации локальных функционалов мгновенных значений энергий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 1/2013 (21). – С. 40-47.
 16. Яремов О.І., Островерхов М.Я. Дослідження векторно-керованого електропривода з лінійним асинхронним двигуном при врахуванні крайових ефектів // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 2/2013 (22), Ч.2. – С. 80-85.
 17. Бурик М.П., Островерхов М.Я. Моделювання системи регулювання швидкості, синтезованої на основі концепції зворотних задач динаміки // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.– Донецьк: ДВНЗ “ДНТУ”, 2013.– № 1(14).– С. 36–39.
 18. Яремов О.І., Островерхов М.Я. Аналіз одновимірної моделі лінійного асинхронного двигуна з використанням елементів теорії поля // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Електротехніка і енергетика”.– Донецьк: ДВНЗ “ДНТУ”, 2013.– № 2(15).– С. 303–307.
 19. Островерхов М.Я. Керування синхронним двигуном з постійними магнітами при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій // Вісник НТУ „Харківський політехнічний інститут”. Тем. випуск „Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – Вип. 36. – С. 169-170.
 20. Приймак Б.І. Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Нац. техн. ун-ту “Харківський політехн. ін-тут”. Темат. вип. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». № 36. 2013. – С. 493-494.
 21. Ковбаса С. М., Воронко А. Б. Высокопроизводительный унифицированный контролер на основе DSP TMS320F28335 для электромеханических систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 293 – 295.
 22. Король С. В. Управление активным корректором коэффициента мощности путем формирования энергии преобразования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 396–397.
 23. Король С. В. Векторное управление активным корректором коэффициента мощности. // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 1 (14). – Донецьк: 2013. – С. 118 – 121.
 24. Бур’ян С.О., Печеник М.В., Барановська К.В. Підвищення енергоефективності системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання при варіаціях параметрів гідравлічної мережі // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 356-358.
 25. Печеник М.В., Бур’ян С.О., Горбатовський А.О. Особливості підвищення енергетичної ефективності електромеханічної системи конвеєра // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36(1009). – С. 382-384.
 26. Бур’ян С.О. Підвищення енергоефективності електромеханічної системи автоматичного керування послідовно з’єднаними насосами водопостачання // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДНТУ, 2013. – №1(14)’2013. – С. 47-52.

2. Публікації за 2013 рік у зарубіжних виданнях

 1. S. Peresada, S. Kovbasa, D. Prystupa and S. Lyshevski Identification of Induction Motor Parameters Adaptively Controlling Stator Currents // Proc. of IEEE 39th Annual Conference of Industrial Electronics, –November 2013. (Scopus)
 2. Dymko S., Leidhold R., Peresada S. Induction motors torque control with torque per ampere ratio maximization // Effizienz, Präzision, Qualtität. – Magdeburg: Univ., 8 pages, 2013 Kongress: Magdeburger Maschinenbau-Tage; 11 (Magdeburg) : 2013.09.25-26, ISBN 978-3-940961-90-7.

3. Публікації за 2013 рік в інших фахових виданнях України:

