факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Король Сергій Вікторович

korol1  Король Сергій Вікторович, доцент, к.т.н. Народився 11 квітня 1976, у 1999р. закінчив Національний технічний університет України «КПІ», у 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Векторне керування механічними координатами і реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення». На кафедрі працює з 1999 р на посадах інженера, асистента, старшого викладача і на даний час доцента. Куратор групи ЕП-72мп.

Сторінка викладача в системі “Іntellect”

Сторінка в Google Scholar

Сторінка в Scopus

Сторінка в ORCID

Сторінка в Publons (Web of Science)

Основні лекційні курси:

Основні напрями наукових досліджень:

 • Векторне керування асинхронними двигунами в режимі машини подвійного живлення.

 • Векторне керування широтно-імпульсними перетворювачами.

 • Автономні системи генерування на базі векторно-керованих асинхронних машин для альтернативних джерел енергії.

 • Системи промислової автоматизації на основі цифрових контролерів та промислових мереж.

Список друкованих праць:

 1. Peresada, Indirect field oriented control of the saturated induction generators with linear PI regulators / S. Peresada, M. Zhelinskyi, S. Kovbasa and S. Korol // 2019 IEEE 6th International conference on energy smart systems (2019 IEEE ESS) – pp. 280-285.
 2. Король С. В. Векторне керування автономним асинхронним генератором з використанням стратегії максимізації співвідношення момент струм/ Король С. В.,Шубенко О.В., Хомуйло Ю.О. // Вісник ХНТУСГ Випуск 204 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2019. –C.30-31.
 3. Лисенко М.С., Король С.В. Лабораторний практикум з основ програмування на мові scl // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 525-529.
 4. Квятковська А.О., Король С.В., Король Т.В., Платон В.В. Особливості переходу з протоколу ipv4 на ipv6 в цифрових мережах // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 530-534.
 5. Хомуйло Ю.О., Король С.В. Формування траєкторії заданого потокозчеплення в системі керування автономним асинхронним генератором // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2019. – С. 535-540.
 6. Король С. В. Комп’ютерний практикум з вивчення принципів створення людино-машинного інтерфейсу в програмному середовищі Vijeo Designer / С. В. Король, Г. Я. Воят, В. Р. Юськів // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С. 525-528.
 7. Король С. В. Лабораторний стенд для вивчення принципів керування електроприводами Schneider Electric через мережу modbus / С. В. Король, О. Г. Комарь, Ю. О. Хомуйло  // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С.  529-532
 8. Родькін Д. І. Вивчення основ керування перетворювачем частоти ABB через мережу modbus в лабораторній роботі / Д. І. Родькін, В. М. Головко, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018.  – С.  533-535.
 9. Савченко О. І. Блок керування індивідуальним тепловим пунктом багатоповерхового будинку / О. І. Савченко, С. В. Король, Б. І. Приймак // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2018. – С. 536-539.
 10. Король С. В. Швидкий запуск асинхронного генератора в автономній системі живлення/ Король С. В.,Шубенко О.В. // Вісник ХНТУСГ Випуск 195 “Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України”. – Харків: ХНТУСГ, 2018. –C.21-22.
 11. С. В. Король, Швидке заряджання конденсатора ланки постійного струму в автономній системі з векторно керованим асинхронним генератором/ Король С. В., Кривошея И. В., Гайдар К. О., & Козлюк С. А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – №3. – C 57-61.
 12. Ostroverkhov, Control of the electric drive under conditions of parametric uncertainty and coordinates’ interrelation / M. Ostroverkhov, V. Pyzhov and S. Korol, // 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, 2017, pp. 64-67.
 13. І.В. Кривошея, Прототип чотириколісного автономного робота з web-камерою для розпізнавання дорожньої розмітки/ Кривошея І.В., Король С.В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 518 – 520.
 14. Р. О. Кіяткін, Лабораторний стенд на основі промислового контролера schneider electric для вивчення принципів керування приводами через мережу modbus / Р. О. Кіяткін, О. Г. Комарь, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 418 – 420.
 15. Д. В. Калугін, Комп’ютерний практикум по налаштуванню object process control сервера для взаємодії з середовищем unity pro / Д. В. Калугін, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 515 – 517.
 16. М. С. Павлюков, Комп’ютерний практикум по конфігуруванню систем автоматизації будівель на основі стандарту knx / М. С. Павлюков, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 521 – 523.
