Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Землянухіна Ганна Юріївна

Землянухіна Ганна Юріївна закінчила навчання в бакалавраті та магістратурі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу з відзнакою у 2017 та 2019 рр. Наразі Землянухіна Ганна Юріївна навчається в аспірантурі кафедри.

Основні наукові напрямки: керування комплексами з турбомеханізмами, нейронні мережі, оцінювання невимірюваних змінних електромеханічних систем.

Також Землянухіна Ганна Юріївна є відповідальною за оформлення дипломів студентів і всіх видів довідок.

Робоча назва дисертації – “Енергоефективне керування електромеханічними системами турбомеханізмів при живленні від альтернативних джерел електричної енергії”. Науковий керівник – к.т.н. доц. С.О. Бур’ян.

Список основних публікацій:

  1. Бур’ян С.О. Розробка та дослідження оцінювача ККД насосу за допомогою нейронної мережі на базі програмованої логічної інтегральної схеми / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна // Вісник вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – Вип. 2. – С.67-72.
  2. Бур’ян С.О. Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосних установок в пакеті SІMHYDRAULICS / С.О. Бур’ян, М.В. Печеник, Г.Ю. Землянухіна, А.І. Бабарова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 204 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 84-86.
  3. S.O. Burian, O.I. Kiselychnyk, M.V. Pushkar, V.S. Reshetnik, H.Y. Zemlianukhina Energy-Efficient Control of Pump Units Based On Neural-Network Parameter Observer // Technical Electrodynamics. – 2020. – №1. – PP. 71-77. (SCOPUS)

Сертифікати

1 Базовий курс для всіх бажаючих «Основи антикорупції для всіх і кожного» (7 год.) Завантажити

 

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education