faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Захист дисертації доктора наук, Ковбаса С.М.

Захист дисертації доктора наук, Ковбаса С.М.

30 червня 2020 року об 11-00 в 701 аудиторії 22 корпусу на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся захист дисертації доктора наук Ковбаси Сергія Миколайовича на тему «Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Пересада Сергій Михайлович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу.

Захист дисертації доктора наук, Ковбаса С.М. каф. АЕМС-ЕП КПІ ФЕА

Колектив кафедри щиро вітає доцента Сергія Ковбасу з успішним захистом та присвоєнням наукового ступеня доктора технічних наук кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу!

Бажаємо подальших успіхів в роботі та особистому житті та нових наукових звершень.

АНОТАЦІЯ

Ковбаса С. М. Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами. На правах рукопису Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ, 2020.

У дисертаційній роботі вирішується важлива науково-прикладна проблема створення нових методів бездавачевого векторного керування електромеханічними системами на основі асинхронних двигунів, які дозволяють забезпечити рівень статичних та динамічних характеристик, наближений до існуючих в системах векторного керування з вимірюванням кутової швидкості.

Розроблено нову концепцію та метод синтезу прямого векторного керування координатами асинхронних двигунів без вимірювання механічних координат, які є теоретичним підґрунтям для вирішення задач асимптотичного відпрацювання кутової швидкості (моменту) та модуля вектора потокозчеплення ротора при одночасному асимптотичному полеорієнтуванні.

Розроблено метод адаптивного оцінювання кутової швидкості та потокозчеплення ротора асинхронної машини. Вдосконалено метод прямого полеорієнтованого векторного керування асинхронним генератором, завдяки чому забезпечується асимптотичне регулювання напруги в ланці постійного струму та модуля вектора потокозчеплення ротора без вимірювання кутової швидкості.

Вдосконалено метод бездавачевого векторного керування моментом з максимізацією співвідношення момент-струм шляхом врахування насичення магнітної системи двигуна, а також формування заданого потокозчеплення як динамічної функції моменту, що вперше забезпечило його асимптотичне відпрацювання як в статиці, так і в динаміці в усьому діапазоні зміни моменту.

Ключові слова: бездавачеве векторне керування, асинхронний двигун, спостерігач кутової швидкості, електромеханічна система.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

Announcement

Partners