Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Захищені кандидатські та докторські роботи

Список тих, хто захистив докторську та кандидатську дисертацію
за період 2004 – 2017 рр.

У квітні 2017 р. Оборонов Т. Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – к.т.н., доц. Печеник М. В.

У 2017 р. Пугач А. захистив PhD в Університеті Сержі-Понтуаз, м. Сержі-Понтуаз, Франція на тему: “Розробка штучної шкіри для вивчення фізичних та соціальних взаємодій на людиноподібному роботі”, науковий керівник – д.т.н., проф. Толочко О. І.

В грудні 2016 р. Пушкар М. В. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генератора із самозбудженням”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – к.т.н., доц. Печеник М. В.

У червні 2016 р. Коноплінський М. А. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У червні 2016 р. Приступа Д. Л. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У грудні 2015 р. Димко С. С. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

В травні 2015 р. Трандафілов В. М. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

В травні 2015 р. Бурик М. П. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень», спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Островерхов М. Я.

У липні 2013 р. асистентом Бовкуновичем В. С. захищено кандидатську дисертацію “Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У лютому 2013 р. асистентом Бур’яном С. О. захищено кандидатську дисертацію «Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У січні 2013 р. доцентом Островерховим М. Я. захищено докторську дисертацію “Система автоматичного керування телескопічністю рулонів при змотуванні штаби прокату” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У січні 2010 р. Тороповим А. В. захищено кандидатську дисертацію „Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці» за спеціальністю 05.13.07 „Автоматизація процесів керування”, науковий керівник – проф., д.т.н. Кудін В. Ф.

У жовтні 2009 р. здобувачем Соколовським О. Ф. захищено кандидатську дисертацію „Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф., д.т.н. Попович М. Г.

У 2007 р. асистентом Королем С. В. захищено кандидатську дисертацію „Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф. Пересада С. М.

У 2007 р. проф. Пересадою С. М. захищено докторську дисертацію „Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У 2004 р. асистентом Ковбасою С. М. захищено кандидатську дисертацію на тему “Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф. Пересада С. М.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education