Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Родькін Дмитро Ілліч

Родькін Дмитро Ілліч закінчив навчання в бакалавраті та магістратурі кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу з відзнакою у 2018 та 2020 рр. Наразі Родькін Дмитро Ілліч навчається в аспірантурі кафедри.

Основні наукові напрямки: оцінювання швидкості в електромеханічних системах змінного струму, бездавачеве керування синхронними двигунами з постійними магнітами і синхронними реактивними двигунами.

Робоча назва дисертації – “Бездавачеве керування синхронними двигунами”. Науковий керівник – д.т.н. проф. С.М. Пересада.

Основні публікації:

  1. Захарченко Ю.О., Родькін Д.І., Приймак Б.І., “Керування потокозчепленням асинхронного двигуна за допомогою аперіодичного регулятора підвищеного порядку”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016, с. 241-244.
  2. Д. І. Родькін, В. М. Головко, С. В. Король, “ Вивчення Основ Керування Перетворювачем Частоти ABB Через Мережу Modbus В Лабораторній Роботі”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.
  3. Пересада С. М., Решетник С. В., Родькін Д. І. Зінченко О. Ю., «Лінеаризуюче керування відпрацюванням кутової швидкості та початкова ідентифікація параметрів синхронної явнополюсної машини зі збудженням від постійних магнітів», Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика: зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. c. 36-42.
  4. Peresada, Y. Nikonenko, V. Reshetnyk and D. Rodkin, “Adaptive Position Control and Self-Commissioning of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motors,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 498-501, doi: 10.1109/MEES.2019.8896410.
  5. Rodkin, O. Zinchenko, S. Peresada, “Survey of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Models Considering Saturation and Cross-Magnetization”, Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, c. 367-371.
  6. Rodkin, O. Zinchenko, S. Peresada, O. Kiselychnyk, “Inductance Determination of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Considering Saturation”, Міжнародний науково-технічний журнал “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019, c. 372-377.
  7. Rodkin D., Zinchenko O., Peresada S., V. Pyzhov, “Feedback linearizing control algorithms for salient pole synchronous motors considering saturation and cross-coupling”, Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, 9 с.
  8. Peresada, O. Kiselychnyk, D. Rodkin, Y. Nikonenko and V. Reshetnyk, “Inductances Determination of the Interior Permanent Magnet Synchronous Motors Considering Saturation,” 2020 IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 289-294, doi: 10.1109/ESS50319.2020.9160128.
  9. Peresada, D. Rodkin and V. Reshetnyk, “Theoretical and Experimental Comparison of the Standard and Feedback Linearizing Speed Controllers for Synchronous Motors,” 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240821.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

Announcement
Center for International Education