 17. С. І. Рощин, Лабораторний стенд для вивчення розподілених систем автоматизації з людино-машинним інтерфейсом / С. І. Рощин, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 524 – 526.
 18. В. Шубенко Дослідження системи екстремального керування потужністю вітротурбіни / О. В. Шубенко, С. В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики». – Київ: «Політехніка», 2017. – С. 527 – 530.
 19. Korol, Investigation the Maximal Values of Flux and Stator Current of Autonomous Induction Generator/ S. Korol, S. Buryan, M. Pushkar, M. Ostroverkhov // in Proc. IEEE Int. Conf. UKRCON-2017, pp.560-563.
 20. S. Peresada, Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: theory and experiments / S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Zhelinskyi // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2017. no.2 pp. 48–56.
 21. S. Peresada, Indirect Field Oriented Output Feedback Linearized Control of Induction Generator / S. Peresada, S. Kovbasa, S. Korol, N. Pechenik, N. Zhelinskyi // in Proc. IEEE Int. Conf. on Intel. Energy and Power Systems, IEPS-2016, 07 – 09 Jun., Kyiv, 2016, pp. 187-191.
 22. С.В. Король, Запуск асинхронного генератора в автономному режимі / С.В. Король, Б. О. Онищук, С. А. Козлюк // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 255 – 258.
 23. О. В. Шубенко, Порівняння ефективності вітротурбіни при різних законах керування кутовою швидкістю генератора / О. В. Шубенко, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 319 – 322.
 24. М. В. Сливканич, Прототип безпілотного автомобіля на основі мікроконтролера / М. В. Сливканич, К. О. Гайдар, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 391 – 393.
 25. О. В. Божок, Безпровідні мережі в розподілених системах автоматизації будівель / О. В. Божок, С.В. Король // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2016. – С. 226 – 229.
 26. Кривошея І. В. Системи автоматизації з захищеним каналом зв’язку / Кривошея І. В., Король С.В. // Доповідь на Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики –Київ 2016.
 27. Керування та автоматизація технічних систем – 2. Курсовий проект: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” Уклад: С.В. Король – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2016. – 42с.
 28. Уніфіковані електроприводи електромеханічних систем автоматизації – 1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ cпеціалізація – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод“ Уклад: С.В. Король – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2016. – 31с.
 29. Системи промислової автоматизації – 3. Курсовий проект: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ Спеціалізація – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод / Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ «КПІ», 2016, – 46 с.
 30. Демченко М.С. Практичне вивчення систем автоматизації на основі мережі CAN / Демченко М.С., Король С.В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015, – С. 283 – 284.
 31. Король С.В. Дослідження системи стабілізації напруги в ланці постійного струму електромеханічної системи з асинхронним генератором / Король С.В., Онищук Б. О. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 287 – 289.
 32. Король С.В. Практичне вивчення локальної мережі на основі Ethernet / Король С.В., Дорожовець Н. Р. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 285 – 286.
 33. Король С.В. П Протоколи верхнього рівня для мереж CAN / Король С.В., Варволік В. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 271 – 272.
 34. Король С.В. Огляд контролерів для систем промислової автоматизації / Король С.В., Сливканич М. В. // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2015. – С. 331 – 332.
 35. С.О.Шматок Моделювання електромеханічних систем: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» // С.О.Шматок С.В. Король – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –  297 с.
 36. Король С.В. Дослідження алгоритмів керування активним коректором коефіцієнта потужності при зменшенні ємності в ланці постійного струму // Темат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2014. – № 15(91). – С. 396–398.
 37. Демченко М.С., Король С.В. Диспетчеризація в системах автоматизації будівель // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014, – С. 253 – 254.
 38. Онищук Б.О., студент, Король С.В. Дослідження впливу тиристорного електроприводу на систему електропостачання // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014. – С. 240 – 241.
 39. Мусієнко М.О, Король С.В., Лабораторний стенд для вивчення основ розробки та дослідження систем автоматизації будівель // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2014. – С. 264 – 265.
 40. Теорія мехатронних систем-2: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С. М. Пересада, С.М. Ковбаса, С.В. Король, С.С. Димко – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. – 92 с.
