Список запланованих конференцій 2019 р.

Список запланованих конференцій 2019 р.

1. XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” (ESMO 2019)~12-13 квітня 2019 року, м. Кременчук.

2. IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2019)April 16-18, 2019 at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv.

3. IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS-2019)April 17-19, 2019 at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv.

4. XVIII Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми енергоресурсо-збереження в електроенергетичних системах. Наука, освіта та практика” ICPEES 2019~15–17 травня 2019 року, м. Кременчук.

5. IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019)July 2 – 6, 2019 in Lviv.

6. IEEE 2nd International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS (MEES-2019) September 18 – 20, 2019 in Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk. 

(?). Міжнародна конференції „Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, м. Харків, ~вересень 2019 р.

7. ХІІІ-та Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” (СПЕА) у секції “Автоматизація електромеханічних систем та електропривод”, грудень 2019 р.

8. Семінар кафедри за результатами виконання магістерських робіт у грудні 2019 р.

9. Семінар кафедри для звітів аспірантів про хід виконання дисертаційних робіт.