faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Король Сергій Вікторович

korol1  Король Сергій Вікторович, доцент, к.т.н. Народився 11 квітня 1976, у 1999р. закінчив Національний технічний університет України «КПІ», у 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Векторне керування механічними координатами і реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення». На кафедрі працює з 1999 р на посадах інженера, асистента, старшого викладача і на даний час доцента. Куратор групи ЕП-72мп.

Сторінка викладача в системі “Іntellect” profile/ksv76

Сторінка в Google Scholar citations?user=z2iA72sAAAAJ

Сторінка в Scopus authid/detail.uri?authorId=57190817583

Сторінка в ORCID 0000-0003-3521-6322

Сторінка в Publons (Web of Science) researcher/3521292/sergii-korol/

Основні лекційні курси:

Основні напрями наукових досліджень:

 • Векторне керування асинхронними двигунами в режимі машини подвійного живлення.

 • Векторне керування широтно-імпульсними перетворювачами.

 • Автономні системи генерування на базі векторно-керованих асинхронних машин для альтернативних джерел енергії.

 • Системи промислової автоматизації на основі цифрових контролерів та промислових мереж.

Список друкованих праць:

 1. Peresada, Indirect field oriented control of the saturated induction generators with linear PI regulators / S. Peresada, M. Zhelinskyi, S. Kovbasa and S. Korol // 2019 IEEE 6th International conference on energy smart systems (2019 IEEE ESS) – pp. 280-285.
 2. Король С. В. Векторне керування автономним асинхронним генератором з використанням стратегії максимізації співвідношення момент струм/ Король С. В.,Шубенко О.В., Хомуйло Ю.О. // Вісник ХНТУСГ Випуск 204 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2019. –C.30-31.
 3. Лисенко М.С., Король С.В. Лабораторний практикум з основ програмування на мові scl // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 525-529.
 4. Квятковська А.О., Король С.В., Король Т.В., Платон В.В. Особливості переходу з протоколу ipv4 на ipv6 в цифрових мережах // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 530-534.
 5. Хомуйло Ю.О., Король С.В. Формування траєкторії заданого потокозчеплення в системі керування автономним асинхронним генератором // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 535-540.
 6. Король С. В. Комп’ютерний практикум з вивчення принципів створення людино-машинного інтерфейсу в програмному середовищі Vijeo Designer / С. В. Король, Г. Я. Воят, В. Р. Юськів // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С. 525-528.
 7. Король С. В. Лабораторний стенд для вивчення принципів керування електроприводами Schneider Electric через мережу modbus / С. В. Король, О. Г. Комарь, Ю. О. Хомуйло  // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С.  529-532
 8. Родькін Д. І. Вивчення основ керування перетворювачем частоти ABB через мережу modbus в лабораторній роботі / Д. І. Родькін, В. М. Головко, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С.  533-535.
 9. Савченко О. І. Блок керування індивідуальним тепловим пунктом багатоповерхового будинку / О. І. Савченко, С. В. Король, Б. І. Приймак // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018. – С. 536-539.
 10. Король С. В. Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення/ Король С. В.,Шубенко О.В. // Вісник ХНТУСГ Випуск 195 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2018. –C.21-22.
 11. С. В. Король, Швидке заряджання конденсатора ланки постійного струму в автономній системі з векторно керованим асинхронним генератором/ Король С. В., Кривошея И. В., Гайдар К. О., & Козлюк С. А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – №3. – C 57-61.
 12. Ostroverkhov, Control of the electric drive under conditions of parametric uncertainty and coordinates’ interrelation / M. Ostroverkhov, V. Pyzhov and S. Korol, // 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, 2017, pp. 64-67.
 13. І.В. Кривошея, Прототип чотириколісного автономного робота з web-камерою для розпізнавання дорожньої розмітки/ Кривошея І.В., Король С.В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 518 – 520.
 14. Р. О. Кіяткін, Лабораторний стенд на основі промислового контролера schneider electric для вивчення принципів керування приводами через мережу modbus / Р. О. Кіяткін, О. Г. Комарь, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 418 – 420.
 15. Д. В. Калугін, Комп’ютерний практикум по налаштуванню object process control сервера для взаємодії з середовищем unity pro / Д. В. Калугін, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 515 – 517.
 16. М. С. Павлюков, Комп’ютерний практикум по конфігуруванню систем автоматизації будівель на основі стандарту knx / М. С. Павлюков, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 521 – 523.
 17. С. І. Рощин, Лабораторний стенд для вивчення розподілених систем автоматизації з людино-машинним інтерфейсом / С. І. Рощин, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 524 – 526.
 18. В. Шубенко Дослідження системи екстремального керування потужністю вітротурбіни / О. В. Шубенко, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 527 – 530.
 19. Korol, Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator/ S. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp.560-563.
 20. S. Peresada, Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: theory and experiments / S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2017. no.2 pp. 48–56.
 21. S. Peresada, Indirect Field Oriented Output Feedback Linearized Control of Induction Generator / S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191.
 22. С.В. Король, Запуск асинхронного генератора в автономному режимі / С.В. Король, Б. О. Онищук, С. А. Козлюк // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 255 – 258.
 23. О. В. Шубенко, Порівняння ефективності вітротурбіни при різних законах керування кутовою швидкістю генератора / О. В. Шубенко, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 319 – 322.
