Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Основні публікації Пушкаря М.В.

Основні публікації викладача

 1. Пушкар М.В., Тригуб А.О., Романенко С.В. “Регулювання частоти та амплітуди напруги в автономних асинхронних ге-нераторах із самозбудженням” / Вісник ХНТУСГ Випуск 203 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 5-7.(фахова зі студентами)
 2. M. Pechenik, S. Burian, M. Pushkar and H. Zemlianukhina, “Analysis of the Energy Efficiency of Pressure Stabilization Cascade Pump System,” 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 490-493 (SCOPUS)
 3. S.O. Burian, O.I. Kiselychnyk, M.V. Pushkar, V.S. Reshetnik, H.Y. Zemlianukhina ” ENERGY-EFFICIENT CONTROL OF PUMP UNITS BASED ON NEURAL-NETWORK PARAMETER OBSERVER” – Технічна електродинаміка № 1 2020: C. 71–77 (SCOPUS)
 4. Kiselychnyk, O., Jihong Wang, Bodson, M., Pushkar, M., “Steady-state and dynamic characteristics of self-excited induction generators with resistive-inductive loads,” Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2014 International Symposium on, pp.625,630, (SCOPUS)
 1. О.І. Кіселичник, С.М. Пересада, М.В. Печеник, М.В. Пушкар “Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудження” Техническая электродинамика. – 2015. – №3. – С. 33-39.(SCOPUS)
 2. Н.Д. Красношапка, М.В. Пушкар “Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами”, Електротехнічні комплекси та комп’ютерні системи. – № 22 (98). – 2016. С. 88–92.
 3. М. В. Печеник, В. С. Бовкунович, M. В. Пушкар “Регулювання напруги асинхронного генератора із самозбудженням за допомогою електронного регулятора навантаження “, Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний виробничий журнал– Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3/2015. – c.82-88 .
 4. Mykola Pushkar, Nataliya Krasnoshapka, Mykola Pechenik, Vitalii Bovkunovych “Method of Approximation the Magnetizing Inductance Curves of Self-Excited Induction Generators”, IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017,Kyiv, Ukraine, P.395–399 (SCOPUS)
 5. S. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov, “Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator”? Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp.560-563.(SCOPUS)
 6. Serhii Burian, Mykola Pechenik, Mykola Pushkar,Lydmila Kazmina Investigation of Energy Characteristics of the Electromechanical System in Multi-motor Conveyors under Variation of Traction Load Level on the Belt 2019 IEEE 6th International conference on energy smart systems (2019 IEEE ESS) – pp. 298-302 (SCOPUS)
 7. Serhii Burian, Mykola Pechenik, Mykola Pushkar,Anna Tytarenko “Investigation of the Pump Unit Control System With the Neural Network Productivity Estimator”, 2019 IEEE 6th International conference on energy smart systems (2019 IEEE ESS) – pp. 303-306 (SCOPUS)
 8. М.В. Пушкар, С.О. Бур’ян, В.В. Михайленко “Регулювання напруги асинхронних генераторів з самозбудженням за допомогою сімісторно-комутованої конденсаторної батареї”, Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2014. – Вип. 39. – С. 52–56.
 9. O.Kiselychnyk,J.Wang,M.Bodson and M.Pushkar,\Maximum power extraction from self-excited induction generator,\”– Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 2 2014.– с.70-77.”
 10. Н. Д. Красношапка, М. В. Пушкар, Р. А. Крикун ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ МАГНІТОПРОВОДУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАСИВНИМИ ТОРЦЕВИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ЕКРАНАМИ НА АНАЛІЗ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА //Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 2 с 50-55
 11. М.В. Пушкар Н.Д. Красношапка Побудова границь самозбудження асинхронних генераторів за допомогою універсальної кривої намагнічування Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2018. – № 28 (104) – С. 44-50
 12. Пушкар М.В. Гузинський А. С., Приходько В.А. Дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора з системою керування напругою на основі електронного регулятора навантаження при роботі на активне та активно-індуктивне навантаження Вісник ХНТУСГ Випуск 195 \Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України\”. – Харків: ХНТУСГ, 2018. – С. 51-52.
 13. Дослідження система стабілізації напруги асинхронного генератора на основі комутуємої конденсаторної батареї. ,Пушкар М.В., Сацький І.С., Соколова М.В. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики –Київ: «Політехніка»,2012.- с. 378-379.
 14. Гусак М.Ю., Шматок С.О., Пушкар М.В., “ Синтез системи автоматичного управління безпілотного літального апарату у вертикальній площині частотними методами“ – Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики.– Київ : «Політехніка», 2013 – с.320-322
 15. Pushkar , The voltage control system of self-excited induction generator / M.Pushkar, O. Goncharenko // Енергетика та системи керування : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2013, 21–23 листопада 2013 року, Україна, Львів / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – с. 50–53
 16. Пушкар М.В., Нечипоренко О.Б, Трайковський О.Ю., “Верифікація моделі асинхронного генератора з самозбудженням для проектування конденсаторного регулятора напруги“– Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики.– Київ : «Політехніка», 2013 – с.374-375

