Program “Electromechanical Automation Systems, Electric Drive and Electromobility”,faculty of Electric Power Engineering and Automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Магістри 6 курсу

Магістри 6 курсу 2015 кафедри АЕМС-ЕП КПІ Сікорського 

Магістри 6 курсу 2015 кафедри АЕМС-ЕП КПІ Сікорського

Андрієнко Роман Володимирович

Бугровий Анатолій Анатолійович

Грицай Андрій Олександрович

Демчено Микита Сергійович

Кучеренко Віталій Вікторович

Марчук Володимир Миколайович

Мельник Андрій Владиславович

Петровський Ярослав Іванович

Пєрвєєв Станіслав Володимирович

Попович Євген Миколайович

Решетник Віктор Сергійович

Рижков Олександр Михайлович

Сташук Євгеній Сергійович

Якименко Артем Васильович

Приклад

Зарахований наказом ректора НТУУ “КПІ”

1862-c від 28.08.2014 року

Термін навчання: 01.09.2014 – 30.06.2016 р.

Науковий керівник:

Доц., к.т.н. Приймак Б.І.

Посада, науковий ступінь, ПІБ наукового керівника

Тема роботи:

Векторне керування асинхронним двигуном з максимізацією

моменту в режимі ослаблення поля на основі нейронної мережі

Науковий керівник та тема наукового дослідження затверджені рішенням

Вченої Ради ФЕА, протокол №

1

від

28 серпня 2014 р.

StatisticsAs result of 1 semester

2022/2023 academic year


Total students: 137,
on the budget: 130.

AnnouncementEducational process, 2 semester

By the decision of the Administrative Council and the selection committee of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, the educational process for full-time and part-time higher education applicants will begin from February 01, 2021/22 academic year. University is in distant mode until 19.03.2022.

The last announcementsCenter for International Education