 24. М. В. Сливканич, Прототип безпілотного автомобіля на основі мікроконтролера / М. В. Сливканич, К. О. Гайдар, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 391 – 393.
 25. О. В. Божок, Безпровідні мережі в розподілених системах автоматизації будівель / О. В. Божок, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 226 – 229.
 26. Кривошея І. В. Системи автоматизації з захищеним каналом зв’язку / Кривошея І. В., Король С.В. // Доповідь на Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики –Київ 2016.
 27. Керування та автоматизація технічних систем – 2. Курсовий проект: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” Уклад: С.В. Король – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2016. – 42с.
 28. Уніфіковані електроприводи електромеханічних систем автоматизації – 1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ cпеціалізація – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод“ Уклад: С.В. Король – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2016. – 31с.
 29. Системи промислової автоматизації – 3. Курсовий проект: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ Спеціалізація – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ «КПІ», 2016, – 46 с.
 30. Демченко М.С. Практичне вивчення систем автоматизації на основі мережі CAN / Демченко М.С., Король С.В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015, – С. 283 – 284.
 31. Король С.В. Дослідження системи стабілізації напруги в ланці постійного струму електромеханічної системи з асинхронним генератором / Король С.В., Онищук Б. О. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 287 – 289.
 32. Король С.В. Практичне вивчення локальної мережі на основі Ethernet / Король С.В., Дорожовець Н. Р. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 285 – 286.
 33. Король С.В. П Протоколи верхнього рівня для мереж CAN / Король С.В., Варволік В. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 271 – 272.
 34. Король С.В. Огляд контролерів для систем промислової автоматизації / Король С.В., Сливканич М. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 331 – 332.
 35. С.О.Шматок Моделювання електромеханічних систем: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» // С.О.Шматок С.В. Король – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –  297 с.
 36. Король С.В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму // Темат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2014. – № 15(91). – С. 396–398.
 37. Демченко М.С., Король С.В. Диспетчеризація в системах автоматизації будівель // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014, – С. 253 – 254.
 38. Онищук Б.О., студент, Король С.В. Дослідження впливу тиристорного електроприводу на систему електропостачання // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014. – С. 240 – 241.
 39. Мусієнко М.О, Король С.В., Лабораторний стенд для вивчення основ розробки та дослідження систем автоматизації будівель // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014. – С. 264 – 265.
 40. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В. Король, С.С. Димко – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. – 92 с.
 41. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля “Надійність електромеханічних систем – 2” для студентів напряму підготовки – “Електромеханіка” спеціальності 7.050704 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. – 27 с.
 42. Методичні вказівки до курсового проекту з кредитного модуля «Програмовані логічні контролери. Курсовий проект-2» для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. –45 с.
 43. Король С.В. Управление активным корректором коэффициента мощности путем формирования энергии преобразования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 396–397.
 44. Король С.В. Векторное управление активным корректором коэффициента мощности. // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 1 (14). – Донецьк: 2013. – С. 118 – 121.
 45. Сівак О.Ю., Бойко В.М., Король С.О. Регулювання температури твердого тіла. Частина 1 – Модель лабораторної установки на основі програмованого логічного контролера // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2013. – С. 352 – 354.
 46. Сівак О.Ю., Бойко В.М., Король С.О. Регулювання температури твердого тіла. Частина 2 – Експериментальне визначення параметрів лабораторної установки // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2013. – С. 350 – 351.
 47. Korol S.V. Diravka V.V. Two-stage indirect matrix converter topologies and their aplication in the doubly-fed induction generator // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” – Київ: “Політехніка”, – 2013.  – С. 399-401.
 48. Мусієнко М.О., Боднар Д.О., Король С.О. Розробка лабораторного стенду «Розумний дім» // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 408 – 409.
 49. Програмовані логічні контролери: Текст лекцій для напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка”, спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. С.В. Король. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 124 с
 50. Король С.В. Тітов О.О., “Концепція побудови систем розподіленого керування на основі польової шини CAN” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 380 – 382.
 51. Король С.В.; Сівак О.Ю. “Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації з аналоговими сигналами” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2012, – С. 416 – 417.
 52. Король С.В., Діравка В.В. “Генераторні комплекси у складі альтернативних систем генерування електричної енергії” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2012. – С. 424 – 425.
 53. Король С.В., Жалмуратов А.Г. “Интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением зданий” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ,  201 – С. 457 – 459.
