факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Димко Сергій Сергійович

Димко Сергій Сергійович

dymko1Димко Сергій Сергійович, старший викладач. Народився 13 березня 1986 року. У 2009 році з відзнакою закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут”. На протязі періоду 2009-2012 р.р. навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”.

З 2010 р. по 2017 р. працював на кафедрі АЕМС-ЕП. В грудні 2015 року захистив дисертацію «Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора» на здобуття вченого звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи“.

Сторінка викладача в системі “Іntellect” profile/dss11

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в Publons (Web of Science)

Сторінка в ORCID

Викладає дисципліну:

Наукові напрямки:

 • нелінійні системи керування двигунами змінного струму;
 • керування напівпровідниковими перетворювачами.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa and S. M. Peresada, “Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results,” in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 1, pp. 181-193, Jan.-Feb. 2017. (Scopus)
 2. Peresada, S. Kovbasa, S. Dymko and S. Bozhko. Maximum Torque-per-Amp Tracking Control of Saturated Induction Motors // 2017 IEEE Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, 2017, pp. 72-75. (Scopus)
 3. С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, С. С. Дымко «Формирование заданного потокосцепления для алгоритмов векторного управления асинхронными двигателями с максимизацией соотношения момент-ток» // Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми автоматизованого електропривода. Силова електроніка та енергоефективність – Харків: НТУ «ХПІ», 2017, вип. 27 (1249). – С.43-47.
 4. S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, S. Peresada. MTA Control for Traction IM Drives: Theory and Experimental Results // Proceedings on 2015 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles (ESARS): Paper SS2.1.5. – Aachen, Germany, 2015. – 6p. (Scopus)
 5. С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко, В. О. Благодір. Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм // Технiчна електродинамiка. – 2015. – №4. – с. 36 – 40. (Scopus)
 6. S. Dymko, S. Peresada, R. Leidhold Torque Control of Saturated Induction Motor with Torque per Ampere Ratio Maximization // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems(IEPS), 2014.06.2-6, (Kyiv, Ukraine), ISBN 978-1-4799-2265-9, pp.251-256. (Scopus)
 7. Пересада С.М., Димко С.С. Стратегія векторного керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм при врахуванні кривої намагнічування // Електротехнічні та комп’ютерні системи – 2014 – №15(91) – C. 36-40.
 8. Dymko S., Leidhold R., Peresada S. Induction motors torque control with torque per ampere ratio maximization // Effizienz, Präzision, Qualtität. – Magdeburg: Univ., 8 pages, 2013 Kongress: Magdeburger Maschinenbau-Tage; 11 (Magdeburg) : 2013.09.25-26, ISBN 978-3-940961-90-7.
 9. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Робастифицированное бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем на основе адаптивного наблюдателя пониженного порядка // Техническая электродинамика – 2012 – №2 – с.81-82. (Scopus).
 10. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток в условиях токового управления // Электромеханические и энергосберегающие системы – Кременчуг, 2012. – Вип.3/2012 (19). – С. 56-60.
 11. Пересада С.М., Дымко С.С. Векторное управление скоростью асинхронного двигателя при максимизации соотношения момент-ток // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України – Київ, 2012 – Вип.33. – С.22-29.
 12. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток //Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – C. 16-20.
 13. Пересада С.М., Дымко С.С. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования // Электротехнические и компьютерные системы – 2011 – №03(79) – C. 28-31.
 14. Пересада С.М., Димко С.С. Порівняльне дослідження алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода тролейбуса.// Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2011 – №6 – C. 134-137.
 15. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Дымко С. С. Indirect field-oriented torque control of induction motors with maximum torque per amper ratio // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені М. Остроградського. –2010. –№ 2,  –С. 33-36
 16. Пересада С. М., Дымко С. С., Ковбаса С. М. Обобщенное решение задачи косвенного векторного управления моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток в статике. // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. –2010. –Вып. 28. –С. 39–42.

Участь в конференціях

 1. XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES 2011), яка проводилась з 18 по 20 травня 2011 р. в Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток».
 2. ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (ПАЕП 2012), яка проводилась з 17 по 22 вересня 2011 р. в м.Миколаївка, АР Крим. Зроблено доповідь на тему «Векторное управление асихнронными электроприводами с максимизацией соотношения момент-ток», яка зайняла перше місце на конкурсі доповідей молодих учених.

Публікація методичної літератури (Димко Сергій Сергійович)

 1. Теорія електропривода-2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності « Електричні машини та апарати » / Уклад.: С.П. Колесніченко, С.С. Димко ,  О.М. Халімовський, Н.Д. Красношапка – К.:НТУУ «КПІ», 2014. –  60 с.
 2. Спецпитання електроприводу – 2: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М Ковбаса., С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. –43 с.
 3. Цифрові сигнальні процесори та мікроконтроллери: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014р. –110 с.
 4. Проектування систем автоматизації – 2: Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. І.О. Коваленко, В.С. Бовкунович, С.С. Димко – К.: НТУУ ”КПІ”, 2014. – 119 с.
 5. Автоматизація електромеханічних систем. курсовий проект. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. С. Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 43 с.
 6. Комп’ютерні пристрої в системах автоматизації: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. –К.: каф. АЕМС-ЕП, НТУУ “КПІ”, 2014 р. –38 с.
 7. Робастне та адаптивне керування в електромеханічних системах: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 „Електромеханіка” спеціальності 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.М.Пересада, С.М. Ковбаса, С.С. Димко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. – 56 с.
 8. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В.Король, С.С.Димко –К.: НТУУ “КПІ”, 2014 р. 92.
 9. Теорія електропривода – 2: Методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: С.П.Колесніченко, С.С.Димко  – К.:НТУУ “КПІ”, 2011. –  66с.

Димко Сергій Сергійович. Наукові публікації в інших виданнях

 1. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Кузнецов Г. А. Дослідження компенсації мертвого часу на показники якості асинхронного електроприводу // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 12–13.
 2. Димко С. С., Ковбаса, С. М., Пушніцина І. І., Пушніцин Д. С. Вплив кривої намагнічування асинхронного двигуна на показники якості системи бездавачевого векторного керування в режимі ослаблення поля // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12-13 квітня 2018 р. – Кременчук, КрНУ, 2018. – с. 14–15.
 3. Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Дымко С.С. Исследование влияния мертвого времени в преобразователях частоты // Доклады по матеріалам Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. Современные проблемы електроэнерготехники и автоматики. – Киев: «Политехника», 2009. – С. 35-38.
 4. Скібчик О.С., Димко С.С. Розробка уніфікованої системи тестування електроприводів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. – С.356-358.
 5. Ковбаса С.М., Димко С.С., Смірнов С.А. Проста система регулювання моменту двигуна постійного струму для навантажувальних машин лабораторних стендів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник укових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Еектромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» – Кременчук, КНУ, 2011. – С. 171-172.
 6. Димко С.С., Смірнов С.А. Розробка функціональної схеми лабораторного стенду для дослідження алгоритмів керування синхронними двигунами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. – С.364-365.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери