Освітня програма “Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність”, факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Проблеми сучасної електротехніки-2018

Проблеми сучасної електротехніки 2018 кафедра АЕМС-ЕП

Наша кафедра прийняла активну участь у роботі ХV Міжнародної науково-технічної конференції « Проблеми сучасної електротехніки 2018 », яка проходила 4-8 червня 2018 року в місті Києві, що цього року присвячена 100-річчю Національної академії наук України.

Завідувач кафедри виступив на пленарному засіданні конференції, а викладачі та молоді науковці кафедри виступили на засіданні секції «Електротехнічні комплекси та системи».

На пленарному засіданні Пересада С. М. зробив доповідь на тему ‘Nonlinear and adaptive control technology in modern electromechanical systems’ (Технологія нелінійного та адаптивного керування в сучасних електромеханічних системах), в якій представив результати наукової роботи кафедри за останні 15 років, а також висвітлив найбільш вагомі практичні здобутки та впровадження систем нелінійного та адаптивного керування в електромеханічних системах.

На засіданні секції «Електротехнічні комплекси та системи» представлено доповіді:

  1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Ніконенко Є. О., Божко С.В. Концепція експериментального дослідження електромеханічних систем електричних транспортних засобів з гібридними джерелами живлення.

Робота присвячена дослідженню актуальної проблеми розвитку електричного транспорту в світі. Зокрема, представлено концепцію, або методику експериментальних досліджень електротранспорту, що містить в якості джерела живлення «гібридне джерело» – поєднання акумуляторних батарей (АКБ) та блоку суперконденсаторів. Така структура покращує використання енергії АКБ, подовжує їхній термін служби та збільшує пробіг автономного транспортного засобу від однієї зарядки. Також в роботі представлено результати експериментального тестування нового алгоритму керування DC-DC перетворювачем і алгоритму векторного керування швидкістю асинхронного двигуна.

  1. Бур’ян С. О., Печеник М. В., Пушкар М. В., Решетник В. С. Енергоефективне керування насосними установками на основі нейромережевого оцінювача координат.

Доповідь зробив старший викладач кафедри АЕМC-ЕП Пушкар Микола Васильович. Він розповів про сучасні тенденції енергоефективного керування насосними установками та представив матеріали дослідження реальної системи керування насосною установкою з нейромережевим оцінювачем ККД на основі SoC Altera.

  1. Пересада С. М., Ковбаса С. М., Зайченко Ю. М., Решетник В. С. Селективна компенсація вищих гармонік струму трифазної мережі.

Авторами розглянуто актуальне питання – покращення якості електроенергії за допомогою силових активних фільтрів (САФ). Принцип дії таких пристроїв полягає у вимірюванні гармонійного складу струмів мережі та навантаження та створення таких протидій, що придушують вищі гармоніки в складі струмів мережі, наближуючи їхню форму до синусоїдної. Розроблений підхід до вирішення проблеми забезпечує компенсацію реактивної потужності (підвищуючи коефіцієнт потужності), а також дозволяє здійснювати вибіркове послаблення гармонік, що покращує масо-габаритні показники приладу та зменшує вартість його виготовлення.

  1. Толочко О. І., Бовкунович В. С., Бурмельов О. О. Обмеження струму і напруги статора в системі тризонного регулювання швидкості двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування.

Для синхронних двигунів із вбудованими у ротор постійними магнітами автори запропонували спосіб обмеження струму і напруги статора у системі тризонного регулювання швидкості із застосуванням стратегій оптимального керування «Максимальний момент на ампер» та «Максимальний момент на вольт» без впровадження додаткових контурів. Ідея полягає у послідовному включенні в канал формування завдання на моментоутворюючу складову струму статора двох блоків динамічного обмеження, перший з яких запобігає перевищенню максимально допустимого значення амплітуди струму статора, а другий – напруги статора. Виведено формули для розрахунку рівнів обмеження без врахування та з врахуванням падіння напруги статора на активних опорах.

  1. Толочко О. І., Рижков О. М. Синтез та аналіз системи модального керування крановим механізмом поступального руху з врахуванням роботи підіймального механізму.

Для кранових механізмів поступального руху з вантажем, підвішеним на гнучкому канаті, синтезовано систему управління зі зворотним зв’язком за вектором стану повного порядку, що враховує зміну довжини каната при роботі підйомного пристрою. Для оцінювання кута відхилення канату з вантажем від вертикалі і кутової швидкості цього переміщення синтезовано спостерігач стану Люенбергера. Виконано аналіз розробленої системи модального керування методом математичного моделювання.

За результатами проведення конференції роботи вже опубліковано у поточному випуску науково-технічного журналу з питань електроенерготехніки та автоматизації «Технічна електродинаміка».

IMG_20180605_103022

С. М. Пересада виступає на пленарному засіданні конференції ” Проблеми сучасної електротехніки 2018 “

Проблеми сучасної електротехніки 2018 кафедра АЕМС-ЕП

О. І. Толочко на пленарному засіданні

Проблеми сучасної електротехніки 2018 кафедра АЕМС-ЕП

Проблеми сучасної електротехніки 2018 кафедра АЕМС-ЕП

М. В. Пушкар на секційному засіданні

СтатистикаЗа результатами 1 семестру

2020/2021 навчального року


Всього навчається: 155,
з них на бюджеті: 150.

ОголошенняОсвітній процес в умовах карантину

З урахуванням епідеміологічної ситуації щодо розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та рівня епідемічної небезпеки на території м. Києва (Детальніше - за посиланням) видано наказ про режим роботи університету у весняному семестрі. Освітній процес провадиться в дистанційному режимі відповідно до прийнятого торік Регламенту.

Останні оголошення
Партнери

Центр міжнародної освіти