 41. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля “Надійність електромеханічних систем – 2” для студентів напряму підготовки – “Електромеханіка” спеціальності 7.050704 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” / Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. – 27 с.
 42. Методичні вказівки до курсового проекту з кредитного модуля «Програмовані логічні контролери. Курсовий проект-2» для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад: С.В. Король – К.: НТУУ “КПІ”. – 2014 р. –45 с.
 43. Король С.В. Управление активным корректором коэффициента мощности путем формирования энергии преобразования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №36 (1009). – С. 396–397.
 44. Король С.В. Векторное управление активным корректором коэффициента мощности. // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – випуск 1 (14). – Донецьк: 2013. – С. 118 – 121.
 45. Сівак О.Ю., Бойко В.М., Король С.О. Регулювання температури твердого тіла. Частина 1 – Модель лабораторної установки на основі програмованого логічного контролера // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2013. – С. 352 – 354.
 46. Сівак О.Ю., Бойко В.М., Король С.О. Регулювання температури твердого тіла. Частина 2 – Експериментальне визначення параметрів лабораторної установки // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2013. – С. 350 – 351.
 47. Korol S.V. Diravka V.V. Two-stage indirect matrix converter topologies and their aplication in the doubly-fed induction generator // Збірник доп. міжнар. н.-т. конф. молодих уч., асп. і студ. “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” – Київ: “Політехніка”, – 2013.  – С. 399-401.
 48. Мусієнко М.О., Боднар Д.О., Король С.О. Розробка лабораторного стенду «Розумний дім» // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 408 – 409.
 49. Програмовані логічні контролери: Текст лекцій для напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка”, спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” денної форми навчання / Уклад. С.В. Король. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2013. – 124 с
 50. Король С.В. Тітов О.О., “Концепція побудови систем розподіленого керування на основі польової шини CAN” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 380 – 382.
 51. Король С.В.; Сівак О.Ю. “Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації з аналоговими сигналами” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2012, – С. 416 – 417.
 52. Король С.В., Діравка В.В. “Генераторні комплекси у складі альтернативних систем генерування електричної енергії” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2012. – С. 424 – 425.
 53. Король С.В., Жалмуратов А.Г. “Интеллектуальные системы управления жизнеобеспечением зданий” // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ,  201 – С. 457 – 459.
 54. Тітов О.О., Король С.В. “Лабораторний стенд для дослідження систем автоматизації з людино-машинним інтерфейсом” // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань “Електротехніка та електромеханіка” збірник рефератів. Дніпродзержинськ. – 2012. – С. 112-113.
 55. Король С.В., Сергиенко О.В. Сравнительное исследование алгоритмов управления входным преобразователем // Темат. вып. «Проблемы автоматизованого електропривода. Теория и практика» н.-т. журналу «Электротехнические и компьютерные системы» – Одеса: «Техника». – 2011. – № 03(79). – С. 317–318.
 56. Бур’ян С.О., Ворощенко В.Ю., Король С.В., Савич О.Ю., Смірнов С.А. Автоматизація формування траєкторій при експериментальному дослідженні електромеханічних систем // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – №2. – С. 30-37.
 57. Програмовані логічні контролери-1: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 – “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”/ Уклад.: С.В. Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 68 с.
 58. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» заочної форми навчання. Укладачі Бур’ян С.О., Король С.В. – Київ: НТУУ «КПІ». – – 38с.
 59. Тітов О.О., Король С.В., Діравка В.В. Cтенд для дослідження програм автоматизованого керування пристроєм плавного пуску на базі програмованого логічного контролера // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2011. – С. 390 – 391.
 60. Король С.В., Макарчук О.М., Діравка В.В. Лабораторний стенд для вивчення та дослідження розподілених систем автоматичного керування // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2011. – С. 351 – 352.
 61. Король С.В., Макарчук О.М., Діравка В.В. Методика розробки людино-машинного інтерфейсу на основі mfd-titan // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 370 – 371.
 62. Король С.В., Діравка В.В., Дядечко С.М. Опис серії приладів керування від компанії Moeller // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 405 – 406.
