ОП “Электромеханические системы автоматизации, электропривод и электромобильность”,факультет электроэнерготехники и автоматики "КПИ им. Игоря Сикорского"

Захищені кандидатські та докторські роботи

Список тих, хто захистив докторську та кандидатську дисертацію
за період 2004 – 2017 рр.

У квітні 2017 р. Оборонов Т. Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – к.т.н., доц. Печеник М. В.

У 2017 р. Пугач А. захистив PhD в Університеті Сержі-Понтуаз, м. Сержі-Понтуаз, Франція на тему: “Розробка штучної шкіри для вивчення фізичних та соціальних взаємодій на людиноподібному роботі”, науковий керівник – д.т.н., проф. Толочко О. І.

В грудні 2016 р. Пушкар М. В. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Система генерування електричної енергії на основі асинхронного генератора із самозбудженням”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – к.т.н., доц. Печеник М. В.

У червні 2016 р. Коноплінський М. А. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивне векторне керування асинхронними двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У червні 2016 р. Приступа Д. Л. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У грудні 2015 р. Димко С. С. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

В травні 2015 р. Трандафілов В. М. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора”, спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

В травні 2015 р. Бурик М. П. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень», спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, науковий керівник – д.т.н., проф. Островерхов М. Я.

У липні 2013 р. асистентом Бовкуновичем В. С. захищено кандидатську дисертацію “Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – д.т.н., проф. Пересада С. М.

У лютому 2013 р. асистентом Бур’яном С. О. захищено кандидатську дисертацію «Екстремальні енергоефективні електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У січні 2013 р. доцентом Островерховим М. Я. захищено докторську дисертацію “Система автоматичного керування телескопічністю рулонів при змотуванні штаби прокату” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У січні 2010 р. Тороповим А. В. захищено кандидатську дисертацію „Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці» за спеціальністю 05.13.07 „Автоматизація процесів керування”, науковий керівник – проф., д.т.н. Кудін В. Ф.

У жовтні 2009 р. здобувачем Соколовським О. Ф. захищено кандидатську дисертацію „Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф., д.т.н. Попович М. Г.

У 2007 р. асистентом Королем С. В. захищено кандидатську дисертацію „Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення» за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф. Пересада С. М.

У 2007 р. проф. Пересадою С. М. захищено докторську дисертацію „Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий консультант – д.т.н., проф. Попович М. Г.

У 2004 р. асистентом Ковбасою С. М. захищено кандидатську дисертацію на тему “Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора” за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи”, науковий керівник – проф. Пересада С. М.

СтатистикаПо результатам 1 семестра

2022/2023 учебного года


Всего студентов: 137,
из них на бюджете: 130.

ОбъявленияОбразовательный процесс во втором семестре

С целью предотвращения распротранения COVID-19, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, согласован и опубликован Приказ НОН/29/2022 от 26.01.2022 «Про организационные меры для предотвращения распространению коронавируса COVID19» . Семестр начинается в дистанционном режиме, решение о переходе в смешанный режим принимается в конце каждого месяца. На текущий момент, дистанционный режим продлён до 19.03.2022.


Последние объявления
Партнёры

Центр международного образования