Educational program “Electromechanical automation sytems, electric drive and electromobility”,faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Пушкар Микола Васильович

Пушкар Микола Васильович, к.т.н., доц. кафедри АЕМС-ЕППушкар Микола Васильович, к.т.н., доц.

Пушкар М. В. – заступник декана ФЕА з навчально-виховної роботи. Відповідальний за напрямки навчальної-виховної роботи та модернізації та розвитку на кафедрі. Куратор груп ЕП-71, ЕП-72, ЕП-01мп та ЕП-01мн.

Народився 3 вересня 1987 року в м.Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут у 2010 році. З 2010 року працює  на кафедрі автоматизації електромеханічних систем та електроприводу на посаді асистента, з 2017 року – на посаді старшого викладача, з літа 2018 – на посаді доцента.

Сторінка викладача у Facebook

Профілі Orcid WOS Scopus Google Scholar
Посилання

Освіта:

2004-2010 рр. – магістр електромеханіки. Кафедра АЕМС-ЕП ФЕА ”

2010-2013 рр. – аспірант кафедри АЕМС-ЕП ФЕА НТУУ “КПІ”

2016 р – захистив кандидатську дисертацію на тему “Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами” в спецраді Д26.187.01 Інституту електродинаміки НАН України. Науковий керівник Печеник М.В.

Кандидат технічних наук з 28.02.2017 року.

Дисципліни, що викладає:

За час роботи здійснював керівництво дипломними роботами 12 бакалаврів та 8 спеціалістів.

Має сертифікат з англійської мови рівня С1 виданий “Британською Радою” (APTIS)

Участь в міжнародних программах/стажуваннях

25-29.08.2016 – Проходив 35 годинний курс “Academic Teaching Excellence” Британської Ради. Отримав сертифікат на читання лекцій англійською мовою.

Жовтень 2016 – був організатором “The 21st Century Skill for Learning English” в рамках програми “English for Universities” Британської Ради. За що отримав подяку від Ректора М.З. Згуровського.

 У 2009-2013-х роках брав безпосередню участь у створенні лабораторії фірми АББ на кафедрі АЕМС-ЕП. На даний момент є керуючим цієї лабораторії. Має  більше 30-ти  наукових публікацій та методичних робіт.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в ResearchGate

Науковий напрямок:

  • Енергоощадне керування насосними установками
  • Інтелектуальні промислові перетворювачі
  • Асинхронні генератори
  • Енергозбереження засобами електропривода

StatisticsAs result of 2nd semester

2020/2021 academic year

and 2021 admission campaign


Total students: 150,
on the budget: 145.

AnnouncementEducational process from September 1

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from September 01, 2021/22 academic year, according to:
- for all courses, except for the first year bachelors - in a mixed study mode, which provides a combination of full-time and distance learning modes in compliance with the recommendations of the Ministry of Education and Science of Ukraine;
- for the first year bachelors - in distance learning mode from September 1, 2021 with transfer to mixed mode from the next day after the settlement of each faculty / institute in the hostels.
The schedule of classes will include additional information about the form of conducting classes (full-time or distance), and the decision on the chosen mode of study will be reviewed every month no later than the 20th day.

The last announcements
Partners

Center for International Education