 63. Король С.В., Тітов О.О. Синтез логічної моделі насосної установки для дослідження програм автоматизації // ISSN 2079-5106 Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у м. Кременчук 7-8 квітня 2011 р. – Кременчук, КНУ, 2011. с.111-112.
 64. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання/ Уклад. Бур’ян С.О., Король С.В. – Київ: НТУУ «КПІ». – 2011. – 48с.
 65. Король С.В., Смирнов С.А. Универсальное устройство автоматизации экспериментальных исследований // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2010. – С. 369 – 371.
 66. Король С.В., Перепечай Л.М. Віртуальна модель завантажувального комплексу для тестування програм логічних контролерів // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2010. – С. 372 – 374.
 67. Пересада С.М., Король С.В., Болотников А.Ю. Синтез алгоритма векторного управления моментом и реактивной мощностью машины двойного питания // Темат. вып. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 40 – 43.
 68. Пересада С.М., Король С.В., Болотников А.Ю. Аналитическое исследование алгоритмов управления моментом и реактивной мощностью статора машины двойного питания // Темат. вып. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» н.-т. журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» – Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 76 – 79.
 69. Король С.В. Неділько О.О. Розробка системи автоматизованого оцінювання знань // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, 2009., т. 2. – С. 146 – 148.
 70. Король С.В. Бабій А.Б. Модернізація автоматизованої системи кондиціювання та вентиляції цеху з виробництва сонячних батарей // Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, , т. 2. – С. 60 – 63.
 71. Король С.В., Ярош А.С. “Проектирование систем автоматизации на основе логических контроллеров Simatic. Часть 1″// Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 374 – 376.
 72. Король С.В., Ярош А.С. “Проектирование систем автоматизации на основе логических контроллеров Simatic. Часть 2″// Міжнародний науково-технічний журнал «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», – Київ, – С. 377 – 379.
 73. Електромехатронні системи автоматизації: Метод. Вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. денної форми навч. напряму підготовки. 6.050702 «Електромеханіка» У 2ч. / Уклад.: С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, С. В. Король. –К.: НТУУ «КПИ», 2007. – Ч. 1. – 24 с.
 74. Пересада С.М., Король С.В. Управление скоростью асинхронной машины двойного питания на основе косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора // Технічна електродинаміка. – 2003. – №.1. – С. 14 –
 75. Пересада С.М., Шаповал И.А., Король С.В. Экспериментальное тестирование алгоритмов управления машиной двойного питания // Технічна електродинаміка. – 2003. – №.2. – С. 29 –
 76. Пересада С.М., Король С.В. Новая концепция управления входным преобразователем: формирование полной энергии преобразования // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. –2002. –Ч. 1. – С. 66 – 70.
 77. Король С.В. Векторное управление моментом машины двойного питания: комплексное исследование моделированием на ЭВМ // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Проблеми сучасної електротехніки” – Ч. 2. – С. 49 – 54.
 78. Peresada S.M., Korol S.V. Direct Robust Active-Reactive Power Control of a Doubly-Fed Induction Machine // Научные труды Кременчугского государственного политехнического университета, «Проблемы создания новых машин и технологий». – 2001. –Выпуск 1. – С. 147 – 152.
 79. Попович Н.Г., Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Король С.В. Сравнительное тестирование алгоритмов векторного управления асинхронным двигателем // Труды научно-технической конференции «Проблемы автоматизированного электропривода», Алушта, 2001. – С. 26 – 31.
 80. Соболев В.Н., Чехет Э.М., Шаповал И.А., Пересада С.М., Король С.В. Электрогенерирующая автономная система постоянной частоты с матричным преобразователем на основе асинхронной машины с фазным ротором // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. –2000. – Ч. 1. – С. 63 – 68.
 81. Попович Н.Г., Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Король С.В. Энергетически эффективные алгоритмы управления асинхронными двигателями электромеханических систем // Вестник Харьковского государственного политехнического университета, «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика». Выпуск 113, 2000. – С. 25 – 29.

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням), та у зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дистанційний формат навчання для студентів також продовжується до 31 грудня. Про це під час засідання ректорату 19 жовтня повідомив перший проректор Юрій Якименко.

Останні оголошення
Партнери