Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Співробітництво з Університетом Магдебурга

Співробітництво з Магдебурзьким Університетом Отто фон Гьоріке

В КПІ з 2012 р. існує Сумісний Українсько-Німецький Факультет машинобудування (СУНФ), створений на основі угоди між НТУ КПІ та Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Ґеріке (Отто фон Гьоріке, ОФГУ).

У 2019 р. ректори обох університетів підписали доповнення до цієї угоди, згідно з яким до учасників цієї угоди приєднано у якості партнера напрямок “Електротехніка“, тобто з вересня 2019 р. студенти першого курсу факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) можуть одночасно навчатися на своїй кафедрі і на СУНФ, склавши попередньо договір про надання освітніх услуг.

Перша послуга, яку надає своїм студентам СУНФ, – це інтенсивне вивчення німецької мови на платній основі, згідно зі складеним договором. Попереднє вивчення німецької мови до вступу в університет є бажаним, але не є необхідним, тому що навчання з німецької мови починається з нуля. В окремих випадках при гарних знаннях з німецької мови, отриманих студентом у школі або індивідуально, можливий прийом такого студента на СУНФ не з першого семестру, а пізніше.

На перших чотирьох курсах студенти СУНФ вивчають німецьку мову в КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом 10-14 годин на тиждень за рахунок додаткового навчання у вечірній час після 16-ої години. Вартість першого року навчання (10 місяців) складає орієнтовно 14200 гривень (вона може змінюватися в залежності від рівня інфляції). Плату можна вносити щомісячно.

За відповідної фінансової спроможності, університет Отто-фон-Гьоріке на конкурсній основі надає студентам СУНФМ, після успішного закінчення 2-го року навчання, можливість проходження безкоштовної одномісячної мовної практики в мовному центрі ОФГУ в м. Магдебург з виплатою разової стипендії в розмірі 720 Євро. Аналогічно, після успішного закінчення 3-го року навчання, є можливість проходження безкоштовної одномісячної виробничої практики в лабораторіях ОФГУ в м. Магдебург та на виробництвах провідних німецьких компаній з виплатою разової стипендії в розмірі 720 Євро.

Починаючи з 3-го курсу, навчання студентів за окремими фаховими дисциплінами організується німецькою мовою висококваліфікованими викладачами відповідних кафедр КПІ, які володіють німецькою мовою, а також провідними професорами ОФГУ та лекторами DAAD. У випадку залучення провідних професорів ОФГУ для читання лекцій на СУНФ використовується модульний принцип організації навчального процесу.

Необхідні умови навчання в магістратурі на 5 та 6 курсі в ОФГУ в м. Магдебург:

— успішний захист дипломного проекту бакалавра (середній бал за 4 роки навчання та захист проекту не нижче ніж 4,5 балів);

— наявність рекомендації випускаючої кафедри;

— наявність сертифікату про знання німецької мови (TestDAF або DSH з середнім балом не нижче 4,0; не допускається жодної трійки по будь-якій з чотирьох частин екзамену);

Під час навчання в магістратурі університету Отто-фон-Гьоріке, в залежності від об’єму фінансування, студенти можуть на конкурсній основі претендувати на цільові стипендії для СУНФ від DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів) та інших фондів в розмірі від 720 до 850 Євро на місяць, а також самостійно подавати заяви на отримання індивідуальних стипендій.

По закінченню курсу навчання та успішного захисту магістерської дисертації в ОФГУ студенти отримують ступінь «Магістра наук» згідно з німецьким законодавством та вимогами діючої організації навчання, а також положення про проведення іспитів в ОФГУ.

Підготовка магістерської дисертації здійснюється під спільним керівництвом двох керівників з обох університетів за попередньо узгодженою темою.

Після повернення в Україну випускник ОФГУ захищає дисертації на випускаючій кафедрі в КПІ державною мовою України та отримує ступінь магістра і диплом з відповідної спеціальності Українського державного зразка.

Куратором студентів ФЕА, що одночасно навчаються на СУНФ, наразі є професор кафедри АЕМС-ЕП Толочко Ольга Іванівна (tolochko.olga@lll.kpi.ua).

Щоб дізнатися більш детальну інформацію, переходьте на сайт СУНФ: https://gfm.kpi.ua/

Також інформація про співробітництво з Університетом Отто фон Гьоріке опубліковано в новинах кафедри:

Навчання у Магдебурзському університеті Отто-Фон-Геріке

Конференція в Киргизстані спільно з СУНФ

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education