Публікації з методичної роботи


пп

Назва

Характер
праці

Вихідні дані

Обсяг,
стор

Автори

1  Моделювання електромеханічних систем – 2
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2012 р.

82

Шматок С.О., Пушкар М.В.

2 Автоматизація електромеханічних систем: дослідження статичних та динамічних режимів двигуна постійного струму з незалежним збудженням на базі керуючо-перетворювального пристроюDCS800. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», 2012 р.

120

Пересада С.М., Кіселичник О.І., Теряєв В.І.,
Пушкар М.В.

3 Системи автоматизованого проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

65

Шматок С.О., Пушкар М.В.

4 Програмне керування електромеханічними системами
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної та заочної форм навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

60

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

5 Програмне керування електромеханічними системами – 1
Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання

курс
лекцій

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

114

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

6 Програмне керування електромеханічними системами -2
Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання

методичні вказівки

Електронний засіб навчального призначення
з грифом  ФЕА НТУУ «КПІ», 2013 р.

117

Коваленко І..О.
Пушкар М.В.

 

Інші публікації зі студентами


пп

Назва

Характер
праці

Вихідні дані

Обсяг,
стор

Автори

1 Математична модель насосу з урахуванням просторового розподілу трубопроводу

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електротехніки та автоматики.  Том 2, Київ: «Політехніка» , 2009. с.23-26.

4

Кіселичник О., Бур’ян С.,
Пушкар М.

2 Концепція дослідження інтелектуальних промислових перетворювачів частоти

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. – с. 192-193.

2

Бур’ян С.О.
Ворощенко В.Ю.
Пушкар М.В.

3 Математична модель асинхронного генератора з самозбудженням з активно-індуктивним навантаженням

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2012. с.346-347

2

Савич О.Ю. Кіселичник О.І.  Пушкар М.В.

4 Концепція створення лабораторного стенду для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2012. с. 375-376.

2

Пушкар М.В.,
Савич О.Ю., Кіселичник О.І.

5 Експериментальна установка для дослідження асинхронних генераторів з самозбудженням

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 28-29 березня 2012 р. – Кременчук, КрНУ, 2012. – с. 159-160.

2

Пушкар М.В.
Савич О.Ю.
Кіселичник О.І.

6 Direct current motor control based on intelligent converters with ABB DCS800 application examples

стаття

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. с.56-57.

2

Pushkar M. Ulianchenko S. Kiselychnyk O

7 Гнучкість керування двигунами постійного струму на базі інтелектуальних перетворювачів на прикладі ABB DCS800

стаття

Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка» , 2010. с.353-355.

2

Пушкар М.В. Ульянченко С.В. Кіселичник О.І.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2020/2021 навчального року

і вступної кампанії 2021 року


Всього навчається: 178,
з них на бюджеті: 175.

ОголошенняОсвітній процес до кінця 1 семестру

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації, внесено зміни до Наказу по університету №НУ/222/2021 від 22.10.2021 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", а саме:

 • всі форми навчання з 25.10.2021 до 31.12.2021 в КПІ ім. Ігоря Сікорського перевести в дистанційний режим (для здобувачів вищої освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і довузівської підготовки);
 • термін впровадження дистанційного режиму навчання, передбаченого цими наказами, може переглядатись та змінюватись один раз на місяць не менш ніж за 10 календарних днів до набуття чинності таких змін.


 • Останні оголошення

  Партнери

  Центр міжнародної освіти