Admission to the Bachelor

Admission to the Bachelor

Study duration:

  • 3 years 10 months full-time students
  • 4 years 5 months part-time students
  • 2 years 10 months accelerated form of education for the level of “junior specialist”

Minimum ZNO required points:

Ukrainian language and literature: 100,
Mathematics\Physics: 100/125 or 125/100.

Information about studying process on our department 

Information about specialization

Profile of specialisation

Entry rules

Sign up for first year

 

Випускники спеціальності готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічни
х систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та електромехатронних систем автоматизації (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням). Близько 2/3 виробленої в світі електричної енергії перетворюється за допомогою електромеханічних систем автоматизації та електроприводів в механічну енергію руху найрізноманітніших об’єктів в найширших сферах діяльності людини.


Ускладнення завдань керування їх рухом потребує застосування новітніх теоретичних методів (в тому числі кібернетики) і комп’ютерно-   інтелектуальних електромеханічних систем автоматизації. Випускники кафедри завдяки широкому профілю ґрунтовної підготовки мають великий попит, як у галузі виробництва, так і в проектно-конструкторської та наукової сферах.


Після випуску вони можуть працювати за наступними професіями:

Інженер конструктор, Інженер електромеханік, Інженер електрик, Науковий співробітник,  Інженер дослідник, продукт-менеджер, енергетик та  ін.

Студенти кафедри мають можливість, крім вибраної освіти, отримати другу (паритетну) освіту на контрактній основі. Крім того кафедра готує спеціалістів за індивідуальними програмами (на замовлення), а також проводить навчання аспірантів, докторантів і підвищення кваліфікації за спеціальностями “Автоматизація процесів керування ” та “Електротехнічні комплекси та системи ”.


Профіль спеціальності

Найширша і різноманітна сфера використання сучасних електромеханічних систем автоматизації та електроприводів визначає необхідність ґрунтовної базової підготовки фахівців широкого профілю в галузі теорії автоматичного керування та теорії електроприводу, автоматизації технологічних процесів та установок, обчислювальної техніки, електроніки, технічних засобів автоматизації, комп’ютерного моделювання та проектування. Випускники спеціальності одержують також необхідні знання з технологічних особливостей загальнопромислових об’єктів, електроприводів роботів та гнучких виробництв, електропостачання, організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту.

StatisticsНавчальний рік 2015/2016


Відмінники: 13
Хорошистів: 131
Відраховано: 2
Всього навчається: 198

ОголошенняEN працевлаштування

До уваги випускників минулих років і спеціалістів 6-го курсу

Всі хто не має місця роботи по спеціальності, яке Вас повністю задовольняє, напишіть на пошту  epa_at_kpi.ua або телефонуйте о94 9249782, є цікаві вакансії.

EN працевлаштування

Партнери