факультет електроенерготехніки та автоматики "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Синтез логічних схем

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Синтез логічних схем
НПП, що забезпечують викладання Бур’ян С.О.
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП Вказані в кампусі
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Дискретні системи автоматизації широко розповсюджені у всіх галузях промисловості. Вони також є складовими систем автоматизації будівель, технологічних процесів, установок та комплексів, тощо. Елементи алгебри-логіки, а також синтез однотактних та багатотактних схем різними методами, широко застосовуються при проектуванні таких систем автоматизації на основі програмованих логічних контролерів, програмованих логічних інтегральних схем, тощо.
Форми та технології навчання Moodle, meet.google, telegram, Zoom, Skype
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10209&cm=33573&rcms=all&ssm=cm&tree_list=
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1768

Опис кредитного модуля “Синтез логічних схем”

     Кредитний модуль « Синтез логічних схем » відносить до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Метою кредитного модуля є формування у студентів компетенцій в області алгебри-логіки, логічного синтезу однотактних та багатотактних схем автоматизації типових технологічних процесів. Студенти вивчають методи синтезу багатотактних схем на основі таблиць переходів і карт Карно (Karnaugh Maps), циклограм, графопереходів (RS- та JK-тригерів) та мультиплексорів-селекторів,  а також, їх практичне застосування при проектуванні схем автоматизації технологічних процесів. Елементна база цього кредитного модуля – це логічні мікросхеми, релейно-контактні схеми та програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) світових виробників.

Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Елементи синтезу дискретних схем автоматизації: карта Карно та графоперехід

     Теоретичний матеріал з основ автоматизації технологічних процесів, алгебри-логіки та логічного синтезу однотактних та багатотактних схем студенти отримують на лекційних заняттях (18 лекцій), а практично розв’язують задачі автоматизації – на практичних заняттях (9 практик). На лабораторних роботах (4 лабораторні роботи) студенти перевіряють працездатність розроблених схем автоматизації на лабораторних стендах із застосуванням сучасного обладнання світових виробників (Lovato, Hitachi, ALTERA, NXP Semiconductors, Philips та ін.). Індивідуальне семестрове завдання – домашня контрольна робота (ДКР), в якій необхідно виконати декілька завдань (мінімізувати логічні функції, виконати синтез однотактних та багатотактних задач, побудувати схеми на логічних елементах) для закріплення теоретичних та практичних знань із розділів кредитного модуля. Студенти, які хочуть власноруч зібрати схеми, що були синтезовані у ДКР, та перевірити їх працездатність можуть це зробити із застосуванням монтажних плат та логічних мікросхем. Форма семестрового контролю – усний екзамен (1 задача та 2 теоретичні запитання).

Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Сучасна плата розробника (Development board) на основі програмованої логічної інтегральної схеми типу FPGA сімейства Cyclone V фірми ALTERA, що була надана програмою підтримки університетів (ALTERA Uneversity Program)
Синтез логічних схем кафедра АЕМС-ЕП
Схеми, зібрані студентами 3-го курсу по першій частині ДКР

     На цій сторінці Ви знайдете описи лабораторних робіт та практичних занять, методичні рекомендації та РСО, а також, інші цікаві матеріали.

Опис лабораторних робіт першого циклу (лабораторні роботи 1-4).

Рейтингова система оцінювання студентів (РСО) з кредитного модуля “Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1” (2015-2016 н.р.)

Лекційний матеріал кредитного модуля “Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів-1”

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи.

Система бонусних балів

Івенти

Практичне заняття №1

Практичне заняття №2

СтатистикаЗа результатами 2 семестру

2019/2020 навчального року


Всього навчається: 162,
з них на бюджеті: 157.

ОголошенняУвага

Всі форми навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського переводяться на дистанційне навчання з 12.03.2020 по 03.04.2020. Освітній процес реалізувується з використанням електронних кабінетів в системі "Електронний кампус" та інших засобів зв'язку.
Всі масові заходи на цей час на території університету заборонені.
Бережіть себе та не хворійте.

Очні консультації під час карантину.


Згідно з наказом КМУ № 211 відвідування закладів освіти її здобувачами заборонено, тому всі питання вирішуються у динстанційному режимі.
У випадку виникнення критичних запитань щодо навчального процесу, які не можна вирішити дистанційно, потрібно записатись на консультацію з 10.00 до 13.00 через Telegram або телефоном
+380 (95) 794-45-98.
Решетник Віктор Сергійович.

Дистанційні консультації доступні зі всіма викладачами з 9:00 до 17:00 через інтернет. Контакти викладачів можете дізнатися у старост.

Партнери