faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Димко Сергій Сергійович

Димко Сергій Сергійович

dymko1Димко Сергій Сергійович, старший викладач. Народився 13 березня 1986 року. У 2009 році з відзнакою закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут”. На протязі періоду 2009-2012 р.р. навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”.

З 2010 р. по 2017 р. працював на кафедрі АЕМС-ЕП. В грудні 2015 року захистив дисертацію «Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора» на здобуття вченого звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи“.

Сторінка викладача в системі “Іntellect” profile/dss11

Сторінка в Google Scholar citations?user=u7yQ1iIAAAAJ

Сторінка в Scopus authid/detail.uri?authorId=55328045100

Сторінка в ORCID 0000-0003-4996-6642

Сторінка в Publons (Web of Science) researcher/2360190/serhii-s-dymko/

Викладає дисципліну:

Наукові напрямки:

 • нелінійні системи керування двигунами змінного струму;
 • керування напівпровідниковими перетворювачами.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa and S. M. Peresada, “Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 1, pp. 181-193, Jan.-Feb. 2017. (Scopus)
 2. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko and S. Bozhko. Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors // 2017 IEEE Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, 2017, pp. 72-75. (Scopus)
 3. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко «Формирование заданного потокосцепления для алгоритмов векторного управления асинхронными двигателями с максимизацией соотношения момент-ток» // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.43-47.
 4. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada. MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p. (Scopus)
 5. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм // Технiчна електродинамiка. – 2015. – №4. – с. 36 – 40. (Scopus)
 6. S. Dymko, S. Peresada, R. Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-2265-9, pp.251-256. (Scopus)
 7. Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – C. 36-40.
 8. Dymko S., Leidhold R., Peresada S. Induction motors torque control with torque per ampere ratio maximization // Effizienz, Präzision, Qualtität. – Magdeburg: Univ., 8 pages, 2013 Kongress: Magdeburger Maschinenbau-Tage; 11 (Magdeburg) : 2013.09.25-26, ISBN 978-3-940961-90-7.
 9. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82. (Scopus).
 10. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56-60.
 11. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.
 12. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток //Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – C. 16-20.
 13. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования // Электротехнические и компьютерные системы – 2011 – №03(79) – C. 28-31.
 14. Пересада С.М., Димко С.С. Порівняльне дослідження алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода тролейбуса.// Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2011 – №6 – C. 134-137.
 15. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Дымко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 2,  –С. 33-36
 16. Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике. // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 39–42.

Участь в конференціях

 1. XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES 2011), яка проводилась з 18 по 20 травня 2011 р. в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток».
 2. ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП 2012), яка проводилась з 17 по 22 вересня 2011 р. в м.Миколаївка, АР Крим. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление асихнронными электроприводами с максимизацией соотношения момент-ток», яка зайняла перше місце на конкурсі доповідей молодих учених.

Публікація методичної літератури (Димко Сергій Сергійович)

 1. Теорія електропривода-2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності « Електричні машини та апарати » / Уклад.: С.П. Колесніченко, С.С. Димко ,  О.М. Халімовський, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  60 с.
 2. Спецпитання електроприводу – 2: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М Ковбаса., С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. –43 с.
 3. Цифрові сигнальні процесори та мікроконтроллери: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014р. –110 с.
 4. Проектування систем автоматизації – 2: Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. І.О. Коваленко, В.С. Бовкунович, С.С. Димко – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 119 с.
 5. Автоматизація електромеханічних систем. курсовий проект. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 43 с.
 6. Комп’ютерні пристрої в системах автоматизації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014 р. –38 с.
 7. Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. – 56 с.
 8. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В.Король, С.С.Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 92.
 9. Теорія електропривода – 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: С.П.Колесніченко, С.С.Димко  – К.:НТУУ “КПІ”, 2011. –  66с.

Димко Сергій Сергійович. Наукові публікації в інших виданнях

 1. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 12–13.
 2. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 14–15.
 3. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Исследование влияния мертвого времени в преобразователях частоты // Доклады по матеріалам Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Современные проблемы електроэнерготехники и автоматики. – Киев: «Политехника», 2009. – С. 35-38.
 4. Скібчик О.С., Димко С.С. Розробка уніфікованої системи тестування електроприводів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – С.356-358.
 5. Ковбаса С.М., Димко С.С., Смірнов С.А. Проста система регулювання моменту двигуна постійного струму для навантажувальних машин лабораторних стендів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник укових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Еектромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 171-172.
 6. Димко С.С., Смірнов С.А. Розробка функціональної схеми лабораторного стенду для дослідження алгоритмів керування синхронними двигунами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. – С.364-365.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners