faculty of electric power engineering and automatics of “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Лабораторія 413

Лабораторія електроприводу та засобів автоматизації компанії АВВ

Laboratoria_413

У 2013 на кафедрі АЕМС-ЕП у рамках виконання стратегічної програми з корпоративної соціальної відповідальності і сприянню розвитку української енергетики та промисловості компанія АББ-Україна спільно з НТУУ»КПІ» відкрила лабораторію- навчальний центр сучасних систем автоматизації та електроприводів компанії АВВ

Для  нашої кафедри головним завданням завжди була і залишається підготовка фахівців високої якості. У нинішніх умовах домогтися цього непросто. Тому співпраця з провідними компаніями і підприємствами є одним з наших пріоритетів,

Студентам, як майбутнім інженерам необхідно «вживу» працювати з технологіями, знання яких потрібно на їхніх майбутніх робочих місцях. Сучасна техніка представлена в лабораторії, –  засоби автоматизації та електропривод та системи керування ними, що охоплює всю існуючу лінійку промислових рішень компанії АВВ  від найпростіших приводів ACS 55 та ACS 150 до  векторних приводів ACS 550 та  систем керування моментом на базі електроприводів серії ACS800 та ACS 850.

Студенти, що проходять навчання в лабораторії, отримують практичні знання за наступною тематикою:

  1. Побудова та програмування підпорядкованих систем керування швидкістю двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  2. Побудова та програмування систем керування моментом двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  3. Побудова та програмування двозонних систем керування двигунів постійного струму на основі перетворювача ABB DCS800
  4. Побудова та програмування систем скалярного частотного керування асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювачів ABB ACS150 та ACS350
  5. Побудова та програмування систем векторного керування швидкістю асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювача ABB ACS550 та ACS850
  6. Побудова та програмування систем прямого керування моментом (DTC- Direct Torque Control) асинхронних електродвигунів змінного струму на основі перетворювача ABB ACS800
  7. Налаштування та програмування аналогових та цифрових входів перетворювачів частоти для роботи в системах автоматичного керування технологічних процесів на прикладі перетворювачів ABB ACS55, ACS150, ACS350 та ACS550 .
  8. Монтаж та первинне налаштування промислових перетворювачів частоти для роботи в складі систем автоматичного керування.

Перераховане вище обладнання використовується в навчальному процесі для проведення лабораторних робіт для студентів 3-4 курсу, наукових досліджень бакалаврів та магістрів та підвищення кваліфікації працівників підприємств України.

Завдяки можливості працювати на ньому студенти можуть ознайомлюватися з найкращими технологічними рішеннями і набувати відповідних експлуатаційних навичок, що, у свою чергу, дозволяє кафедрі готувати фахівців тієї кваліфікації, яка потрібна зараз вітчизняній економіці.

В  навчальних закладах Світу існує всього декілька лабораторій такого рівня: один з них в США в Массачусетському технологічному інституті, а на теренах СНД такий центр є  унікальним, бо є тільки в КПІ.

StatisticsAs result of 2 semester

2019/2020 academic year


Total students: 162,
on the budget: 157.

AnnouncementAttention

All forms of education in Igor Sikorsky KPI are chaged into distance study from 12.03.2020 to 03.04.2020. Study process is realized by means of electronic cabinets in "E-campus", and other media.
All mass events are prohibited for this period.
Take care.

Consultations during quarantine.


In accordance with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 211, visits to educational institutions by their applicants are prohibited, therefore, all issues are to resolve remotely.
In case of critical questions regarding the educational process, which cannot be resolved remotely, you must make an appointment for consultation from 10 a.m. to 1 p.m. via Telegram or by phone
+380 (95) 794-45-98.
Viktor Reshetnyk.

Distance consultations are available for all the staff from 9 a.m. to 5 p.m. Contacts of the teaching staff can be found from senior students of each group.

Partners