Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Ковбаса Сергій Миколайович

kovbasa1Ковбаса Сергій Миколайович, к.т.н., доцент. Народився 16 квітня 1976 року. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1999 р. 2004 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Система векторного керування асинхронним двигуном із властивостями грубості до варіацій активного опору ротора». У грудні 2008 року отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

У 2020 році Ковбаса Сергій Миколайович захистив докторську дисертацію на тему “Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами” спеціальності 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”. Наукоий керівник – д.т.н. проф. Пересада С.М.

Протягом 7 років виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

З 2021 є завідувачем кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

Сторінка викладача у Facebook


Сторінка викладача в системі “Іntellect”

ПІБ Orcid WOS Scopus Google Scholar
Ковбаса Сергій Миколайович

Наукові напрямки:

  • нелінійні системи керування двигунами змінного струму
  • керування напівпровідниковими перетворювачами
  • розробка та впровадження контролерів на основі цифрових сигнальних процесорів

Список фахових публікацій

Викладає дисципліни:

Сертифікати

1 Базовий курс для всіх бажаючих «Основи антикорупції для всіх і кожного» (7 год.) Завантажити

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education