 1. Островерхов М.Я., Левицький Д.М. Система керування швидкістю синхронного двигуна з постійними магнітами з властивостями слабкої чутливості до зміни індуктивності статора // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 31-32.
 2. Островерхов М.Я., Підгаєць А.П. Дослідження системи керування швидкістю двигуна постійного струму з властивістю слабкої чутливості до зміни моменту інерції та коефіцієнта передачі силового перетворювача // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 43-44.
 3. Бур’ян С.О., Боднар Д.О. Визначення умов існування точки перетинц кривої максимального ККД насосу з характеристикою гідравлічної мережі при паралельному з’єднанні агрегатів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 128-129.
 4. Бур’ян С.О., Боднар Д.О., Мусієнко М.О. Лабораторні стенди для дослідження систем автоматизації технологічних процесів, установок і комплексів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 259-260.
 5. Бур’ян С. О., Пєрвєєв С. В., Петровський Я. І. Визначення такту квантування екстремального регулятора коефіцієнта корисної дії насосу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 09-11 квітня 2013 р. – Кременчук, КрНУ, 2013. – с. 47-48.
 6. Бур’ян С.О. Екстремальна енергоефективна система керування насосною установкою при змішаному з’єднанні агрегатів // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників XXІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (26 лютого – 6 березня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 62-65.
 7. Бур’ян С.О. Михайлов М.В. Розробка та дослідження лабораторного стенда для компенсації реактивної потужності за допомогою конденсаторної батареї // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників XXІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (20-28 квітня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціальноекономічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-100.
 8. Бур’ян С.О. Барановська К.В. Тенденції використання нейронних мереж в системах автоматизації // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників І міжнародної (ХХІ всеукраїнської) науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (13-18 травня 2013р.). – Том 2. Природничі та точні науки. Соціально-економічні науки. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 58-60.
 9. Теряєв В.І. Математична модель виконавчого електромагніту для систем магнітного підвішування / В.І.Теряєв, О.П.Бурлака. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 264-265.
 10. Теряєв В.І. Математичне моделювання механічної частини взаємозв’язаної системи електроприводу металорізального верстату / В.І.Теряєв, М.М.Ткаченко. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 37-38.
 11. Теряєв В.І. Стенд для дослідження статичних та динамічних характеристик п’єзоелектричного двигуна / В.І.Теряєв, С.Ф.Петренко, С.І. Гаврилюк. – ХІ Міжнародна науково-техн. конф. Молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук: КрНУ, 2013, с. 319-320.
 12. Приймак Б.І., Гаман Ю.С. Дослідження точності параметрично інваріантного нейронного оптимізатора втрат потужності в асинхронному електроприводі // Збірник наук. праць ΧІ Міжнар.. н.-т. конф. молодих уч. та спец. “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”, 28-29 березня 2013 р. – Кременчук, КрДУ. – 2013. – С. 39-40.

4. Публікації за 2013 рік : посібники та методичні вказівки з грифом НТУУ “КПІ” ФЕА

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Автоматизація електромеханічних систем» на тему «Дослідження статичних та динамічних режимів двигуна постійного струму з незалежним збудженням на базі керуючо-перетворювального пристрою DCS800» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укл. С.М.Пересада, О.І.Кіселичник, В.І. Теряєв, М.В.Пушкар. – К.: КПІ, 2012. – 92 с.
 2. Обчислювальна техніка та програмування-2: курс лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Укладачі Островерхов М.Я., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ «КПІ», ФЕА, 2013 – 230 с.
 3. Теорія оптимального керування: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Кудін В.Ф., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013, – 20 с.
 4. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-1: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Печеник М.В., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013 – 40 с.
 5. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів-2: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Укладачі: Печеник М.В., Бур’ян С.О. Київ: НТУУ “КПІ”, ФЕА, 2013 – 43 с.
 6. Програмне керування електромеханічними системами: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання / Уклад.: I.О. Коваленко, М.В. Пушкар – К.: НТУУ «КПІ», 2013, – 60 с.
 7. Програмне керування електромеханічними системами – 1: Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. І.О. Коваленко., М.В. Пушкар – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. –114 с.
 8. Теорія електропривода-2: методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної, прискореної та заочної форм навчання / Уклад.: С.П. Колесніченко. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. – 37 с.
 9. Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : Частина ІI : Курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. М.Г. Попович, Б.І. Приймак. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 165 с.
 10. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад.: Б.І. Приймак. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. – 71 с.
 11. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. Б.І. Приймак. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 168 с.
 12. Інтелектуальне керування в електромеханічних системах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни для студентів спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад.: Б.І. Приймак. – К.: НТТУ “КПІ”, 2013. –25 с.
 13. Моделювання електромеханічних систем-2: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”, спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної та заочної форм навчання / Уклад. С.О.Шматок, М.В.Пушкар. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 82 с.
 14. Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів : Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електроме-ханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання / Уклад.: С.О. Шматок, М.В. Пушкар – К.: НТУУ «КПІ», 2013, – 61 с.
 15. Назва матеріалу: Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт «Елементи цифрових систем керування електроприводами» для студентів спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» всіх форм навчання / Укл. В.І. Теряєв. – К.: КПІ, 2013. – 57 с.

Публікації за 2013 рік у збірнику, що виходить за результатами конференції “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”:

Публікації за 2013 рік у СПЕА.

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2022/2023 навчального року


Всього навчається: 137,
з них на бюджеті: 130.

Партнери

Центр міжнародної освіти