 54. Тітов О.О., Король С.В. “Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації з людино-машинним інтерфейсом” // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань “Електротехніка та електромеханіка” збірник рефератів. Дніпродзержинськ. – 2012. – С. 112-113.
 55. Король С.В., Сергиенко О.В. Сравнительное исследование алгоритмов управления входным преобразователем // Темат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2011. – № 03(79). – С. 317–318.
 56. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – №2. – С. 30-37.
 57. Програмовані логічні контролери-1: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад.: С.В. Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 68 с.
 58. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» заочної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. – Київ: НТУУ «КПІ». – – 38с.
 59. Тітов О.О., Король С.В., Діравка В.В. Cтенд для дослідження програм автоматизованого керування пристроєм плавного пуску на базі програмованого логічного контролера // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2011. – С. 390 – 391.
 60. Король С.В., Макарчук О.М., Діравка В.В. Лабораторний стенд для вивчення та дослідження розподілених систем автоматичного керування // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2011. – С. 351 – 352.
 61. Король С.В., Макарчук О.М., Діравка В.В. Методика розробки людино-машинного інтерфейсу на основі mfd-titan // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 370 – 371.
 62. Король С.В., Діравка В.В., Дядечко С.М. Опис серії приладів керування від компанії Moeller // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 405 – 406.
 63. Король С.В., Тітов О.О. Синтез логічної моделі насосної установки для дослідження програм автоматизації // ISSN 2079-5106 Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. с.111-112.
 64. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання/ Уклад. Бур’ян С.О., Король С.В. – Київ: НТУУ «КПІ». – 2011. – 48с.
 65. Король С.В., Смирнов С.А. Универсальное устройство автоматизации экспериментальных исследований // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2010. – С. 369 – 371.
 66. Король С.В., Перепечай Л.М. Віртуальна модель завантажувального комплексу для тестування програм логічних контролерів // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2010. – С. 372 – 374.
 67. Пересада С.М., Король С.В., Болотников А.Ю. Синтез алгоритма векторного управления моментом и реактивной мощностью машины двойного питания // Темат. вып. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 40 – 43.
 68. Пересада С.М., Король С.В., Болотников А.Ю. Аналитическое исследование алгоритмов управления моментом и реактивной мощностью статора машины двойного питания // Темат. вып. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 76 – 79.
 69. Король С.В. Неділько О.О. Розробка системи автоматизованого оцінювання знань // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2009., т. 2. – С. 146 – 148.
 70. Король С.В. Бабій А.Б. Модернізація автоматизованої системи кондиціювання та вентиляції цеху з виробництва сонячних батарей // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, , т. 2. – С. 60 – 63.
 71. Король С.В., Ярош А.С. “Проектирование систем автоматизации на основе логических контроллеров Simatic. Часть 1″// Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 374 – 376.
 72. Король С.В., Ярош А.С. “Проектирование систем автоматизации на основе логических контроллеров Simatic. Часть 2″// Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 377 – 379.
 73. Електромехатронні системи автоматизації: Метод. Вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. денної форми навч. напряму підготовки. 6.050702 «Електромеханіка» У 2ч. / Уклад.: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. В. Король. –К.: НТУУ «КПИ», 2007. – Ч. 1. – 24 с.
 74. Пересада С.М., Король С.В. Управление скоростью асинхронной машины двойного питания на основе косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора // Технічна електродинаміка. – 2003. – №.1. – С. 14 –
 75. Пересада С.М., Шаповал И.А., Король С.В. Экспериментальное тестирование алгоритмов управления машиной двойного питания // Технічна електродинаміка. – 2003. – №.2. – С. 29 –
 76. Пересада С.М., Король С.В. Новая концепция управления входным преобразователем: формирование полной энергии преобразования // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. –2002. –Ч. 1. – С. 66 – 70.
 77. Король С.В. Векторное управление моментом машины двойного питания: комплексное исследование моделированием на ЭВМ // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Проблеми сучасної електротехніки” – Ч. 2. – С. 49 – 54.
 78. Peresada S.M., Korol S.V. Direct Robust Active-Reactive Power Control of a Doubly-Fed Induction Machine // Научные труды Кременчугского государственного политехнического университета, «Проблемы создания новых машин и технологий». – 2001. –Выпуск 1. – С. 147 – 152.
 79. Попович Н.Г., Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Король С.В. Сравнительное тестирование алгоритмов векторного управления асинхронным двигателем // Труды научно-технической конференции «Проблемы автоматизированного электропривода», Алушта, 2001. – С. 26 – 31.
 80. Соболев В.Н., Чехет Э.М., Шаповал И.А., Пересада С.М., Король С.В. Электрогенерирующая автономная система постоянной частоты с матричным преобразователем на основе асинхронной машины с фазным ротором // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. –2000. – Ч. 1. – С. 63 – 68.
 81. Попович Н.Г., Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Король С.В. Энергетически эффективные алгоритмы управления асинхронными двигателями электромеханических систем // Вестник Харьковского государственного политехнического университета, «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика». Выпуск 113, 2000. – С. 25 – 29.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners